Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9845
 - Bu Hafta (19.08-21.08): 0
 - Geçen Hafta(12.08-18.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 13
 - Geçen Ay (Temmuz): 28
Kategori: 153
Haberler: 457
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

34 misafir ve 12 abone bağlı
Abone Sayısı: 7770
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,05
  - Bronz (3 ay): % 2,33
  - Gümüş (6 ay): % 2,33
  - Altın (12 ay): % 26,05
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,26
Ziyaretçi Sayısı: 6.271.868
Cezalar (Müeyyide)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
3289 sayılı kanunun ihale yönetmeliğine göre, gecikme cezası işin ihale bedeli üzerinden mi, yoksa keşif artışlı ihale bedeli üzerinden mi hesaplananır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 90
Anahtar teslim götürü bedelli sözleşmede yapılmayan imalat kesintisi yapılır mı? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 71
Başka bir şirkete ait iş deneyim belgesinin ihalede sunulması sahtecilik yapıldığı anlamına gelir mi? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 106
Bir idarenin bir yıl içinde yaptığı tüm ihaleleri için KİK' e itirazda bulunulduğu ve KİK tarafından da tüm ihaleler için işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesine karar verilmesi, idareciler için bir mesuliyet oluşturur mu? Abonelik gerekli 121
Cezai şartın noksan kalan işler miktarınca sözleşmedeki oranda uygulanma zorunluluğu var mıdır? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 84
Cezalar ile ilgili ihale dokümanları arasında farklılık olması halinde, hangi dokümandaki düzenleme dikkate alınır? Abonelik gerekli 80
Cezaların parasal tutar olarak yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 56
Cezaların teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 137
Deprem sonucu yıkılan binanın sorumlusu kimdir? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 79
Eserin teslimi sırasında herhangi bir eksikliği farkedilmemesi gizli ayıp sayılır mı? Bu durumda ne yapılmalıdır? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 74
Fesat suçlarında, sorumlu kimdir? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 107
Fesh edilen sözleşmede, cezalı ve ihtarlı sürelerin yükleniciden tahsili mümkün müdür? [Yargıtay 13. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 90
Fesh edilen sözleşmede, fesihten öncesine ait ceza istenebilir mi? [Yargıtay 13.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 89
Gecikme cezası hesaplanırken, sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedeli mi yoksa iş artışı dahil toplam sözleşme bedeli mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 100
Gerçeğe aykırı taahhütname sunan istekli için hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 74
Hangi durumlarda ihaleye fesat karıştırma durumundan bahsedilemez? [Yargıtay 12. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 62
Hangi fiil veya davranışlarda, herhangi bir ihtar verilmeden sözleşme hemen feshedilir? Abonelik gerekli 56
Hileli iflas ettiği tespit edilen istekliler hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 24
Hizmet alımı ihalelerinde idarece öngörülen ceza miktarının toplamının sınırı nedir? Abonelik gerekli 196
Hizmet ihalelerinde belirtilen cezayı gerektiren hallerin kaç defa tekrar etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 169
Hizmet ihalelerinde ceza miktarları belirlenirken ceza oranı en fazla % kaç oranında belirlenebilir? Abonelik gerekli 178
Hizmet ihalelerinde cezaların uygulanması, hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 56
hizmet ihalelerinde idare tarafından öngörülen cezanın oranı en fazla ne kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 91
Hizmet ihalelerinde ihtar verilmesi ceza kesilmesine engel midir, ceza ne zamandan itibaren kesilir, sözleşme hangi durumda feshedilir? Abonelik gerekli 70
Hizmet ihalelerinde sözleşmede belirtilen gecikme cezasındaki süre en az kaç gün olmalıdır? Abonelik gerekli 29
Hizmet ihalelerinde, ceza hangi tarihten itibaren ve ne zamana kadar devam eder? Abonelik gerekli 57
Hizmet ihalelerinde, ceza ile ilgili düzenlemeler yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 60
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarılarındaki ceza düzenlemelerinde, idarece aykırılık sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 59
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarısında, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece belirlenen aykırılıkların kaç defa olması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 20
Hizmet ihalesinde cezanın oran yerine bedel olarak belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 159
idare tarafından öngörülen cezalar, teknik şartnameye yazılabilir mi? Abonelik gerekli 171
idare tarafından yapılan düzenlemede sözleşme bedeline bağlı bir oran belirlenmemesine rağmen kesilecek ceza bedelinin belirtilmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 98
idare tarafından şartnamede, işçi ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili cezai müeyyide düzenlemesi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 233
idareler, ihalelerde hangi sorumlulukları taşımaktadır? Abonelik gerekli 42
idarelerce, işçi ücretlerinin ödeneceği günün belirlenmesi yapılabilir mi veya işçilere ücretin geç ödenmesi durumunda, yükleniciye cezaî müeyyide öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 241
idari şartnamede, idarece kesilecek cezanın toplam tutarının, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyeceği hususunun belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 271
ihale dokümanlarında, hak ediş ödemesi yapılmasından sonra birkaç gün içerisinde işçi ücretlerinin, yüklenici tarafından işçilerin hesaplarına yatırılması gerektiği ile ilgili bir şart düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 150
ihale konusu işi, dokümanlara göre gerçekleştirmeyen yüklenici hakkında hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 24
ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartname’de istenilen kriterleri karşılamadığının tespit edilmesi halinde hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 38
ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi zamanında imzalamaması halinde, protesto çekmek gerekir mi? Abonelik gerekli 30
ihale üzerinde kalan isteklinin, teknik şartnamedeki düzenlemeleri karşılamaması durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 29
ihale üzerine kaldığı halde sözleşmeyi imzalamayan istekli hakkında hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 32
ihalede sunulan bilançoda, ödenmemiş sermaye olarak gösterilmesi gereken tutarın ödenmiş sermaye olarak gösterilmesinin müeyyidesi nedir? Abonelik gerekli 37
ihalelerde kamu ihale kanununun temel ilkelerine uygun hareket edilmediği taktirde ilgili personel hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 62
ihaleye fesat karıştırıldığını beyan eden kişinin varsa tanıklarının dinlenilmesi gerekli mi? [Yargıtay 12. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 67
isteklilerin anlaşarak ihaleye girmelerine rağmen, ihalede rekabetin oluşması ve ihalenin gerçek bedelle sonuçlandığı durumda ihaleye fesat suçu gerçekleşmiş olur mu? [Yargıtay Ceza Genel Kurul Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 56
iş programına göre işin başında bulundurulması gerekli teknik personelin bildirim belgelerinin en geç verilmesi gereken tarih ile Teknik personel bildirimlerinin idaresince kabul edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların uygulanması gerekir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 40
iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden istekliler hakkında hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 16
işçi ücretlerinin ödenmesinin dokümanda belirtilen süreyi aşması durumunda, zamanında yatırılmayan her bir gün için belirlenen oranda hakedişten ceza olarak kesinti yapılacağına yönelik yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 51
işçi ücretlerinin yüklenici tarafından ödenmesinin temini amacıyla, ödenmeyen işçi ücretlerinin ödemesinde gecikme için idare tarafından yaptırım öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 142
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 76
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri