Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.052 Karar
 - Bu Hafta (17.02-22.02): 0
 - Geçen Hafta(10.02-16.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 33
Kategori: 153
Haberler: 475
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

19 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 7906
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,42
  - Bronz (3 ay): % 1,31
  - Gümüş (6 ay): % 3,06
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,70
Ziyaretçi Sayısı: 2.624.035
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Adi ortaklar, iş ortaklığının bir ortağı olarak ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 209
Aynı kişinin ortak olduğu 2 farklı şirket iş ortaklığı yaparak bir ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 221
Bir gerçek kişinin 2 farklı şirkette ortaklığının bulunması durumunda, bu iki şirket arasında iş ortaklığı kurularak bir ihaleye teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 577
Bir gerçek kişinin ortak olduğu iki farklı şirket, iş ortaklığı olarak bir ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 329
Bir limited şirketin ortağı olan iki gerçek şahıs, ortak girişim olarak bir ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 387
Bir şirket, kendisine yarıdan fazla ortak olan şirket ile iş otaklığı yaparak ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 136
Birden fazla gerçek kişinin ortak girişim olmaksızın adi şirket çatısı altında ihaleye teklif verebilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 231
Hangi durumda iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin ortaklık oranlarının, teklif ekinde sunulan iş ortaklığı belgesinde belirtilmemesi zorunlu değildir? Abonelik gerekli 310
Herhangi bir ihalede iş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin, daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilen ihalede iş ortaklığı oluşturmaksızın tek başlarına teklif vermeleri mümkün müdür? Abonelik gerekli 110
idari şartnamede istenilen yeterlik belgelerinin, iş ortaklıklarınca nasıl sunulacağının belirtilmemiş olması mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 279
ihale üzerine kalan iş ortaklarından pilot ortağın sözleşme imzalanmadan önce ölmesi durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 31
ihale üzerine kalan iş ortaklarından pilot ortağın sözleşme imzalanmadan önce ölmesi sözleşmenin imzalanmasına engel midir? Abonelik gerekli 89
ihalenin iş ortaklığı üzerinde kalması durumunda ortaklık tarafından noter onaylı ortaklık sözleşmesinin sözleşme imzalanmadan önce idareye verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 179
ihalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde ne zaman noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin idareye verilmesi gerekir? Abonelik gerekli 42
ihalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce hangi belgenin idareye verilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 36
iş ortaklığı beyannamesinde adres bilgisine yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 28
iş ortaklığı beyannamesinde adres sütununun boş bırakılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 39
iş ortaklığı beyannamesinde ihale kayıt numarası ve idare adı doğru yazılmasına rağmen, işin adının yanlış yazılmış olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 26
iş ortaklığı beyannamesinde ortaklardan birine ait imza bulunmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 221
iş ortaklığı beyannamesinde ortaklardan birinin imzasının olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 136
iş ortaklığı beyannamesine idarenin adının yanlış yazılması, ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 129
iş ortaklığı beyannamesinin her bir ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 40
iş ortaklığı beyannamesinin ortaklardan biri tarafından imzalanmaması bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilip daha sonra tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 47
iş ortaklığı beyannamesinin tüm ortaklarca imzalanıp kaşelenmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 54
iş ortaklığı için oluşturulan ortaklıkta, ortaklık hisse oranlarında eşitlik olması halinde hangi ortak pilot ortak olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 112
iş ortaklığı olarak girilen ihalede, iş ortaklığı beyannamesinin sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 132
iş ortaklığı olarak ihaleye giren şirketlerin iş deneyim belgelerinin kendilerine ait olması durumunda, ayrıca ortaklık durum belgesinin sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 145
iş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, pilot ortak iş bitmeden ortaklıktan ayrılabilir mi? Abonelik gerekli 80
iş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, pilot ortak iş bitmeden ortaklıktan ayrılabilir mi? Abonelik gerekli 60
iş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, pilot ortak iş bitmeden ortaklıktan ayrılırsa müeyyide uygulanır mı, uygulanırsa hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 41
iş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, pilot ve özel ortakların ortaklık oranları % 50-% 50 olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 456
iş ortaklığı olarak teklif vermeyen istekliler bu belgeyi ihalede sunmalı mıdır? Abonelik gerekli 89
iş ortaklığı olarak yapılan sözleşmelerde, iş ortaklığını oluşturan ortakların herhangi birinde değişiklik olması durumunda bu husus sözleşmenin devri olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 140
iş ortaklığı yapmak suretiyle gerçekleştirilen bir sözleşmeden doğan yükümlülükten hangi ortak sorumludur? Abonelik gerekli 184
iş ortaklığı, konsorsiyumun bir ortağı olarak ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 55
iş ortaklığında, işin bir kısmının gerçekleştirilememesi durumunda diğer ortak veya ortakların gerçekleştirilemeyen kısımla ilgili sorumluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 94
Konsorsiyum olarak ihaleye katılan ortak girişimlerde iş deneyim belgesi nasıl değerlendirilir? Abonelik gerekli 35
Kısmi teklife açık olan ihalelerde, her bir kısma iş ortaklığı olarak girildiğinde her bir kısım için iş ortaklığı beyannamesi verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 28
Ortak girişim kurularak ihaleye katılımı zorunlu kılan mevzuat hükmü var mı? Abonelik gerekli 27
Ortak girişim olarak ihaleye giren şirketlerin, kullandıkları iş deneyim belgelerinin başkasına kullandırılmayacağına dair herhangi bir belge vermek zorunda mıdır? Abonelik gerekli 300
Tekliflerin değerlendirlmesi sürecinde, sözleşme imzalanmadan önce iş ortaklığı bozulabilir mi veya ortaklık oranları değiştirilebilir mi? Abonelik gerekli 189
Tüm ihalelere iş ortaklığı kurularak girilebilir mi? Abonelik gerekli 37
Tüm ihalelere iş ortaklığı yapılarak girilebilir mi? Abonelik gerekli 31
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 43 Toplam: 43
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri