Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.052 Karar
 - Bu Hafta (17.02-22.02): 0
 - Geçen Hafta(10.02-16.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 33
Kategori: 153
Haberler: 475
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

17 misafir ve 8 abone bağlı
Abone Sayısı: 7906
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,42
  - Bronz (3 ay): % 1,31
  - Gümüş (6 ay): % 3,06
  - Altın (12 ay): % 27,51
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,70
Ziyaretçi Sayısı: 2.623.624
Yemek ve Yol Ücretleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
657 sayılı Kanuna tabi Belediye memurlarına yapılacak yiyecek yardımının, para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklindeki bir düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 68
Artık gün olan ihaleler için yemek ücreti nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 140
Artık günlerde kaç gün üzerinden yemek ve yol giderinin öngörüldüğü, şartnamede belirtilmeli midir? Abonelik gerekli 90
Asgari işçilik maliyeti belirlenirken, ayni olarak karşılanacak yol bedeline gelir ve damga vergisi tutarlarının eklenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 111
Ayni yemek veya yol bedeli üzerine, % 4 oranındaki sözleşme ve genel gider eklenmeli midir? Abonelik gerekli 364
Ayni yol bedeli için birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir bedel öngörülmeden % 4 sözleşme ve genel giderler içine dahil edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 68
Ayni yol bedeli, asgari işçilik maliyetine dahil midir? Abonelik gerekli 173
Ayni yol gideri için birim fiyat teklif cetvelinde % 4 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması gerekir mi? Abonelik gerekli 91
Ayni yol gideri için birim fiyat teklif cetvelinde tutar virgülden sonra en fazla kaç hane yazılabilir? Abonelik gerekli 34
Aşırı düşük sorgulamada ayni yol bedelinin proforma fatura ile açıklanması mevzuata uygun olur mu? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 36
Engelli personele yol bedeli öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 25
idarece kişi başı günlük 5 TL öngörülen yemek bedelinden daha fazla yemek bedeli öngören isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 129
idari şartnamede nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderler net olarak mı, brüt olarak mı düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 205
idari şartnamede yol ve yemek için gün sayısı belirtilmemiş ise bu durumda ayda kaç gün dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır? Abonelik gerekli 56
ihale dokümanında yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ve düzenleme yapılmamış ise kaç gün üzerinden hesaplama yapılması gerekir? Abonelik gerekli 44
ihale kapsamında çalışacak engelli personel için idarece herhangi bir yol ücreti belirlenmemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 64
ihale kapsamında çalıştırılacak elemanların yemeğinin idarenin kendi yemekhanesinden karşılanacağının belirtilmesi durumunda hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 115
ihale konusu işte çalışacak işçilere asgari ücretin brüt tutarının belirli bir oranında yemek bedeli öngörüleceği şeklinde idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 89
istanbul sınırları içinde gerçekleştirilecek ihalelerde engelli personele yol ücretinin ödenmesine yönelik düzenleme yapılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 37
Kamu kurumunun belirlediği fiyat kullanılarak yol bedelinin öngörüldüğü durumda, hesaplama yapılırken KDV dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 103
Memurlara yapılacak yiyecek yardımının, para temsili araçlar sağlanarak dışarıdan temin edilmesi şeklinde yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 31
Nakdi olarak karşılanacağı belirtilen yol ve yemek bedeli için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 50
Nakdi olarak öngörülen yol ve yemek bedelinin yaklaşık maliyette personel giderinden ayrı hesaplanması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 24
Nakdi yol ve yemek iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 68
Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımlarında, çalıştırılacak personele yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, şartnamede aylık gün sayısı kaç gün olarak belirlenmelidir? Abonelik gerekli 157
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalesinde, yemek ve yol ücretlerinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususla ilgili karar Abonelik gerekli 375
Personel çalıştırılmasına dayalı olan ihalede, personel sayısı için yol ve yemek belirtilmesine rağmen idarece yol ve yemek bedelinin yaklaşık maliyete dahil edilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 9
Personele ödenecek yol ücretinin idari şartnamede nakdi olacağı, teknik şartnamede ise ayni olacağının belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 40
Personele ödenecek yol ücretinin idari şartnamede nakdi, teknik şartnamede ise ayni olacağının belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu Abonelik gerekli 49
Yemek ihalelerinde, Şartnamede yol bedeli yazılmalı mı? Abonelik gerekli 109
Yemek ve yol gideri öngörülen ihalede, yemek ve yol ücreti idarece tahmini olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 96
Yol bedeli çalışanlara hangi yöntemler dikkate alınarak ödenir? Abonelik gerekli 29
Yol gideri ile ilgili düzenlemenin teknik şartnamede belirtilmesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 62
Yol ücreti için birim fiyat teklif cetvelinde virgülden sonra en fazla kaç hane yazılabilir? Abonelik gerekli 91
Yol ücretinin ayni olarak karşılanacağı öngörülen ihalelerde, yol güzergahı ve mesafenin bilgilerinin şartnamede belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 59
Yol ücretinin kaç gün içinde ödeneceğine dair ihale dokümanında düzenleme yapılmasına rağmen, dokümanda günlük yol ücretinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 52
Yol ve yemek bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen ihalelerde, idari şartnamede, hangi bilgilerin yazılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 54
Yol ve yemek maliyetlerinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmesine rağmen idari şartnamede bedel belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 49
Yol veya yemek bedelinin 25 gün olarak hesaplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 77
Yıllara yaygın işlerde, yemek ve yol bedeli her yıl için ayrı ayrı hesaplanabilir mi? Abonelik gerekli 85
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 40 Toplam: 40
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri