Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-09.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

37 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,11
  - Bronz (3 ay): % 0,89
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,44
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,89
Ziyaretçi Sayısı: 3.328.883
Komisyon Kararı
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Çoğunluk görüşüne katılmayan ihale komisyon üyelerinin karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazmaları zorunlu mudur? Abonelik gerekli 94
Fiyat dışı unsurlara göre sonuçlandırılan ihalelerin komisyon kararında, isteklilerin aldıkları puanların yazılması gerekir mi? Abonelik gerekli 50
Götürü bedel ile yapılan ihalelerde, ihale komisyon kararında asgari işçilik maliyeti tutarının belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 30
ihale komisyon kararlarında hangi bilgilerin bulunması gerekmektedir? Abonelik gerekli 113
ihale komisyon kararlarında, tüm isteklilerin belgelerinin olup olmadığı, belgelerin mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği, mevzuata uygun sunulup sunulmadığının belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 37
ihale komisyon kararında isteklinin teklifinin yanlış yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 42
ihale komisyon kararında kısımlar itibariyle teklif tutarlarına yer verilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 18
ihale komisyon kararının isteklilere bildirilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 82
ihale komisyon kararının komisyon üyelerinden biri tarafından imzalanmadan isteklilere gönderilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 81
ihale komisyonu kararlarında teklifi geçerli olmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde komisyon kararında belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 49
ihale komisyonu kararında hangi bilgilerin bulunması gerekmektedir? Abonelik gerekli 24
ihale komisyonu tarafından alınan kararın karar tarihini izleyen en geç gün içinde ihale yetkilisi tarafından onaylanması gerekir? Abonelik gerekli 21
ihale komisyonunda görevlendirilmemiş bir kişi, ihale kararına katılabilir mi? Abonelik gerekli 132
ihale sürecinde, kararların bir kısmının ihale komisyonunun asil üyesi tarafından, diğer kısmının da asil üyenin yedeği olan üye tarafından imzalanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 227
ihale yetkilisi, ihale komisyon kararını en geç kaç gün içinde imzalamalıdır? Abonelik gerekli 22
isteklilere gönderilen bildirim yazıları ve ihalenin iptaline ilişkin ihale komisyonu kararında ihalenin iptaline ilişkin olarak herhangi bir gerekçenin yer almaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 17
işin sonucu da dikkate alınarak, bir teklifin aşırı düşük kapsamında olup olmadığı konusunda ihale komisyonunun vereceği kararın sorumluluğu hakkında karar Abonelik gerekli 78
Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, karşı oy gerekçesini komisyon kararına yazmak zorunda mıdır? Abonelik gerekli 96
Kesinleşen ihale kararının ekinde komisyon kararının isteklilere gönderilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 120
Kesinleşen ihale kararının ekinde, ihale komisyon kararının da isteklilere bildirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 161
Kesinleşen ihale komisyon kararında hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 45
KİK tarafından verilen kararın, KİK'in internet sayfasında yayınlanması sonucu ihale komisyonu kararı alınması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 28
Teklifi uygun bulunan isteklilerin tekliflerinin hangi gerekçelerle uygun bulunduğuna yönelik ihale komisyon kararında herhangi bir açıklama yapılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 16
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 23 Toplam: 23
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri