Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (23.09-23.09): 0
 - Geçen Hafta(16.09-22.09): 0
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

7 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,55
  - Bronz (3 ay): % 2,18
  - Gümüş (6 ay): % 2,62
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,14
Ziyaretçi Sayısı: 6.762.052
Teklif Cetveli
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
6 sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasında kaşe ve imza bulunup diğerlerinde olmaması teklifin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 57
Alımı yapılacak kartuş ve tonerin marka ve modelinin, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 109
Amortismana tabi olmakla birlikte amortisman dışında kullanımdan kaynaklanan maliyet bileşenleri olan ve yüklenici tarafından karşılanması istenen kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekir mi? Abonelik gerekli 32
Amortismana tabi olmakla birlikte amortisman dışında kullanımdan kaynaklanan maliyet bulunan ve yüklenici tarafından karşılanması istenen kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerekir mi? Abonelik gerekli 30
Amortismana tabi olmayan malzemelere birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 71
Amortismana tabi olmayan sarf malzemelerine birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 23
Araç istenilen hizmet ihalelerinde aracın birim fiyat teklif cetveline yazılması gerekir mi? Abonelik gerekli 118
Araçların da çalıştırılacağı ihalede, araçlar için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi oluşturulması gerekir mi? Abonelik gerekli 125
Ariyet ocağı değişikliği ve malzeme talebi halinde birim fiyat değişir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 37
Ayni yol bedeli öngörülen birim fiyat teklif cetvelinde tutar kısmında kuruş, iki haneden fazla olabilir mi? Abonelik gerekli 39
Ayni yol ve yemek bedeli birim fiyat teklif cetvelinde iki haneden fazla yazılabilir mi? Abonelik gerekli 28
Beş sayfalık birim fiyat teklif cetvelinde her sayfada imza olmasına rağmen sadece son sayfada kaşe olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 109
Binek aracına ait maliyetler- bakım onarım, amortisman, sigorta giderleri- birim fiyat teklif cetvelinde hangi kalemde belirtilmelidir? Abonelik gerekli 92
Birden fazla sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasında kaşe ve imza bulunması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 150
Birden fazla sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin sadece son sayfasının imzalı olup, diğer sayfalarda imza bulunmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 279
Birim fiyat cetvelindeki miktarda değişiklik yapılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 251
Birim fiyat cetvelinin birimi, miktarı ve teklif edilen birim fiyat sütunlarının nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 1318
Birim fiyat olarak çıkılan ihalede, bir mal kalemi için birim fiyat öngörülmeden toplam teklif bedelinin oluşturulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 273
Birim fiyat teklif certvelindeki miktarın isteklilerce değiştirilerek teklif verilmesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 296
Birim fiyat teklif cetveli değiştirilerek teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 343
Birim fiyat teklif cetvelinde araçların adetleri ve işin süresi belirtilmişse, teklif edilen birim sütununa teklif nasıl yazılmalıdır? Abonelik gerekli 101
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin toplam teklif bedeli idare tarafından hesaplanıp, bulunan sonuç üzerinden ilgilinin geçici teminatının uygun olup olmadığının değerlendirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 184
Birim fiyat teklif cetvelinde ayni yol gider kalemi için virgülden sonra en fazla kaç hane yazılabilir? Abonelik gerekli 62
Birim fiyat teklif cetvelinde bir iş kalemine sıfır fiyat verilmesi teklifin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 489
Birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatın belirtilmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 298
Birim fiyat teklif cetvelinde birim sütununda "kutu" olarak yazılması gerekirken "adet" olarak yazılması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 165
Birim fiyat teklif cetvelinde boru montaj bedelinin ölçü biriminin isteklilerce "metre" şeklinde belirlenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 70
Birim fiyat teklif cetvelinde fazla çalışma ile ilgili satırda birim sütunu hangi birim üzerinden düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 14
Birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir iş kalemi için bedel öngörülmemesi, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 270
Birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir kaleme fiyat öngörülmemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 192
Birim fiyat teklif cetvelinde ihale kayıt numarasının yanlış yazılmış olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 157
Birim fiyat teklif cetvelinde ihale tarihi ve ihale kayıt numarasının yazılmaması nedeni ile ilgili isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 159
Birim fiyat teklif cetvelinde imza atan kişinin adı ve soyadının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 240
Birim fiyat teklif cetvelinde işçilik kalemleri için, hangi durumlarda gün üzerinden teklif alınmalıdır? Abonelik gerekli 37
Birim fiyat teklif cetvelinde kaşe bulunmakla birlikte imza bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 61
Birim fiyat teklif cetvelinde miktarın değiştirilmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 80
Birim fiyat teklif cetvelinde miktarın virgülden sonra üç haneli hesaplanmasına rağmen, cetvelde miktarın excel nedeniyle iki haneli gösterilmesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 263
Birim fiyat teklif cetvelinde montaj bedeli için ayrı bir satır açılmasına rağmen, montaj bedeli öngörmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 79
Birim fiyat teklif cetvelinde silinti, kazıntı veya düzeltme olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 109
Birim fiyat teklif cetvelinde tarih bilgisinin bulunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 169
Birim fiyat teklif cetvelinde ticaret ünvanı veya ad soyadın belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 125
Birim fiyat teklif cetvelinde ticaret unvanının bulunmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 128
Birim fiyat teklif cetvelinde ticaret ünvanının bulunmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 86
Birim fiyat teklif cetvelinde yazan toplam teklif tutarı ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın aynı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 55
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alması gereken kalemlerin teklif cetveline idare tarafından doldurulmamış olması teklifin hazırlanması ve değerlendirilmesini olumsuz etkiler mi? Abonelik gerekli 210
Birim fiyat teklif cetvelinde şirketin logosunun bulunması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 186
Birim fiyat teklif cetvelinde, "ihale komisyonu başkanlığına" ve "birim fiyat teklif cetveli" ibarelerinin bulunmaması ihaleden elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 105
Birim fiyat teklif cetvelinde, "metre" yerine "kilogram" ifadesinin yazılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 185
Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat ile miktarın çarpımı sonucu hata olması durumu teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 142
Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat ve tutarların bulunduğu sütunlarda para biriminin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 188
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 229
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri