Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.112 Karar
 - Bu Hafta (30.03-02.04): 5
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 8
 - Bu Ay (Nisan): 2
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 478
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

45 misafir ve 17 abone bağlı
Abone Sayısı: 7941
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,05
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 28,63
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,79
Ziyaretçi Sayısı: 3.227.569
Ön Mali Kontrol
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Hangi dosylar ön mali kontrol tarafından incelenir? Abonelik gerekli 102
Hangi ihaleler ön mali kontrole tabidir? Abonelik gerekli 42
ihale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği durumda, ihale yetkilisi onayladığı ihale kararını iptal ederek ihaleyi iptal edebilir mi? Abonelik gerekli 218
ihale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisi onayladığı kararı iptal ettiği durumda ihale komisyonu nasıl bir karar verebilir? Abonelik gerekli 126
ihale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediği durumlarda, ihale yetkilisinin görüşe katılmaması halinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 98
ihale yetkilisince ön mali kontrole ilişkin tespitlerin kabul edildiği ve bundan başka resen bir tespit yapılmamış olduğu durumda, ön mali kontrolde yapılan tespitlere uygun olarak işlem yapılabilir mi? Abonelik gerekli 65
ihale yetkilisinin ön mali kontrole ilişkin görüşünü dikkate alarak veya almayarak işlem tesis etmesi konusunda serbest midir? Abonelik gerekli 42
Malî hizmetler biriminde ön malî kontrol görevini yürütenler, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye olabilir mi? Abonelik gerekli 46
Ön mali kontrol aşamasında tespit edilen aykırılıkların düzeltici işlemle giderilmesinin mümkün olduğu ve ihale yetkilisinin tespitlere katılmakla birlikte ihalenin iptaline ilişkin resen tespit ettiği başka bir husus bulunmadığı durumlarda onaylama kararının ihale yetkilisince iptal edilmesinin ardından ihale komisyonunun bu hususta kararı beklenir mi? Abonelik gerekli 86
Ön malî kontrol görevini yürütenler hangi işlerde görevlendirilemez? Abonelik gerekli 17
Ön mali kontrol görüşüne ihale komisyonunun uyması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 77
Ön mali kontrol sonucu hazırlanan görüş, ihale yetkilisince dikkate alınarak düzeltici işlem tesis edilebilir mi? Abonelik gerekli 59
Ön mali kontrol sonucu yapılan tespitler neticesinde farkına varılan bir durum üzerine ihale komisyonu kararı düzeltilebilir mi? Abonelik gerekli 73
Ön mali kontrol sonucunda ortaya çıkan rapora göre idare düzeltici işlem tesis edebilir mi? Abonelik gerekli 43
Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilip verilmemesi, harcama yetkilisi tarafından uygulanmasında bağlayıcılığı var mıdır? Abonelik gerekli 27
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 15 Toplam: 15
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri