Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

12 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.134
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Bir durumun iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamına girip girmediği hangi değerlendirmelere göre belirlenir? Abonelik gerekli 120
Bir idarede yaptığı işler arasında o idarenin işleri ile ilgili iş veya meslek ahlakına aykırı davranışlarda bulunan yüklenici, bu davranışlarından dolayı 5 yıl başka bir idarenin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 135
Bir idarede yaptığı işler sırasında o idarenin işleri ile ilgili iş veya meslek ahlakına aykırı davranışlarda bulunan yüklenici, bu davranışlarından dolayı aynı idarenin ihalelerine kaç yıl süre ile giremez? Abonelik gerekli 100
Bir idarenin ihalesinde iş ve meslek ahlakına aykırı davranışta bulunan yüklenici, bu durumdan dolayı başka bir idarenin ihalesine girebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 204
Bir kurumun bölge müdürlüğünün ihalesine iş ve meslek ahlakından dolayı giremeyecek olanlar, aynı kurumun diğer bölge müdürlüklerinin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 27
Bir yüklenicinin iş ve meslek ahlakına aykırı hareket ettiği nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 80
Hangi davranışlar, idareler tarafından iş ve meslek ahlakına aykırı davranışlar kapsamında değerlendirilir? Abonelik gerekli 298
Hangi durum ve tutumlar, kanunda belirtilen yasak fiil ve davranışlar kapsamına girmemekle birlikte iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 123
Hangi durumlar iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 44
Hangi durumlar iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilmiştir? Abonelik gerekli 21
Hangi durumlar, iş ve meslek ahlakına aykırı davranış kapsamında değerlendirilir? Abonelik gerekli 37
idareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar nedeniyle meslek ve iş ahlakına aykırı davranışlar hangi kapsamda değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 65
idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen istekli, kaç yıl süre ile aynı idarenin ihalelerine giremez? Abonelik gerekli 113
ihale kapsamında çalıştırılan personele yüklenici tarafından maaşların zamanında ve tam ödenmemesi, iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyet olarak değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 68
ihalesi yapılan idareye daha önce iş ve meslek ahlakına aykırı işlem yapan şirket, kaç yıl süre ile aynı idarenin ihalesine giremez? Abonelik gerekli 31
iş ve meslek ahlakına aykırı davranışın tespitinde yargı kararı gerekli midir? Abonelik gerekli 151
iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetten dolayı ihale sürecindeki faaliyetlerden mi yoksa sözleşme aşamasındaki işlemlerden dolayı mı isteklinin yasaklanmasına neden olur? Abonelik gerekli 17
iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu gerekçesi ile bir istekliyi değerlendirme dışı bırakabilmek için, iş veya meslek ahlakına maruz olan idare ile istekliyi eleyen idarenin farklı veya aynı olmasının önemi nedir? Abonelik gerekli 100
iş, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek, idarenin fazla ödemede bulunmasına neden olunması, iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 35
işçi ücretlerinin zamanında ödenmemesi, yüklenicinin iş ve meslek ahlakına aykırı işlem yapıldığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 45
işin ifasında, sözleşmede belirtilen miktardan daha az malzeme kullandığı tespit edilen yüklenicinin bu faaliyeti, iş veya meslek ahlakına aykırı davranış olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 62
Kamu ihale kanununun 10. maddesinin f bendindeki iş ve meslek ahlakına aykırı eylemler nelerdir? Abonelik gerekli 103
Kredi ve yurtlar kurumunun herhangi bir bölge müdürlüğü tarafından bir yüklenicinin iş ve meslek ahlakına aykırı davranışından dolayı yasaklanması, yüklenicinin aynı kurumun diğer bölge müdürlüklerindeki ihalelere girmesine engel midir? Abonelik gerekli 50
Sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmemesi durumu, iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 83
Yüklenicilere işin yapımı aşamasında ceza kesilmesi, iş ve meslek ahlakına faaliyet kapsamında değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 21
Yüklenicinin işte kullandığı malzemelerin ihale dokümanındaki standartlara uymaması durumu, iş ve meslek ahlakına aykırı davranış olarak değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 73
Yüklenicinin yaptığı işlerin, iş ve meslek ahlakına aykırı olduğunu iddia eden idarenin bu durumu delillendirilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 68
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 27 Toplam: 27
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri