Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.393 Karar
 - Bu Hafta (21.09-23.09): 0
 - Geçen Hafta(14.09-20.09): 11
 - Bu Ay (Eylül): 30
 - Geçen Ay (Ağustos): 29
Kategori: 155
Haberler: 487
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

28 misafir ve 14 abone bağlı
Abone Sayısı: 8038
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,90
  - Bronz (3 ay): % 1,96
  - Gümüş (6 ay): % 1,47
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,29
Ziyaretçi Sayısı: 6.014.612
Mahkeme Kararları
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Açılan dava sonucu mahkeme tarafından ihale işlemlerinin devamına kararı verilmesi halinde, işin dava sürecinin devam etmesi nedeniyle aynı iş için daha sonra çıkılan ihaleye yönelik nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 127
Çalışan personelin ücretlerinin ödenmemesi ve sigortasız işçi çalıştırılması sözleşmenin feshedilme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 78
Danıştay ve diğer mahkemeler tarafından verilen yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlar, idareler tarafından en geç kaç gün içinde yerine getirilmelidir? Abonelik gerekli 90
Danıştay veya idare mahkemeleri tarafından verilen kararların idare tarafından kaç gün içinde yerine getirilmesi gerekir? Abonelik gerekli 63
Hizmet ihalelerinde sözleşmenin feshi halinde geriye kalan kısım idarece nasıl yaptırılmalıdır? Abonelik gerekli 69
idareler mahkeme kararlarına uymak zorunda mıdır? Abonelik gerekli 148
idareler mahkeme kararlarını değiştirebilir mi? Abonelik gerekli 70
idarelerin mahkeme kararlarına uyması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 18
Kurul tarafından verilen uyuşmazlık kararları kapsamında yapılan suç duyurularına ilişkin olarak savcılıklarca ve mahkemelerce verilen kararlara karşı itirazda bulunulup bulunulmayacağı, bulunulacak ise bu görevin hangi birim tarafından yerine getirileceği hususuna ilişkin karar Abonelik gerekli 41
Mahkemeler tarafından verilen kararlar en geç kaç gün içinde gerçekleştirilmelidir? Abonelik gerekli 33
Mahkemeler tarafından verilen kararların diğer uygulamalarda uygulanma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 200
Mahkemeler tarafından verilen yürtümenin durdurulması kararları en geç kaç gün içinde yerine getirilmelidir? Abonelik gerekli 56
Mahkemelerce verilen kararlar, idareler tarafından en geç kaç gün içinde yerine getirilmelidir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 15
Mahkemelerce verilen kararların, idareler tarafından kaç gün içinde yerine getirilmesi gerekir? Abonelik gerekli 35
Mevzuatta öngörülen süre tanınmaksızın sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 115
Sözleşmesi yapılan bir işle ilgili mahkeme tarafından farklı bir karar verilmesi durumunda hangi işlemin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 287
Yargıda dava açılan bir iş için dava sonuçlanıncaya kadar yeni bir ihale yapılabilir mi? Abonelik gerekli 105
Yüklenicinin ihale dokümanlarındaki şartlara uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi halinde hangi işlem sonucu sözleşmenin feshedilmesine karar verilir? Abonelik gerekli 103
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 18 Toplam: 18
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri