Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

16 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.520
Çalıştırılması Öngörülen Personel
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Ayda bir defa ilaçlama işinin denetiminde görevlendirilen ziraat mühendisi, işte çalıştırılması öngörülen personel içinde mi yoksa teklif fiyata dahil masraflar arasında mı değerlendirilmeli? Abonelik gerekli 96
Aynı güne rastlayan resmi ve dini tatil günlerinde, bu günlerde çalışacak personele kaç yevmiye ödenmelidir? Abonelik gerekli 81
Çalıştırılması öngörülen personellerin dışında fazladan çalıştırılacak bir kişinin maliyetinin, ihale dokümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 179
Hangi durumlarda, çalışacak personel için yaş sınırlaması getirilebilir? Abonelik gerekli 78
Hizmet ihaleleri kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin belgeler hangi aşamada idareye sunulur? Abonelik gerekli 9
Hizmet ihalelerinde, çalıştırılması öngörülen personel ile ilgili teklif aşamasında herhangi bir belge istenebilir mi? Abonelik gerekli 133
Hizmet ihalelerinde, idare ihale kapsamında çalıştırılmasını uygun görmediği çalışanların işten uzaklaştırılmasını talep edebilir mi? Abonelik gerekli 57
Hizmet ihalesinde çalıştırılacak personel için yeterlilik kriteri olarak teklif ile birlikte herhangi bir belge istenebilir mi? Abonelik gerekli 52
Hizmet ihalesinde, çalıştırılacak personele ait belgeler hangi aşamada idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 47
idare sebepsiz yere elemanların değiştirilmesini isteyebilir mi? Abonelik gerekli 119
idare tarafından ihaleye katılım ve yeterlik kriteri olarak, personel çalıştırıldığına, çalıştırılacağına veya personelin sayısı ya da niteliklerine ilişkin belgeler istenebilir mi? Abonelik gerekli 10
idare tarafından şartnamede ihale kapsamında ihtiyaten fazla personel belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 68
idare, ihale kapsamında çalıştırılması öngörülen personeli kabul edip etmediğini kaç gün içinde yükleniciye bildirmelidir? Abonelik gerekli 46
idare, işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü çalışanların iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahip midir? Abonelik gerekli 43
idarece çalıştırılacak tüm personele üst yaş sınırı getirilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 16
idareci tarafından beğenilmeyen veya iş disiplinine uymayan personelin yükleniciye bildirileceğine ve bildirim akabinde personelin değişiminin sağlanacağına dair şartnamede düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 73
idareler, ihale konusu işte çalıştırılacak personel için yaş ve cinsiyet belirlemesi yapabilir mi? Abonelik gerekli 146
idareler, isteklinin bünyesinde çalışacak personeli kendi kriterine göre seçebilir mi? Abonelik gerekli 336
idareler, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ile ilgili dokümanlara herhangi bir şart koyabilir mi? Abonelik gerekli 134
idarelerce, aynı işyerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılması şartı konabilir mi? Abonelik gerekli 95
idarenin haberi olmadan personel değiştirilemeyeceği fakat idarenin personel değiştirilme talebinin hemen karşılanacağına dair idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 107
idarenin ve kontrol teşkilatı, iş yerinde uygunsuz davrandığı ya da yeterli olmadığını düşündüğü personelin iş yerinden uzaklaştırılmasını yükleniciden isteyebilir mi? Abonelik gerekli 37
idarenin, kendi idaresinde daha önce çalışmış olan personele öncelik tanınmasına ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 93
idari şartnamede teklif ile birlikte personelle ilgili belge verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen, ihalede teknik personelle ilgili herhangi bir belge vermeyen isteklinin elenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 28
ihale dokümanında "idare, çalışmayan işçiler için ödeme yapmayacaktır" şeklinde düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 43
ihale dokümanında aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam edilmesi şeklinde düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 34
ihale kapsamında çalışacak işçilere yönelik üst yaş sınırı getirilebilir mi? Abonelik gerekli 11
ihale kapsamında çalışacak personele ait SGK işe giriş veya prim ödeme belgelerinin ihalede sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 76
ihale kapsamında çalıştırılacak işçiler için üst yaş sınırı getirilebilir mi? Abonelik gerekli 48
ihale kapsamında çalıştırılacak kişiler için yaş şartı getirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 28
ihale kapsamında çalıştırılacak personelin daha evvel firma bünyesinde çalışan personelden karşılanacağı için giderlerin de firma giderlerinden karşılanacağına dair açıklama kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 33
ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması öngörülen kişilerin TC vatandaşı olma zorunluluğunun belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 54
ihale konusu işte çalıştırılması öngörülen personel için yaş sınırlaması yapılabilir mi? Abonelik gerekli 97
ihalede çalışacak personele ait deneyim süresi veya belgeler istenilmiş ise, ihale üzerinde kalan yüklenici sözleşme için ilgili belgeleri ne zaman idareye sunacaktır? Abonelik gerekli 51
ihalede çalıştırılacak personel için, idarece askerlikle ilişiğinin olmaması şartı getirilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 37
ihalede çalıştırılması öngörülen personelin vasfının belirtilmesi için "deneyimli olmalı" şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 108
ihalede personel çalıştırılacağına dair taahhütname istenebilir mi? Abonelik gerekli 40
ihaleye katılacak isteklilerden yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin veya belgeler istenebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 17
ihaleyi kazanan istekli, teknik personel ile ilgili belgeleri ne zaman idareye sunmalıdır? Abonelik gerekli 59
Mal alım ihalelerinde personelin sayı ve niteliğine idari şartnamede yeterlik kriteri yer verilebilir mi? Abonelik gerekli 29
Malzemeli yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti işinde, çalıştırılacak personel sayısının ihale dökümanında belirtilmemesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 67
Personel çalıştırma ile ilgili düzenlemenin, ilan ve idari şartnamede belirtilmeksizin teknik şartnamede belirtilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 102
Personelin isteklinin bünyesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde çalışma şartı getirilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 13
Resmi ve dini tatil günlerinde personel çalıştırılması öngörülüyorsa, ilgili personel teklif cetvelinde nerede belirtilmelidir? Abonelik gerekli 108
Sezon sonunda çalıştırılması öngörülen personel sayısında azaltmaya gidilebileceği şeklinde şartnamede düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 61
Teknik personel taahhütnamesi veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 49
Yapım ihalelerinde, çalıştırılacak personele ilişikin belgeler hangi aşamada idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 52
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 47 Toplam: 47
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri