Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

9 misafir ve 4 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.653
Belli İstekliler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20. maddesinde bulunan "listeye alınan belli sayıda istekli veya yeterli bulunan isteklilerin tamamı teklif vermeye davet edilebilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 134
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 20. maddesinde bulunan "yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri, belli istekliler arasında ihale usulüne göre yaptırılabilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 99
Belli istekliler usulü ile yapılan ihale süreci ile ilgili örnek karar Abonelik gerekli 283
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerde, davet edilecek aday sayısının kaç kişiden az, teklif veren isteklinin de kaç kişiden az olduğu durumda ihale iptal edilir? Abonelik gerekli 195
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerin ihale aşamasındaki teknik değerlendirme kriterleri nelerdir? Abonelik gerekli 193
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalelerin ön yeterlik değerlendirmesinde aranan kriterler ile tekliflerin değerlendirildiği aşamada aranan kriterler arasında fark var mı? Abonelik gerekli 131
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalenin ön yeterlik aşamasında yeterli görülen adayların haricinde başka bir istekli ihalenin ikinci aşamasına davet edilebilir mi? Abonelik gerekli 160
Belli istekliler usulü ile yapılan ihalenin ön yeterlik aşamasından sonra aday, ikinci aşamaya devralan şirketle ihaleye devam edebilir mi? Abonelik gerekli 70
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihaleleri hakkında genel bilgi veren karar Abonelik gerekli 156
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde bilançonun hesaplanması için son yıl belgeleri ile yeterli olan adayların diğer iki yılın belgelerini de sunmuş olmaları durumunda dahi sadece son yıl belgelerinin puanlamaya dahil edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 101
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde iş hacminin hesaplanması için son üç yıla ait belgeleri ile yeterli olan adayların diğer üç yılın belgelerini de sunmuş olmaları durumunda dahi sadece son üç yıla ait belgelerinin puanlamaya dahil edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 63
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, adayların toplam ciro için yapılacak olan puanlamada ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ilişkin belge ile tam puan alamaması durumunda önceki yıllara ait belgeler değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 85
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, belli sayıda aday veya yeterli bulunan adayların hangileri teklif vermeye davet edilmelidir? Abonelik gerekli 14
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin benzer iş kapsamında sundukları iş deneyim belgeleri nasıl puanlanır? Abonelik gerekli 141
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin son onbeş yıldaki üç iş deneyim belgesinin puanlaması nasıl puanlanır? Abonelik gerekli 112
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, ön yeterlik aşamasında sunulan yeterlik belgeleri yeterli görülen adaylar ikinci aşamada da bu belgeleri sunmalı mıdır? Abonelik gerekli 128
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinde, puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak aday sayısının belirlenen sayıyı aşması durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 57
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinin iş ortaklıklarında, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 139
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinin iş ortaklıklarında, değerlendirme ve puanlama nasıl yapılır? Abonelik gerekli 115
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinin ön yeterlik aşamasında adaylardan kredi teklifi mektubunun istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 11
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinin ön yeterlik aşamasında, isteklilerin iş hacmine ilişkin belgelerinin değerlendirmesinin son yıla ait verilerle yapılması yeterli midir yoksa son altı yıla ait belgelerin sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 59
Belli istekliler usulü ile yapılan yapım ihalelerinin ön yeterlik aşamasında, son yıla ait bilanço oranları yeterlik kriterini sağlamasına rağmen, oranların tam puan alınması için yeterli olmaması durumunda sunulan diğer yıllara ait bilançolar tam puan için dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 70
ihalede istenilen başvuru mektubunu hatalı dolduran aday, değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 110
Ön yeterlik aşamasında iş hacmi için puanlama yapılırken gelir tablosu mu yoksa faturalar mı dikkate alınır? Abonelik gerekli 90
Yapım ihaleleri hangi durumlarda belli istekliler usulü ile yapılabilir? Abonelik gerekli 143
Yapım işlerinin belli istekliler usulü ile yapıldığı ön yeterlik aşamasında, iş deneyim belgelerinin puanlaması yapılırken benzer iş kapsamına girmeyen kısımların tutarları da dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 203
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 26 Toplam: 26
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri