Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.620.749
Personel Taşıma
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
A1 yetki belgesi ile ilgili Ulaştırma Bakanlığı'nın görüşünün olduğu karar Abonelik gerekli 94
B2 yetki belgesinin söz konusu taşımacılık faaliyetinde bulunacak isteklinin kendi adına düzenlenmiş olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 43
iş ortaklıklarında K1 yetki belgesinin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterli midir yoksa her bir ortak tarafından sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 101
K1 ve K2 yetki belgeleri kimlere verilir? Abonelik gerekli 59
K1, K2 ve K3 yetki belgeleri hangi işler için verilir? Abonelik gerekli 47
Özel sektöre yapılan öğrenci taşıma işlerinde, iş deneyim olarak sözleşme ve fatura ile birlikte personel çalıştırıldığına yönelik Sosyal Güvenlik belgelerinin de ayrıca sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 67
Öğrenci taşıma işine ait iş deneyim belgesi, personel taşıma işlerinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 53
Öğrenci taşıma işinin kısmi teklife açık olarak yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 17
Personel servisinde çalışacak şoförler, en az kaç yıllık sürücü belgesine sahip olmalıdır? Abonelik gerekli 144
Personel taşıma ihalesinde, araçların yarısının isteklinin kendi malı olma şartının aranması mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı) Abonelik gerekli 142
Personel taşıma ihalesinde, ihale dokümanları hazırlanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 24
Personel taşıma ihalesine, iş ortaklığı şeklinde teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 53
Personel taşıma ihalesinin aşırı düşük sorgulamasında hangi kalemler için açıklama yapılması gerekir? Abonelik gerekli 326
Personel taşıma işinde K1 yetki belgesi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 24
Personel taşıma işine ait iş deneyim belgesi, öğrenci taşıma işlerinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 62
Personel taşıma ve otobüs kiralama hizmeti alınması ihalesinde, B2 ve D2 yetki belgeleri birlikte istenilebilir mi? Abonelik gerekli 103
Personel taşıma ve otobüs kiralama hizmeti alınması ihalesinde, seyahat acentası işletme belgesi istenebilir mi? Abonelik gerekli 37
Servis araçları, idarelerce hizmet kapsamı dışında kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 234
Taşıma ihalelerinde sadece D4 yetki belgesinin yeterlik belgesi olarak teklif ile birlikte istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 54
Taşıma ihalelerinde, idarelerin isteklilerden yetki belgesini istemesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 88
Taşıma ihalesinin maliyet kalemleri arasında hangi kalem ayrıca önem arz etmektedir? Abonelik gerekli 99
Şoför dahil personel taşıma ihalesinin dokümanında, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı ile ilgili olarak bir düzenleme yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 119
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 22 Toplam: 22
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri