Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (23.09-23.09): 0
 - Geçen Hafta(16.09-22.09): 0
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,55
  - Bronz (3 ay): % 2,18
  - Gümüş (6 ay): % 2,62
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,14
Ziyaretçi Sayısı: 6.762.167
Yeterlilik Kriterleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alımı yapılacak yazılımın, teklif veren isteklinin kendi ürünü olacağına dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 66
Banka referans mektubu istenilmemesi gereken ihalede, ilgili belge şartnamede istenilmiş ise hangi durumda bu belge ihalede sunulmalıdır? Abonelik gerekli 52
Bir belgenin ihalede sunulmasına yönelik yeterlik kriteri olarak belirlenmesi durumunda, bu hususa idari şartnamede yer verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 84
Hizmet ihalelerinde yeterlik belgesi olarak demontrasyon istenebilir mi? Abonelik gerekli 43
idare bünyesinde gerçekleştirilecek işlerde, isteklilerden işletme belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 99
idare tarafından isteklilerden teknik Şartnamede yer alan tüm şart ve koşulları kabul ettiğine dair noterden taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 138
idare tarafından yetki belgelerinin yeterlilik kriteri olarak belirlenip belirlenmemesinin takdir hakkı var mıdır? Abonelik gerekli 66
idareler, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin markalarının belirtilmesini isteyebilirler mi? Abonelik gerekli 128
idari şartnamede belirtilmeyen bir husus, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 89
idari şartnamede istenilmemesine rağmen teknik şartnamede istenilen bir belgenin ihalede teklif ile birlikte sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 169
idari şartnamede yer almayan fakat iş gereği düzenlenmesine ihtiyaç duyulan yeterlik kriterleri hangi bölüme yazılabilir? Abonelik gerekli 52
idari şartnamede yeterlilik kriteri olarak belirtilmeyen bir belgeye ilanda yer verilmesi ve değerlendirmenin de ilana göre yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 146
idari şartnamenin diğer hususlar kısmına, yeterlik kriterinin yazılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 94
ihale ilanında istenilen ancak idari şartnamede istenilmeyen belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 170
ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunmayan belgeler yeterlik ölçütü olarak ihalede istenebilir mi? Abonelik gerekli 107
ihale tarihinde geçerliliği olmayan belgeler ihalelerde kabul edilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 52
ihalede istenilen evrakların istenilmesi mevzuata aykırı olsa dahi, ilgili evrakları hangi durumda ihaleye giren istekliler ihalede sunmalıdır? Abonelik gerekli 135
ihalede istenilen yeterlik kriterlerinin bazılarının, ihaleye giren istekli yerine, o istekli adına alt yüklenici olarak çalışılacağı düşünülen şirket tarafından karşılanması mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 67
ihalede kendi malı olması istenilen araçların şartnamede istenilen özelliklerini gösterir belgelerin teklif ile birlikte sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 84
ihalede marka veya modele yer verilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 143
ihalede mevzuatta belirlenen belgelerin haricinde başka bir belge istenebilir mi? Abonelik gerekli 76
ihalede sunulması gereken belgenin teknik şartnamede belirtilmesi durumunda bu belgenin ihalede sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 182
ihalede teklif ile birlikte sunulması istenilen yeterlik belgeleri, şartnamede hangi bölümde belirtilmelidir? Abonelik gerekli 65
ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş herhangi bir belge ihale kararını etkileyecek niteliğe sahip olabilir mi? Abonelik gerekli 47
ihalede yeterlik kriteri olarak istenilen C2 ve K1 yetki belgelerinin teklif ile birlikte verilmeyip, sözleşme aşamasında idareye sunulması mevzuata uygun olur mu? Abonelik gerekli 58
ihalede, istekliler tarafından daha önce tamamlanmış bir işe ait saha verim sonuç belgesi veya test sonuç belgesinin istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 30
ihalelerde hangi belgeler istenilmektedir? Abonelik gerekli 54
ihalelerde idarelerce yeterlik kriteri olarak herhangi bir taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 130
ihalelerde taahhütname istenilmemesi gerektiği halde taahhütname istenilen dokümana herhangi bir şikayet olmadığında, taahhütnamenin teklif ile birlikte verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 93
ihalelerde yeterlik kriteri olarak veya muayene ve kabul aşamasında isteklilerden referans istenebilir mi? Abonelik gerekli 21
ihalelerde yeterlik kriterleri belirlenirken idarelerin dikkat etmeleri gereken konular nelerdir? Abonelik gerekli 148
ihalelerde, referans istenebilir mi? Abonelik gerekli 92
ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenmemiş bir belgenin, ihale esnasında sunulmaması veya sunulduğu halde uygun bulunmaması durumunda ihale dışı bırakılmayı gerektiren bir gerekçe olur mu? Abonelik gerekli 205
ilan ve idari şartnamede istenilmeyen fakat teknik şartnamede yer alan kriterden dolayı teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 253
imar planı yapım işi için mimarların da serbest şehircilik büro tescil belgesine sahip olması şartı aranmalı mı? Abonelik gerekli 54
isteklilerden yeterlik kriteri olarak teknik şartnamede belirtilen tüm şart ve koşulları kabul ettiğine dair bir taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 76
isteklilere yönelik yeterliğe ilişkin belirlenen kriterlerin nasıl belirlemesi gerekir? Abonelik gerekli 22
iş yeri görme belgesi, yeterlik kriteri olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 82
işyerlerinin kuruluş aşamasında alınması gereken belgeler, yeterlik şartı olarak aranabilir mi? Abonelik gerekli 68
Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen durumlarda- vergi borcu olmadığı vb- olunmadığına dair ihale aşamasında isteklilerden belge istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 26
Kriter ihtiva etmeyen belgeler, teklif ile birlikte istenebilir mi? Abonelik gerekli 88
Mevzuat gereği ihalede taahhütname istenmemesi gerektiği halde, idare tarafından şartnamede istenilip de ihalede taahhütname vermeyen istekliler ihaleden elenir mi? Abonelik gerekli 83
Numuneler, ihalede yeterlilik kriteri olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 82
Onaylı vergi levhası, teklif aşamasında mesleki ve teknik kriter olarak istenebilir mi? Abonelik gerekli 53
Sabıka kaydı, ihaleye katılım aşamasında istenebilir mi? Abonelik gerekli 92
Satış sonrası servis hizmeti için, Türkiye genelinde birden fazla ilde isteklinin kendisine ait servis ofisinin olması şartının aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 35
SSK ve Vergi borcu yoktur yazısı, teklif aşamasında istenebilir mi? Abonelik gerekli 90
Teklif dosyasında sunulması gereken bilgiye EKAP üzerinden ulaşılabilse de, ihaleye katılım ve yeterlik belgesi niteliğindeki belgelerin teklif dosyasında sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 68
Teklif edilen ürüne yönelik katalogların yeterlilik kriteri olarak değerlendirileceği durumda, ilanda veya idari şartnamede ilgili belgelerin sunulması gerektiğine dair bir düzenleme yapma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 107
Teklif fiyat içinde değerlendirilmesi zorunlu olan bir hususa ilişkin olarak, idarece ayrıca bir taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 56
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 64
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri