Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

14 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.216.543
Cezalar (Müeyyide)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
3289 sayılı kanunun ihale yönetmeliğine göre, gecikme cezası işin ihale bedeli üzerinden mi, yoksa keşif artışlı ihale bedeli üzerinden mi hesaplananır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 97
4734 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesince yapılan süre uzatımı veya sözleşmenin feshi başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru ile onay tarihi arasındaki kesilen cezalar iade edilir mi? Abonelik gerekli 44
Anahtar teslim götürü bedelli sözleşmede yapılmayan imalat kesintisi yapılır mı? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 73
Başka bir şirkete ait iş deneyim belgesinin ihalede sunulması sahtecilik yapıldığı anlamına gelir mi? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 109
Bir idarenin bir yıl içinde yaptığı tüm ihaleleri için KİK' e itirazda bulunulduğu ve KİK tarafından da tüm ihaleler için işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden değerlendirilmesine karar verilmesi, idareciler için bir mesuliyet oluşturur mu? Abonelik gerekli 127
Birim fiyatla sağlanan stok malzemelerinin teslim edilmemesi veya bulundurulmaması yükleniciye ceza verilmesini gerektirir mi? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 43
Cezai şartın noksan kalan işler miktarınca sözleşmedeki oranda uygulanma zorunluluğu var mıdır? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 92
Cezalar ile ilgili ihale dokümanları arasında farklılık olması halinde, hangi dokümandaki düzenleme dikkate alınır? Abonelik gerekli 94
Cezaların parasal tutar olarak yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 63
Cezaların teknik şartnamede belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 150
Deprem sonucu yıkılan binanın sorumlusu kimdir? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 82
Eserin teslimi sırasında herhangi bir eksikliği farkedilmemesi gizli ayıp sayılır mı? Bu durumda ne yapılmalıdır? [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 78
Fesat suçlarında, sorumlu kimdir? [Yargıtay 5. Ceza Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 111
Fesh edilen sözleşmede, cezalı ve ihtarlı sürelerin yükleniciden tahsili mümkün müdür? [Yargıtay 13. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 98
Fesh edilen sözleşmede, fesihten öncesine ait ceza istenebilir mi? [Yargıtay 13.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 95
Gecikme cezası hesaplanırken, sözleşme bedeli olarak ilk sözleşme bedeli mi yoksa iş artışı dahil toplam sözleşme bedeli mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 106
Gerçeğe aykırı taahhütname sunan istekli için hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 78
Hangi durumlarda ihaleye fesat karıştırma durumundan bahsedilemez? [Yargıtay 12. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 64
Hangi fiil veya davranışlarda, herhangi bir ihtar verilmeden sözleşme hemen feshedilir? Abonelik gerekli 62
Hileli iflas ettiği tespit edilen istekliler hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 28
Hizmet alımı ihalelerinde idarece öngörülen ceza miktarının toplamının sınırı nedir? Abonelik gerekli 202
Hizmet ihalelerinde belirtilen cezayı gerektiren hallerin kaç defa tekrar etmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 177
Hizmet ihalelerinde ceza miktarları belirlenirken ceza oranı en fazla % kaç oranında belirlenebilir? Abonelik gerekli 186
Hizmet ihalelerinde cezaların uygulanması, hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 67
hizmet ihalelerinde idare tarafından öngörülen cezanın oranı en fazla ne kadar olmalıdır? Abonelik gerekli 96
Hizmet ihalelerinde ihtar verilmesi ceza kesilmesine engel midir, ceza ne zamandan itibaren kesilir, sözleşme hangi durumda feshedilir? Abonelik gerekli 79
Hizmet ihalelerinde sözleşmede belirtilen gecikme cezasındaki süre en az kaç gün olmalıdır? Abonelik gerekli 37
Hizmet ihalelerinde, ceza hangi tarihten itibaren ve ne zamana kadar devam eder? Abonelik gerekli 64
Hizmet ihalelerinde, ceza ile ilgili düzenlemeler yapılırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 75
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarılarındaki ceza düzenlemelerinde, idarece aykırılık sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 66
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarısında, işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi hâlinde idarece belirlenen aykırılıkların kaç defa olması durumunda sözleşmenin feshedileceği hususunda bir belirleme yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 27
Hizmet ihalesinde cezanın oran yerine bedel olarak belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 162
idare tarafından öngörülen cezalar, teknik şartnameye yazılabilir mi? Abonelik gerekli 181
idare tarafından yapılan düzenlemede sözleşme bedeline bağlı bir oran belirlenmemesine rağmen kesilecek ceza bedelinin belirtilmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 104
idare tarafından şartnamede, işçi ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili cezai müeyyide düzenlemesi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 236
idareler, ihalelerde hangi sorumlulukları taşımaktadır? Abonelik gerekli 47
idarelerce, işçi ücretlerinin ödeneceği günün belirlenmesi yapılabilir mi veya işçilere ücretin geç ödenmesi durumunda, yükleniciye cezaî müeyyide öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 244
idari şartnamede, idarece kesilecek cezanın toplam tutarının, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyeceği hususunun belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 274
ihale dokümanlarında, hak ediş ödemesi yapılmasından sonra birkaç gün içerisinde işçi ücretlerinin, yüklenici tarafından işçilerin hesaplarına yatırılması gerektiği ile ilgili bir şart düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 153
ihale konusu işi, dokümanlara göre gerçekleştirmeyen yüklenici hakkında hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 29
ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartname’de istenilen kriterleri karşılamadığının tespit edilmesi halinde hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 44
ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi zamanında imzalamaması halinde, protesto çekmek gerekir mi? Abonelik gerekli 35
ihale üzerinde kalan isteklinin, teknik şartnamedeki düzenlemeleri karşılamaması durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 40
ihale üzerine kaldığı halde sözleşmeyi imzalamayan istekli hakkında hangi işlemler yapılır? Abonelik gerekli 38
ihalede sunulan bilançoda, ödenmemiş sermaye olarak gösterilmesi gereken tutarın ödenmiş sermaye olarak gösterilmesinin müeyyidesi nedir? Abonelik gerekli 41
ihalelerde kamu ihale kanununun temel ilkelerine uygun hareket edilmediği taktirde ilgili personel hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 66
ihaleye fesat karıştırıldığını beyan eden kişinin varsa tanıklarının dinlenilmesi gerekli mi? [Yargıtay 12. Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 70
isteklilerin anlaşarak ihaleye girmelerine rağmen, ihalede rekabetin oluşması ve ihalenin gerçek bedelle sonuçlandığı durumda ihaleye fesat suçu gerçekleşmiş olur mu? [Yargıtay Ceza Genel Kurul Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 58
iş programına göre işin başında bulundurulması gerekli teknik personelin bildirim belgelerinin en geç verilmesi gereken tarih ile Teknik personel bildirimlerinin idaresince kabul edildiği tarihe kadar sözleşmede ön görülen cezaların uygulanması gerekir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 48
iş ve meslek ahlakına aykırı hareket eden istekliler hakkında hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 21
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 80
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri