Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9795
 - Bu Hafta (17.06-18.06): 0
 - Geçen Hafta(10.06-16.06): 4
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 37
Kategori: 153
Haberler: 454
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 7715
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,79
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 2,33
  - Altın (12 ay): % 31,16
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,72
Ziyaretçi Sayısı: 5.491.709
ihale iptal Nedenleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
11 şirketin ihale dokümanı aldığı ve 3 isteklinin teklif verdiği fakat tek isteklinin teklifinin geçerli ancak bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 716
10 adet ihale dokümanı satın alındığı, 6 isteklinin teklif sunduğu, bir isteklinin teklifinin geçerli olduğu, geçerli olan teklifin de yaklaşık maliyete çok yakın olduğu durumda rekabet oluşmaması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 193
10 kişinin ihale dokümanı satın aldığı, 5 isteklinin teklif verdiği ve tek isteklinin teklifinin geçerli olduğu ihalenin rekabet sağlanmaması nedeniyle iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 694
11 isteklinin ihale dokümanı satın almasına rağmen 3 isteklinin teklif zarfı vermiş olması durumunda, yeterli katılımın sağlanmamış olduğu gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 729
20 şirketin ihale dokümanı aldığı, 2 isteklinin ihalede teklif verdiği, bir isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde diğerinin teklifinin ise yaklaşık maliyete çok yakın olması durumunda rekabet gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 152
23 tane şartnamede alındığı, ihaleye 4 isteklinin girdiği sadece iki isteklinin geçerli olduğu, bu tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin üzerinde diğerinin ise yaklaşık maliyete çok yakın olması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 187
30 tane ihale dokümanı alınmasına rağmen 6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin geçerli olduğu yapım ihalesinde rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 348
33 tane ihale dokümanı satın alınması, 3 isteklinin teklif vermesi ve tek geçerli teklifin kalması durumu ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 47
34 doküman satın alınan, beş teklif sunulan, geçerli üç teklif bulunan ihalede en düşük teklifin yaklaşık maliyete çok yakın teklif vermesi sonucu rekabet oluşmaması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 97
6 isteklinin girdiği ihalede, sadece 1 isteklinin teklifinin geçerli olması halinde rekabetin oluşmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 512
7 isteklinin girdiği ihalede, 3 isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı kalması sonucu, rekabet olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 318
8 adet ihale dokümanının alındığı, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu durumda, kanunun temel ilkeleri gerekçe gösterilerek ihale ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 464
9 adet ihale dokümanının alındığı fakat 2 isteklinin teklif verdiği ve bir isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde diğer isteklinin de yaklaşık maliyetten daha düşük teklif verdiği ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 362
9 istekliden aşırı düşük açıklama istenilmesine rağmen sadece 1 istekli tarafından açıklama yapılması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi KİK tarafından nasıl değerlendirilmiştir? Abonelik gerekli 38
Alımı yapılacak ürün için hazırlanan teknik şartnamenin bir tek markayı işaret etmesi ihale iptal nedeni olur mu? Abonelik gerekli 232
Asgari maliyet toplamının çok cüzî bir miktar altında teklif veren ve ihale üzerine bırakılan istekli için ihalenin iptal edilmesi ile oluşacak zaman kaybı, idari külfet ve kamu yararı hakkında karar Abonelik gerekli 368
Aşırı düşük sorgulaması yapıldıktan sonra, ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayarak ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 402
Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan, ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 369
Benzer işlerdeki sözleşme bedellerinin yaklaşık maliyete oranı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 29
Bir ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, ancak ihaleye teklif veren 9 isteklinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan tek geçerli teklifin en yüksek teklif olduğu durumda ihale iptal edilir mi? Abonelik gerekli 469
Bir ihaleye birden fazla istekli teklif vermesine rağmen, sadece tek teklifin geçerli olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 295
Bir kaç firmanın ihaleye katıldığı, tek geçerli teklifin ihaleye teklif veren istekliler içerisinde en yüksek fiyat olması nedeniyle ihale yetkilisince ihalenin iptal edilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 435
Daha önce yapılan ihalelerde oluşan teklif fiyatları, kırım oranları ve katılımcı sayısı gibi kriterler dikkate alınarak ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 188
Doküman talep edilmesine rağmen davet edilmeyen veya doküman verilmeyen ve ihale süreci tamamlanan pazarlık ihalelerinde bu durum ihalenin iptalini gerektirir mi? Abonelik gerekli 260
Ekonomik açıdan ikinci en avantajlı isteklinin sözleşmeye davet edilmeden ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 164
En avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin % 80'ine karşılık geldiği dikkate alındığında, yaklaşık maliyete yakın teklif verilmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 282
Fiyat farkı ile ilgili ihale dokümanında yapılan yanlış düzenleme, ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 120
Geçerli tek teklifin kaldığı ve bu teklifin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu duurmda, ihale iptal edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 78
Geçerli tek teklifin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu ihalenin iptal edilmesi gerekir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 63
Geçerli teklifler arasında en avantajlı birinci ve ikinci teklif olarak belirlenmeyen isteklinin süre uzatım talebini kabul eden tek istekli olması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 50
Geçerli tekliflerin olduğu ihalede, ihale dokümanında bazı hususların yeteri kadar açık olmaması gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 331
Hangi durumlarda ihale iptal edilebilir? Abonelik gerekli 925
Hangi hususlar ihale iptal nedeni olabilir? Abonelik gerekli 69
Hizmet ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde tek geçerli teklif kalması halinde rekabetin oluşmaması nedeniyle ihale iptal edilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 92
Hizmet ihalesinde, yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen sınır değerin üstünde bir tane teklifin yer alması gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 83
idare tarafından ihalenin iptal edilmesi durumunda, idarenin hangi takdir yetkisinin kullanılıp kullanılmadığının incelenmesi gerekir? Abonelik gerekli 832
idare, şikayet üzerine veya kendiliğinden ihale sürecini etkileyecek hata yaptığını fark ettiğinde, hatayı düzeltmek yerine ihaleyi iptal edebilir mi? Abonelik gerekli 696
idarece geçerli teklifler ile aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek reddedilen teklif kıyaslanarak ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 10
idarece iptal edilen ihalenin dokümanları ve ihale sonrası süreç için KiK tarafından nasıl bir karar verilmiştir? Abonelik gerekli 529
idarece teklif geçerlik süresinin uzatılıp uzatılmayacağının isteklilere sorulmadan ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 121
idarenin ihaleyi, yeterli kırım gerçekleşmediği ve rekabetin oluşmadığı nedeniyle iptal etmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 152
idarenin ödeneğinin o yıl kullanılamaması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 222
idari şartnamedeki düzenlemeler, rekabeti olumsuz etkileyen hususlar içeriyorsa bu durum ihalenin iptaline neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 63
ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlik sürelerinin dolduğu iddiasıyla, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya en avantajlı ikinci teklif sahibi, idare tarafından davet edilmeden ihalenin bu gerekçe ile iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 211
ihale dokümanında mevzuata aykırı olarak düzenlenen hükme veya yeterlik kriterine herhangi bir itiraz olmamasına rağmen bu yanlış düzenleme ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 233
ihale dokümanında resmi tatil gün sayısının idarece yanlış belirlenmesi ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 126
ihale işlemlerinin teklif geçerlilik süresi içerisinde sonuçlandırılmaması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 240
ihale komisyon kararına yapılan şikayet sonucu, şikayet vb. nedenlerle sürecin uzaması sonucu dokümanlarda ve projede değişiklik yapılması gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi durumda, iptal gerekçesi için somut veri olması gerekir mi? Abonelik gerekli 53
ihale komisyon kararının oy çokluğu ile alınmış olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 168
ihale komisyonları, hangi hususlara dikkat ederek ihaleyi iptal edebilir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 206
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 180
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri