Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.501.337
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Hangi mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihale sonuçlandırılır? Abonelik gerekli 87
Mal alım ihalelerinde aşırı düşük fiyatlar nasıl değerlendirilir? Abonelik gerekli 530
Mal alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 310
Mal alım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 234
Mal alım ihalelerinde teklif edilen bedelin aşırı düşük teklif olarak kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili karar Abonelik gerekli 173
Mal alım ihalelerinde teklif edilen tutar düşük olmasına rağmen hangi durumda ilgili teklif kabul edilebilir? Abonelik gerekli 150
Mal alım ihalelerinde tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 195
Mal alım ihalelerinde, aşırı düşük teklifin tespiti için somut bir veri var mıdır? Abonelik gerekli 228
Mal alım ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi hangi kriterlere göre yapılır? Abonelik gerekli 163
Mal alım ihalelerinde, verilen tekliflerin aşırı düşük olup olmadığı hangi kriterlere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 148
Mal alım ihalesinde, teklifi diğer tekliflere ve yaklaşık maliyete göre aşırı olarak düşük olmasına rağmen, aşırı düşük sorgulama yapılmaması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 201
Mal alım ihalesinde, yaklaşık maliyetin yüzde kaçı altında teklif veren istekliye aşırı düşük teklif sorgulama yapılmaması KİK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 195
Mal alım ihalesinde, yaklaşık maliyetin yüzde kaçı oranında verilen teklif için aşırı düşük sorgulama yapılması KİK tarafından uygun görülmüştür? Abonelik gerekli 265
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama yapmak mı yoksa yapmamak mı daha uygun olur? Abonelik gerekli 74
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif belirlenirken hangi yöntem uygulanabilir? Abonelik gerekli 62
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalelerin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 44
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük teklifler nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 130
Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük yapıp yapmama hangi duruma göre değişir? Abonelik gerekli 33
Mal alımı ihalelerinde hangi durumda, aşırı düşük sorgulama yapılmadan ihale sonuçlandırılır? Abonelik gerekli 35
Mal alımı ihalelerinde hangi durumlarda aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihale sonuçlandırılır? Abonelik gerekli 31
Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet tutarı ne kadara kadar olan işlerde aşırı düşük yapılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 68
Mal alımı ihalelerinde, teklifi düşük olsa bile aşırı düşük teklif sorgulama yapılmadan ihale sonuçlandırılabilir mi? Abonelik gerekli 73
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 22 Toplam: 22
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri