Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.112 Karar
 - Bu Hafta (30.03-02.04): 5
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 8
 - Bu Ay (Nisan): 2
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 478
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

41 misafir ve 21 abone bağlı
Abone Sayısı: 7941
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,05
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 28,63
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,79
Ziyaretçi Sayısı: 3.226.760
Zeyilname
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname ile idari şartnamedeki aşırı düşük teklif sorgulama maddesinin değiştirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 113
Düzeltme ilanı yapılmadan, zeyilname ile ilandaki hatalar düzeltilebilir mi? Abonelik gerekli 190
E-ihalelerde, e-tekliflerini EKAP üzerinden gönderdikten sonra zeyilname yapılması halinde e-teklif geri alınıp tekrar teklif oluşturulabilinir mi? Abonelik gerekli 27
idare tarafından düzenlenen zeyilnamelerde yer alan hususlar kimlere bildirilmelidir? Abonelik gerekli 170
idareler birden fazla zeyilname düzenleyebilir mi? Abonelik gerekli 242
idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından verilen cevabın ihale dokümanındaki düzenlemeden farklı olması halinde zeyilname düzenlenmesine gerek var mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 142
idari şartnamede ilana yansıyan hükümler ile ilgili sadece zeyilname yapılması yeterli midir? Abonelik gerekli 190
ihale dokümanında maddi hata olması durumunda, bu hata nasıl düzeltilebilir. Düzeltme ilanı yeterli midir yoksa zeyilname yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 134
ihale dokümanının satın alındığına dair standart formda, faks ile bildirim yapılmasının kabul edilmeyeceği istekli tarafından bildirildiği halde, idare tarafından zeyilnamenin ilgili istekliye bildiriminin faks ile yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 166
ihale için birden fazla zeyilname düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 128
ihale tarihi, zeyilname ile iki defa ertelenebilir mi? Abonelik gerekli 141
ihale tarihine 10 günden az bir süre kaldığı durumda hangi şartla zeyilname düzenlenebilir? Abonelik gerekli 235
ihale tarihine on günden az bir süre kalmış olmasına rağmen hangi şartla zeyilname düzenlenebilir? Abonelik gerekli 572
ihale tarihine on günden az bir süre kalmış olsa dahi ihale hangi şartla ikinci kez zeyilname ile ertelenebilir? Abonelik gerekli 156
ihale tarihine on günden az bir süre kalmış olsa dahi zeyilname yapılabilir mi? Abonelik gerekli 79
ihalenin yapılacağı gün, ihale tarihinin ertelenmesine yönelik zeyilname düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 291
ilan yayınlandıktan sonra iş miktarında değişiklik öngörülmesi veya yeni ihtiyaçların oluşması zeyilname ile düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 176
ilandan sonra ihale dokümanında zeyilname ile değişiklik yapılması halinde, bu zeyilnamenin EKAP ta yayınlanması gerekir mi? Abonelik gerekli 175
Mal alım ihalelerinde, zeyilname ile işe başlama süresi azaltılabilir mi? Abonelik gerekli 62
Zeyilname düzenlemesi yapılmadan, açıklama yazılarında ihale dokümanlarında değişiklik yapılması mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 64
Zeyilname düzenlenebilmesinin ana koşulu nedir? Abonelik gerekli 290
Zeyilname düzenlenme imkanı kalmayan ihale şikayete konu ihale dokümanı ile sonuçlandırılabilir mi? Abonelik gerekli 50
Zeyilname düzenlenme tarihi ile ihale tarihi arasında en az kaç günlük süre olması gerekir? Abonelik gerekli 240
Zeyilname ile ihale tarihi hangi şartla iki defa ertelenebilir? Abonelik gerekli 151
Zeyilname ile ihale tarihi iki defa nasıl ertelenebilir? Abonelik gerekli 72
Zeyilname ile ihale tarihi kaç kez ertelenebilir? Abonelik gerekli 244
Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi halinde idare tarafından ayrıca hangi işlemin yapılması gerekir? Abonelik gerekli 175
Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesi sonucu işin süresinde de değişiklik yapılıp yapılmayacağının önemine dair karar Abonelik gerekli 64
Zeyilname ile ihale tarihinin ertelenmesine örnek teşkil edebilecek karar Abonelik gerekli 301
Zeyilname ile yapılan değişikliklerin ihale dokümanlarına işlenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 143
Zeyilname yapılarak ihale tarihi hangi şartla bir defa ertelenebilir? Abonelik gerekli 89
Zeyilname yayınlandıktan sonra ihale dokümanını indiren istekliye ayrıca zeyilnamenin tebliğ edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 16
Zeyilname, ilgili kişilere kargo ile gönderilebilir mi? Abonelik gerekli 136
Zeyilnamede ihale kayıt numarasının bulunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 76
Zeyilnamelere yönelik şikayet süresi, hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 63
Zeyilnamenin EKAP'a kaydedilmesi, zeyilname ile ilgili tebligatın ilgililere yapıldığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 279
Zeyilnamenin hangi durumlarda düzenleneceği ile ilgili ayrıntılı karar Abonelik gerekli 76
Zeyilnamenin ihale dokümanı satın alanlara gönderilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 60
Zeyilnamenin ihale tarihinden en geç 10 gün önce isteklilere ulaşması için ihale günü, 10 günlük süreye dahil midir? Abonelik gerekli 211
Zeyilnamenin ihale tarihinden on günden daha kısa sürede ihale dokümanlarına ulaşması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 106
Zeyilnamenin, EKAP'ta yayınlanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 109
Zeyilnameyi, ihale yetkilisi mi yoksa görevlendirilen kişiler mi düzenlemelidir? Abonelik gerekli 161
Şikayet üzerine ihale dokümanında düzenlenen değişikliğin ihale tarihine 10 günden daha az bir süre kalarak yapılması halinde ihale tarihinin ertelenmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 265
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 43 Toplam: 43
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri