Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.852
iş Yönetme
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 10. maddesinde bulunan "yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler en fazla beşte bir oranında dikkate alınır" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 92
Bir kamu kurumunun genel müdürlüğünden emekli olan kişi, sahip olduğu iş yönetme belgesiyle yarısından fazlasına ortak olduğu şirket ile genel müdürlük bünyesindeki bölge müdürlüklerinin ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 131
Bir tüzel kişilikte iş yönetme belgesi ile ihaleye girildiğinde, belge tutarı hangi tarihten itibaren nasıl hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 126
Devam eden işlerde, iş yönetme belgesi hangi durumlarda düzenlenebilir? Abonelik gerekli 50
Devlet memurları, sahip oldukları iş deneyim belgelerini şirketlere kullandırabilir mi? Abonelik gerekli 108
Geçici kabul yapılmadan önce iş denetleme veya iş yönetme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 41
Genel müdürlük adına işleri ve hakedişleri kontrol eden fakat idari görevde olmayan kişi için iş yönetme belgesi mi yoksa iş denetleme belgesi mi düzenlenir? Abonelik gerekli 89
Hangi hizmet işlerinde iş denetleme veya yönetme belgeleri istenebilir veya düzenlenebilir? Abonelik gerekli 84
iş bitirme, yönetim veya iş denetleme belgeleri, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 36
iş deneyim belgelerinin (iş denetleme, iş yönetme vb.) belge sahibi dışındaki diğer kişiler veya kurumlar tarafından kiralanıp ihalelerde kullanılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 70
iş yönetme belgesi, kimler için düzenlenebilir? Abonelik gerekli 160
Kimler için iş yönetme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 54
Kontrol amiri olarak görev yapanlara iş yönetme belgesi mi yoksa iş denetleme belgesi mi düzenlenir? Abonelik gerekli 115
Mevzuatta iş denetleme veya iş yönetme belgelerinin kullanılabilmesi için en az bir yıl olan kesintisiz ortaklık süresinin,memurlar için kamu ile ilişiğinin kesildiği tarihten sonra mı veya şirkete oldukları tarihten mi başlayacağı ile ilgili bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 46
Tüzel kişiliğin, en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip gerçek kişi ortağının iş yönetme belgesi ile ihaleye katılması durumunda söz konusu belge tutarı yüzde kaç oranında değerlendirmeye alınır? Abonelik gerekli 108
Yapım ihalelerinde iş yönetme belgesi, kimler için düzenlenebilir? Abonelik gerekli 156
Yapım işlerinde, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin puanlamada kullanılamayacağı yönünde mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 28
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 17 Toplam: 17
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri