Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.322 Karar
 - Bu Hafta (03.08-03.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 23
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

30 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8011
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,45
  - Bronz (3 ay): % 2,30
  - Gümüş (6 ay): % 1,38
  - Altın (12 ay): % 30,41
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,45
Ziyaretçi Sayısı: 5.287.485
Mal Alımları
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Sistemin bütün parçalarının aynı üretici tarafından üretilmiş olmasına" yönelik idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 92
"Teklif edilecek cihazların firmaların en yeni teknolojiye sahip ürünleri olacaktır" şeklindeki bir düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 69
Akaryakıt ihalesinde, ihaleye bayi olarak katılan isteklilerin, bayisi olunan dağıtıcı firmaya ait dağıtıcı lisansının sunulabileceğine dair şartnamede düzenleme yapılmaması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 50
Alternatif teklife açık olmayan ve aynı ihaleye giren üç firmada, bir kişinin üç firmaya da yüzde 50 ve üzeri oranında ortak olduğu durumda, üç firmanın da aynı ihaleye teklif vermesi, mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 81
Alımı yapılacak malzeme için, teknik şartnamede aynı marka olma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 90
Alımı yapılacak parçaların, ana ürünle aynı marka olması gerektiğine dair yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 89
Alımı yapılacak sarf malzemelerin, cihaz ile aynı marka olma şartına yönelik yapılacak düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 43
Alımı yapılacak ürün için hazırlanan teknik şartnamenin bir markayı işaret etmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 90
Alımı yapılacak ürünün tek bir ürüne uygun olduğu düzenleme, mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 52
Alımı yapılan bir ürün için teknik şartnamede belirtilen her bir özelliğinin katalog, broşür veya buna benzer belgelerden işaretlenip ihalede istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 85
Alımı yapılan mal alımı ile ilgili alıma konu ürün konusunda uzman olan başka bir kurumdan görüş alınarak ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 22
Alımı yapılan ürünler için sözleşme aşamasında marka ve fabrika belirtilmesi ve yüklenicinin bu marka ve fabrikalardan mal temin etmesi şeklinde bir kabul yöntemi yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 68
Alımı yapılan ürünün garanti süresi bittikten sonra da ürünün bakım ve onarımının yüklenici tarafından ücretsiz yapılacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 46
Aynı amaca yönelik olsa dahi idarece istenilen teknik kriterleri sağlamayan cihazlar ihalede teklif edilirse kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 13
Aynı ihalede aynı ürün, tedarikçi firma ve bayi firma tarafından teklif edilebilir mi? Abonelik gerekli 223
Aynı markalı ürün, farklı istekliler tarafından aynı ihalede teklif edilebilir mi? Abonelik gerekli 68
Bayi ve bayilik veren şirketler, aynı ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 135
Bir malın menşeinin ispat edilmesi için CE belgesinin sunulması yeterli midir? Abonelik gerekli 100
Bir sistemi satan isteklinin aynı zamanda servis hizmeti de sunma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 129
Bir ürünün Avrupa menşeili veya Asya menşeili olmasına göre, belli bir süre Türkiye' de satıldığına dair belge istenebilir mi? Abonelik gerekli 44
Bir ürünün imalat süreci gerektirip gerekmediği nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 94
Bir ürünün yerli malı olarak kabul edilebilmesi için, yerlilik oranı en az ne kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 30
Bir ürünün yerli malı olduğu hangi belge ile ispat edilir? Abonelik gerekli 43
Birden fazla iş kaleminden oluşan mal alımı ihaleleri götürü bedel teklif almak suretiyle yapılabilir mi? Abonelik gerekli 65
Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılacak alımların, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaması anayasaya uygun mudur? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 35
Garanti belgelerinin istekli adına mı, imalatçı adına mı olacağının ihale dökümanında ayrı ayrı düzenlenmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 64
Garanti bitiminden sonra en az on 10 yıl süreyle ücret karşılığında yedek parça sağlayacağına dair istekliden taahhütname istenmesinin hukuki bir geçerliliği var mıdır? Abonelik gerekli 104
Gıda üretim izin belgesinin üzerindeki herhangi bir bilginin değişmesi durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 27
Gıda üretim izin belgesinin yerine işletme kayıt belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 12
Hangi durumlarda alınacak ürünün markası şartnamede belirtilebilir? Abonelik gerekli 66
Hangi mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden isteklilere yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanması zorunludur? Abonelik gerekli 34
Hangi mal alımı ihalelerinde yerli ürün teklif eden istekliler hakkında % 15 oranında fiyat avantajı uygulanmak zorundadır? Abonelik gerekli 42
Hangi mal alımı ihalelerinde, SGK'dan ilişiksiz belgesi alınmasına gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 65
Hangi mal alımı ihalelerinde, yerli ürünlere % 15 oranında fiyat avantajı uygulanmak zorundadır? Abonelik gerekli 37
Hizmet veya mal alımları kapsamında uygulama yazılımı var ise, iş ortaklığında BİL-KOD numarasının her bir ortak tarafından sunulması istenebilir mi yoksa pilot ortaktan istenilmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 23
idare tarafından istenilmesine rağmen, teklif edilen ürünün nerede üretildiğine dair herhangi bir belge verilmemesi ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 23
idare, ihtiyacını karşılarken ihaleye konu ürünün teknolojik performansını belirlemek konusunda takdir hakkı ve yetkisine sahip midir? Abonelik gerekli 10
idarece temin edilmesi istenilen bir ürünün tamamen ithal olması şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 41
idarece, ürünler için "veya dengi" ifadesi kullanılarak bir ürünün özellikleri belirtilebilir mi? Abonelik gerekli 62
idareler elektrik ihtiyaçlarını nasıl temin edebilir? Abonelik gerekli 103
idareler, bir ürün alırken teknik şartnameyi hangi kriterlere göre belirlemelidir? Abonelik gerekli 14
ihale dokümanında ürünün garanti süresinin bitmesi veya kesin teminatın iade edilmesinden sonra, alımı yapılan ürüne yönelik bakım ve onarımla ilgili şartların konulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 46
ihale kapsamında alınacak ürün için; teklif aşamasında numune ve teknik şartnameye uygunluğuna dair belgeler sunulması durumunda, muayene ve kabul aşamasında da ürünü kontrol etmek gerekir mi? Abonelik gerekli 37
ihale konusu alım yapılırken hangi kriterlerin sağlanmasına yönelik işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 18
ihalede istenilen ürün yerine başka bir ürünün idarece kabul edilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 98
ihalede sunulan ürünün teknik şartnameyi karşılamamasına rağmen, muayene ve kabul aşamasında test edileceği gerekçesiyle kabul edilmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 36
ihalede teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu idarelerce nasıl yapılabilir? Abonelik gerekli 35
ihaleye çıkılan ürünün en son modelinin veya en üst seviyedeki ürünün teklif edilmesi gerektiğine dair yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 23
ihaleye giren firmanın vereceği uygunluk beyanıyla birlikte, ihaleye giren firmanın teklif ettiği malın distribütörünün vereceği onaylı uygunluk belgesinin de ihalede istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 23
ihaleye katılacak isteklilerin salt daha üst model bir cihaz teklif etmemesi için idarece belirlenen teknik kriterlerin değiştirilme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 15
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 153
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri