Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 8674
 - Bu Hafta (19.06-23.06): 0
 - Geçen Hafta(12.06-18.06): 17
 - Bu Ay (Haziran): 53
 - Geçen Ay (Mayıs): 47
Kategori: 155
Haberler: 346
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

39 misafir ve 20 abone bağlı
Abone Sayısı: 7091
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,80
  - Bronz (3 ay): % 0,53
  - Gümüş (6 ay): % 4,00
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 52,53
Ziyaretçi Sayısı: 3.546.321
Sözleşme
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre yapılan inşaat yapım sözleşmesi, özel hukuk sözleşmesi midir? Uyuşmazlık durumunda idari yargıya mı yoksa adli yargıya mı başvurulmalıdır? [Uyuşmazlık Mahkemesi] (Diğer Mahkeme Kararı) Abonelik gerekli 111
4734 kapsamında işlerin sözleşmelerinde değişiklik yapılabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 178
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde projede yer alıp yüklenici teklifinde yer almayan imalatlar sözleşme bedeline dahil midir? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 44
Bedeli yazmayan sözleşme, geçerli olur mu? Abonelik gerekli 349
Damga vergisinin ödenmemesi, iş deneyim için sunulan sözleşmenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 128
Devam eden sözleşmelerde, yüklenicinin birleşme işlemi sonucunda tasfiyesiz sona ererek yeni kurulan bir şirketle birleşmesi durumunda nasıl bir işlem yapılması gerekir? Abonelik gerekli 66
Fiilen yapılan iş tutarının sözleşme tutarını aşması halinde, iş deneyim için hangi tutar dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 53
Hangi durumlarda sözleşme imzalanamaz? Abonelik gerekli 21
Hangi durumlarda sözleşmede değişiklik yapılabilir? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 172
Hangi şartlar sağlanmadan sözleşme imzalanamaz? Abonelik gerekli 105
Hizmet alımlarında, iş deneyimin ibrazı için özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde toplam sözleşme bedelinin yazılmaması durumunda ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 120
Hizmet alımı ihaleleri sonucunda imzalanan sözleşmenin sona erdiği tarihten sonra sözleşme süresinin uzatılarak aynı sözleşme çerçevesinde hizmet alımına devam edilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 194
Hizmet ihalelerinde, sözleşmeye davet tarihinden itibaren kaç gün içinde sözleşmenin imzalanması öngörülmüştür? Abonelik gerekli 187
Hizmet ihalesinde iş deneyim için hem sözleşme hem fatura sunulduğu, sunulan sözleşmede işin süresinin yazılı olduğu durumda, sözleşmede bedel olmaması belgenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 101
idare ile yüklenici arasında yapılan sözleşme, kaç nüsha olarak düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 148
idare tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalenin iptaline yönelik Kurul Kararının iptali istemiyle idare mahkemesine dava açan taraf olarak, sözleşme imzalama konusunda teklif geçerlilik süresini uzatmayıp sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması mümkün müdür? Abonelik gerekli 175
idarenin sözleşmeyi imzalamaması halinde, yüklenici hangi işlemi yapabilir? Abonelik gerekli 157
ihale dokümanında sözleşmenin notere imzalatıp imzalatılmayacağına dair net bir hüküm olmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 79
ihale kapsamında sunulan fatura aslının, vergi dairesi, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebesi mali müşavir tarafından onaylı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 58
ihale kararı damga vergisi yüzde kaç oranında hesaplanır? Abonelik gerekli 105
ihale sonucu yapılan sözleşmede, sözleşmenin içinde ve metnin bitiminde ihaleyi kazanan firmanın adı yazılı olmasına rağmen, şirket yetkilisinin üzerine imza attığı kaşe başka bir firmaya ait ise sözleşme imzalanmış olur mu? Abonelik gerekli 77
ihale sözleşmesini vekaleten imzalayacak kişinin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmaması gerekir mi? Abonelik gerekli 153
ihale sürecinin uzaması nedeniyle sözleşmenin başlangıçta öngörülen sürede imzalanamaması halinde ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 439
ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme yapılmaya davet edilmemesi veya geç davet edilmesi durumunda, ihale üzerinde bırakılan istekli taahhüdünden vazgeçebilir mi? Abonelik gerekli 184
ihale üzerinde bırakılan ortak girişimde diğer ortakların sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi sonucu, sadece pilot ortak ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 166
ihale üzerinde kalan istekli, sözleşmeyi imzalamaz ise ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 300
ihale üzerinde kalan şirketin ihaleyi yapan idareye daha önce yaptığı işler sırasında belirlenen aykırılıkların göz ardı edilerek , yeniden ilgili şirkete ihale bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 95
ihale üzerine kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda hangi cezalar uygulanır? Abonelik gerekli 103
ihale üzerine kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, ikinci en avantajlı istekli ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 120
ihale üzerine kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 81
ihale üzerine kalan yüklenici sözleşme yapılmadan önce vergi, SGK borcu olmadığına veya faaliyetten men edilmediğine dair belgeleri idareye sunmazsa cezai müeyyidesi ne olur? Abonelik gerekli 141
ihale, iş ortaklığı üzerinde kalması halinde sözleşmenin tüm ortaklar tarafından imzalanmasına gerek var mı, sadece pilot ortağın sözleşmeyi imzalamaı yeterli olur mu? Abonelik gerekli 27
ihalede birden fazla geçerli teklif olmasına ve en avantajlı ikinci isteklinin belirlenmemesine rağmen, en avantajlı isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ikinci sıradaki teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 53
ihaleye teklif veren isteklilerin tekliflerinin teklif geçerlilik süresi dolmuşsa sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 206
ihaleyi kazanan istekli, ihale dışı bırakılacak durumlarda olmadığına dair-vergi ve SGK borcu vb-belgeleri ne zaman idareye sunmalıdır? Abonelik gerekli 132
ihaleyi kazanan istekli, sözleşme imzalanmadan önce hangi belgeleri idareye vermelidir? Abonelik gerekli 300
ihaleyi kazanan yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmenin ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 33
ihaleyi kazandığı halde, mazereti olmadan sözleşmeyi imzalamayan istekli için hangi yaptırım uygulanır? Abonelik gerekli 129
ihaleyi kazanmasına rağmen, sözleşme imzalamayanlar için hangi müeyyide uygulanır, geçici teminatı gelir kaydedilir mi, ihalelere girmekten yasaklanır mı? Abonelik gerekli 140
ihbarname ile işçilerin sözleşmeye davet edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 28
ikinci en avantajlı isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda idarece hangi işlemin yapılması gerekir? Abonelik gerekli 46
ilk yapılan sözleşmenin bitiş tarihinden sonra yapılan işlerin tutarı iş bitirme belgesine dahil edilebilir mi? Abonelik gerekli 68
isteklilerin geçici teminat mektuplarını geri alması, sözleşme imzalanmasına engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 118
iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kişi veya kuruluşlara yapılan iş karşılığı düzenlenen sözleşmenin iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilmesinin şartları nelerdir? Abonelik gerekli 75
iş deneyim için sunulan sözleşme için damga vergisinin yatırılıp yatırılmadığına dair idarece sorgulama yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 61
iş deneyim için sunulan sözleşme ve fatura fotokopi olursa ilgili belgeler geçerli olur mu? Abonelik gerekli 90
iş deneyim için sunulan sözleşmede hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 73
iş deneyim için sunulan sözleşmede kabul tarihi belirtilmemişse, kabul tarihi hangi tarih olarak dikkate alınır? Abonelik gerekli 34
iş deneyim için sunulan sözleşmede toplam sözleşme tutarı bulunmaması ve işin süresinin belirtilmemesi durumunda, ilgili işin tutarının faturalardan toplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 69
iş deneyim için sunulan sözleşmede, birim fiyatların yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 77
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 115
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri