Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

10 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.763
Diploma / Mezuniyet Belgesi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62. maddesinin birinci fıkrasının "h" bendinin üçüncü cümlesinde yer alan “…beş yıldır…” ibaresi anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 69
Bir şirkete bir yıl ortak olan kişi, yapım ihalelerinde diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanabilir mi? Abonelik gerekli 262
Bir şirketin % 50 – % 50 hissesine sahip olan mühendisler diplomalarını kullanarak ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 249
Denklik belgesi sunulmasına rağmen yurt dışından alınan diplomanın ihalede sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 81
Diploma ile ihaleye giren isteklilerin diplomalarının tutarlarının 15 yıldan fazlasının değerlendirilebilmesi için sunulması gereken iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 23
Diploma, hizmet ihalelerinde iş deneyim olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 252
Diplomalar, birden fazla şirkette iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 120
Diplomalar, birden fazla şirkette iş deneyim olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 95
Diplomalar, EKAP üzerinden teyit edilebilir mi? Abonelik gerekli 84
Diplomalar, iş deneyim belgesi olarak birden fazla şirkette kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 158
Diplomaların iş deneyim olarak on beş yıldan sonra da dikkate alınabilmesi için, isteklilerce ayrıca hangi belgenin teklif kapsamında sunulması gerekir? Abonelik gerekli 206
Diplomanın bir şirkette iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilmesi için diploma sahibinin şirkette en az kaç yıl ortak olması gerekir? Abonelik gerekli 180
Diplomanın iş deneyim olarak süre hesabı ilan tarihine göre mi yoksa ihale tarihine göre mi yapılır? Abonelik gerekli 59
Diplomanın parasal tutarı hesaplanırken ilan tarihindeki parasal değer mi yoksa ilan tarihinde yürürlükte olan parasal değer mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 46
Gerçek kişi sahip olduğu diplomayı, aynı ihale ya da başka bir ihalede iş deneyimi olarak kullanabilir mi? Abonelik gerekli 148
Gerçek kişi şirketin limited şirkete dönüşmesi durumunda, dönüşümü gerçekleştirilen gerçek kişiye ait diploma limited şirkette iş deneyim olarak hemen kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 125
Hangi diplomaların benzer iş kapsamında kabul edileceğinin ihale dokümanında belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 56
iş deneyim belgesi olarak diplomasını sunan isteklinin ayrıca oda kayıt belgesini sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 273
iş deneyim olarak diplomasını sunan isteklinin, diplomasının değerlendirilmesine yönelik beyan belirtmemesi ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 230
iş deneyim olarak elektrik mühendisliği diplomasının geçerli olacağının belirtildiği durumda, elektrik-elektronik mühendisliği diploması da kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 59
iş deneyim olarak sunulan diploma bedelinin hesaplanmasında ilan tarihi mi yoksa ihale tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 80
iş ortaklığı olarak girilen yapım ihalelerinde, aynı kişinin diplomasının her iki ortakta da iş deneyimi olarak sunulması mevzuata uygun olur mu? Abonelik gerekli 160
iş ortaklığı olarak ihaleye girildiğinde, aynı diploma iş deneyim olarak hem pilot ortak hem de özel ortak tarafından kullanılabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 120
Kamu görevlilerinin ortak olduğu ve iş deneyim belgelerinin kullanıldığı ihalelerde, belgenin değerlendirmeye alınmasında şirkete ortak olunan tarih mi yoksa kamudan ayrıldığı tarih mi dikkate alınır? (İdare Mehkemesi Kararı) Abonelik gerekli 57
Mal alım ihalelerinde diploma, iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 107
Memurun diploması kullanılarak tüzel kişilikle ihaleye girilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 109
Mesleki faaliyetten yasaklanmış olan bir kişinin diploması bir şirket tarafından iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 44
Mezun olunduktan itibaren bir yılı dolmadığı durumda diploma iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 331
Mezuniyet belgelerinin 15 yıldan fazla değerlendirilebilmesi için hata yapılmaması için hangi hususlarar dikkat edilmelidir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 90
Mezuniyetten sonra geçen onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için diploma sahibi olan kişiye ait ayrıca hangi belgenin sunulması gerekir? Abonelik gerekli 52
Mühendis veya mimarlar hangi durumda tüzel kişiliklerde diplomalarını iş deneyim belgesi olarak kullanabilirler? Abonelik gerekli 273
Ortağına ait diplomayı kullanarak ihaleye girecek olan şirket, ortaklık durum belgesi sunmalı mıdır? Abonelik gerekli 113
Sanayi mühendisliği diploması, makine mühendisliği diploması yerine geçer mi? Abonelik gerekli 112
Tek ortaklı limited şirkette, şirketin sahibine ait dipoloma iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 222
Tür değiştirme veya birleşme yoluyla tüzel kişiliğe sahip yeni bir kuruluş oluşturulması durumları diploma sahibi olan kişinin şirkete beş yıl ortak olma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 61
Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla değerlendirmeye alınabilmesi için isteklilerce ayrıca hangi belgenin teklif kapsamında sunulması gerekir? Abonelik gerekli 269
Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla iş deneyim olarak hesaplanabilmesi için sunulacak iş deneyim belgesinin ihalede istenilen benzer iş tanımına uygun olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 175
Yapım ihalelerinde diplomanın 15 yıldan fazla iş deneyim olarak hesaplanabilmesi için sunulacak iş deneyim belgesinin yapım işine ait olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 140
Yapım ihalelerinde diplomasını bir şirkette iş deneyim belgesi olarak kullanmak isteyen kişinin şirkete en az kaç yıl ortak olması gerekir? Abonelik gerekli 79
Yapım ihalelerinde, diploma kaç yıl iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir? Abonelik gerekli 245
Yapım ihalelerinde, diplomanın on beş yıldan fazla süreli dikkate alınabilmesi için hangi şartın olması yeterlidir? Abonelik gerekli 36
Yapım ihalelerinde, diplomanın on beş yıldan fazla süreli dikkate alınabilmesi için sunulacak iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında oması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 66
Yapım ihalelerine iş ortaklığı olarak girildiği durumda, pilot ortak ve özel ortak aynı mezuniyet belgesini iş deneyim olarak ihalede sunabilir mi? Abonelik gerekli 135
Yapım ihalesinde benzer iş olarak elektrik mühendisliği bölümüne ait diplomanın kabul edileceği belirtilmesine rağmen, elektrik-elektronik mühendisliği diploması da bu kapsamda değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 25
Yapım işi ihalelerinde iş deneyim için diploma sunulması halinde, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyim yıl olarak mı, ay olarak mı yoksa gün olarak mı hesaplanır? Abonelik gerekli 112
Yapım işlerinde iş deneyimi bulunmayan kişilerin diplomaları en fazla kaç yıl dikkate alınır? Abonelik gerekli 34
İnşaat ve Endüstri Mühendisliği lisansına ilişkin Yurtdışından bir üniversiteden verilen diploma, İnşaat Mühendisliği kapsamında kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 60
Yüksek lisans diplomaları, iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 154
Yurt dışında eğitim görüp diplomalarını iş deneyim olarak kullanmak isteyen isteklilerin teklifleri ile birlikte ayrıca YÖK tarafından verilen denklik belgesinin de sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 96
Yurt dışından alınan diplomalar ihalelerde sunulduğunda ayrıca denklik belgesinin sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 62
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 55
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri