Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.416 Karar
 - Bu Hafta (25.09-27.09): 1
 - Geçen Hafta(18.09-24.09): 11
 - Bu Ay (Eylül): 45
 - Geçen Ay (Ağustos): 28
Kategori: 160
Haberler: 681

Abone İstatistiği

11 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8704
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,85
  - Bronz (3 ay): % 1,28
  - Gümüş (6 ay): % 1,28
  - Altın (12 ay): % 37,18
  - Kamu Altın (12 ay): % 56,41
Ziyaretçi Sayısı: 3.910.172
KiK Kararları

Aşağıda, yayınlanmış olan bütün kararların konu başlıklarını görebilirsiniz.

Yayımlanmış olan kararları görmek için ilgili konu başlığına tıklayınız, ya da aşağıdaki konu başlıklarında aradığınız konuyu bulamıyorsanız soldaki menuden arama yapabilirsiniz.

Sitemize abone değilseniz aşağıdaki konu başlıklarını ve sitemizin arama özelliğini kullanamazsınız. Abone olmak için lütfen tıklayınız.

Sitemize abone iseniz kararları görebilmek ve sitemizin diğer özelliklerini kullanabilmeniz için lütfen soldaki formu kullanarak giriş yapınız.

Kategori Başlığı Öğe Sayısı
Adli Sicil Kaydı 13
Alt Yüklenici 98
Alternatif Teklif 7
Anahtar Personel 2
Analizler 100
Araç Kiralama 64
Aritmetik Hata 57
Asgari İşçilik Maliyeti 9
Aşırı Düşük 677
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları) 202
Aşırı Düşük (Mal Alımları) 22
Aşırı Düşük (Yapım İşleri) 202
Belediyeler 6
Belgelerin Sunuluş Şekli 10
Belli İstekliler 24
Benzer İş 124
Benzer İş (Hizmet Alımları) 29
Benzer İş (Mal Alımları) 1
Benzer İş (Yapım İşleri) 123
Bilanço 107
Bilgi ve Belge Eksikliği 192
Birden Fazla Teklif 73
Çalıştırılması Öngörülen Personel 49
Çerçeve Sözleşmesi 14
Cezalar (Müeyyide) 81
Ciro (İş Hacmi) 114
Çöp İhaleleri 19
Damga Vergisi 3
Danışmanlık İhaleleri 73
Demonstrasyon 20
Diploma / Mezuniyet Belgesi 57
Diğer 134
Doğrudan Temin 14
Düzeltici İşlem 9
Düzeltme İlanı 11
Düzenleyici Kararlar 2
E-İhale (Elektronik İhale) 115
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 61
EKAP’tan Doküman İndirme 6
Elektronik Eksiltme 6
En Avantajlı Teklif 45
Eşit Teklifler 20
Faaliyet Alanı (iştigal) 32
Faaliyet Belgesi 8
Fazla Mesai 15
Fiyat Dışı Unsurlar 76
Fiyat Farkı 81
Fokotopi Belge 7
Geçici Teminat 273
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgeleri 4
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri 38
Giyim Bedelleri 7
Hakediş 60
Hizmet Alımları 221
Hizmet Yeterlilik Belgesi 12
idari Şartname 4
ihale Dokümanları 73
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama 7
ihale iptal Nedenleri 161
ihale Komisyonu 84
ihale Türleri 48
ihale Yetkilisi 17
ihalelerden Elenme Nedenleri 13
ihaleye Katılamayacak Olanlar 23
ihaleye Katılımı Sınırlananlar 32
ilaçlama 2
ilanlar 29
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri 37
imza Sirküleri 34
istisnalar 10
itirazlar / Şikayetler 185
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna) 133
itirazlar / Şikayetler (İdareye) 142
iş Artışı ve iş Eksilişi 30
iş Denetleme 47
iş Deneyim (Alt Yüklenici) 66
iş Deneyim Belgeleri 394
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları) 124
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları) 39
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri) 112
iş Durum 26
iş Ortaklığı (Ortak Girişim) 52
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar 30
iş Yönetme 22
işçilik Hesaplama 33
Kalite Belgeleri 65
Kamu Davası 99
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler 4
Kamu Zararı 2
Kapasite Raporu 10
Kâr Öngörülmesi 8
Katalog 40
Kesin Teminat 60
Kesinleşen İhale Kararı 41
Komisyon Kararı 30
Konsorsiyum 11
Kontrol Aracı 18
Kontrol Teşkilatı 10
Kıdem ve İhbar Tazminatı 12
Kısmi Kabul 4
Kısmi Teklif 107
Mahkeme Kararları 17
Makina - Ekipman (Araçlar) 67
Mal Alımları 168
Mali Sorumluluk Sigortası 5
Mücbir Sebepler 5
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler 63
Numuneler 66
Ön Mali Kontrol 19
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi) 61
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler 66
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre) 24
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre) 6
Personel Taşıma 28
Rekabet 64
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi 8
Sağlık İhaleleri 28
Sigorta Giderleri 4
Sigorta Prim Oranları 13
Sorumluluk 7
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu) 28
Sözleşme 153
Sözleşme Devri 9
Sözleşme Feshi 4
Sözleşme Tasarısı 8
Standart Formlar 5
Süre Uzatımı 7
Sınır Değer 59
Tanımlar 12
Tebligat 67
Tebliğ ve Şikayet Süreleri 18
Teklif Cetveli 243
Teklif Edilen Fiyatlar 25
Teklif Fiyata Dahil Masraflar 67
Teklif Geçerlilik Süresi 54
Teklif Mektubu 225
Teklif Zarfı 110
Tekliflerin Değerlendirilmesi 228
Teknik Şartname 30
Temel İlkeler 10
Ticaret Sicil Gazetesi 67
Türkak 12
Unvan ve Tür Değişikliği 16
Vekaletname 23
Vergi Borcu 57
Yabancı Belgeler 32
Yabancı İstekli 6
Yaklaşık Maliyet 192
Yapım İşleri 115
Yasaklılık 273
Yemek ve Yol Ücretleri 38
Yemek İhaleleri 86
Yerli istekli 4
Yeterlik Bilgileri Tablosu 44
Yeterlik Kriterleri 79
Yetkili Satıcı Belgesi 14
Zeyilname 45
Toplam: 9.543
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Belediyeler
Belgelerin Sunuluş Şekli
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale (Elektronik İhale)
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgeleri
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kontrol Teşkilatı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Mücbir Sebepler
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sorumluluk
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan ve Tür Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlik Bilgileri Tablosu
Yeterlik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri