Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-25.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

9 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.502.245
Hakediş
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Hizmet sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında, yüklenici ile işçi arasında akdedilen sözleşme uyarınca ödenmesi gereken işçi ücretlerini takip etme ve ödenmeyen işçi aylıklarının hakedişten kesilerek işçilere ödeme yapılmasını sağlama yetki ve görevi var mıdır? Abonelik gerekli 53
"Hakedişin ödenmesinden sonra birkaç gün içerisinde işçi ücretlerinin ödenmesi" veya "hakediş ödenmezse ücretlerin ödenmesi gerektiği" şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 374
6 ayda bitirilecek bir iş için ödeme planının 1 yıldan fazla süreye yayılmış olması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 136
Anahtar teslim götürü bedel ihaleye esas uygulama projesinde yer alan, ancak idaresince yapımından vazgeçilen işlerin bedeli, sözleşme bedelinden düşürülür mü? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 46
Anahtar teslim götürü bedel ihaleye esas uygulama projesinde yer almasına rağmen, proje değişikliği sonucunda sözleşme kapsamında olmayıp da yapılması gereken işlerin bedeli yükleniciye ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 10
Anahtar teslim yapım işlerinde yapılan işlerin bedellerinin ödemesi hangi program çerçevesinde ödenir? Abonelik gerekli 23
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde teklif fiyat üzerinden ödeme yapılır mı? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 49
Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama projesinde bulunmayan ancak mahal listesi ve pursantaj cetvelinde yer alan iş kalemi ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 97
Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, çevre ihata duvarları ve arsa içinde yapılması gereken istinat duvarları imalatı konularında, yükleniciye ilave iş artışı kapsamında bir bedel ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 9
Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, ihaleye esas uygulama projesi kapsamında olup da yapılmayan imalat bedelleri için yükleniciye ödeme yapılır mı? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 18
Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinin yürütülmesi sırasında, kazı hafriyatının ihale dokümanında belirtilen alan dışında daha yakın bir yere nakledilmek istenilmesi durumunda nakliye bedeli kesilir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 19
Asansör imalat artışı ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 39
Bir işin sözleşme bedelinin % 80'ininden daha düşük bedelle tamamlanması halinde, yükleniciye hakedişleri haricinde başka hangi tutar ödenir? Abonelik gerekli 101
Bir yüklenici bir işi, sözleşme bedelinin % 8O' inden daha az bir fiyatla tamamlaması durumunda, bu yükleniciye yaptığı işin bedelinin haricinde başka ne kadar daha ödeme yapılır? Abonelik gerekli 87
Birim fiyat sözleşmelerinde öngörülmeyen durumlar nedeniyle sözleşme konusu işte bir iş artışının zorunlu olması halinde, cetvelde yer almayan iş kalemleri nasıl tespit edilir? Abonelik gerekli 65
Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bir iş kaleminin yapılmasından vazgeçilmesi veya değiştirilmesi durumunda, diğer iş kalemlerindeki artışlar ile ilgili ödemeler hangi esaslar çerçevesinde yapılmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 56
Birim fiyatlı yapım işlerinde ödemeler hangi esaslara göre yapılmalıdır? Abonelik gerekli 53
Çelik boru tecritleri için ödeme yapılır mı? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 28
Cezalar, yüklenicinin hakedişinden kesilebilir mi? Abonelik gerekli 150
Danışmanlık işi olmasına rağmen, parasal limitten dolayı hizmet alımı olarak yapılan ihaleler hangi yönetmelik hükmüne göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 23
Demirbaş eşya niteliği taşıyan ve piyasadan temini mümkün olan ürünler için % 25 oranında müteahhit karı eklenerek yeni birim fiyat oluşturulması ve bedelinin yükleniciye ödenmesi mevzuata uygun mudur? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 44
Fazla ödeme yapılmasına neden olan belgeleri imzalayanlar, fazla ödeme yapmaktan sorumlu mudur? -Açıklayıcı Karar- [Yargıtay 15.Hukuk Dairesi] (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 145
Geçici kabul eksiklikleri için tutulan % 3'lük kesinti tutarı nasıl ödenmelidir? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 95
Hak edişin düzenlenmesi, işçi ücretlerinin ödenmesi koşuluna bağlanabilir mi? Abonelik gerekli 191
Hakediş düzenlendikten sonra, idare en geç kaç gün içinde yükleniciye ödeme yapmalıdır? Abonelik gerekli 369
Hakediş ödemelerinde, bedelin virgülden sonra kaç hanesi dikkate alınmalıdır? Abonelik gerekli 62
Hakediş ödemelerinde, kontrol teşkilatının işin yapılması, hataların bulunması, dokümana aykırı işlem gerçekleştirilmesine yönelik kayıtları dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 13
Hakediş ödemesi için geçici kabul onayından sonra iade edilmek üzere %5 oranında, kesin hesap yapıldıktan sonra iade edilmek üzere ise %5 oranında blokaj yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 94
Hakediş raporlarında yüklenici adına denetleme görevi yapan personelin tamamının imzasının bulunması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 145
Hakedişin, "imkan bulunduğunda ödeneceğine" dair idare tarafından yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 186
Hakedişler, tahakkuka bağlandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde ödenmelidir? Abonelik gerekli 94
Hazinenin yaptığı ödemelerin tekrar yükleniciden kesilmesi mevzuata uygun mudur? [Asliye Ticaret Mahkemesi] (Diğer Mahkeme Kararı) Abonelik gerekli 91
Hizmet ihalelerinde hakedişler ne kadar sürede hesaplanır? Abonelik gerekli 33
Hizmet ihalelerinin ihale dokümanlarında ödeme şartlarının belirlenmemesi durumunda hangi mevzuat düzenlemesi uygulanır? Abonelik gerekli 34
Hizmet ihalelerinin sözleşme tasarısında, hakedişlerin idareye teslim edilmesinden itibaren 150 gün içinde yüklenicilere ödeme yapılacağına yönelik düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 14
Hizmet işlerinde, ödenmeyen işçi aylıklarının hakedişten kesilerek işçilere ödemesi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 21
Hukuka aykırı işlem yaptığını iddia eden yüklenicinin zararı idarece karşılanabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 123
idare hakedişi ödemeden yüklenici giderleri kendisi tarafından yapması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 71
idarece işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin belirlenen süre ile hakedişin ödenmesi gereken sürenin birbirinden farklılık göstermesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 104
idarece öngörülen ücretlerin personele ödenip ödenmediğine yönelik idarenin bir sorumluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 75
ihale bedelinde meydana gelen artış, kesin hesapta ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 59
ihale dokümanlarında, hakedişin ödenmesine yönelik düzenleme yapılırken hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 156
ihale dokümanında, nakit durumuna göre ödeme yapılacağının belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 87
ihale edilen işin devamı sırasında yapımına karar verilen fazla işler için ödeme nasıl yapılmalıdır? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 44
ihale kapsamında çalışan personel maaşlarının mevzuata uygun ödenmemesi halinde personel maaşlarının idare tarafından ödenerek yüklenicinin hakedişinden kesileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 113
ihale kapsamında çalışan personelin ücretinin ödenmemesi halinde, idare tarafından yüklenicinin hak edişinden kesinti yapılarak ödeme yapılması idarenin görevleri arasında mıdır? Abonelik gerekli 123
ihale kapsamında çalışanların ücretlerinin zamanında ve tam olarak ödenip ödenmediğinin idarece kontrol edilme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 46
ihale kapsamında yaptırılan ilave işler için iş iskelesi bedeli ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 25
ihale kapsamında yapılan muhtelif her türlü iş için maktuen verilen teklif nedeniyle ilave başka bir bedel ödenir mi? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 15
ihale konusu işte çalışacak işçilerin ücretlerini ödeme konusunda idarenin, isteklinin hak edişinden kesinti yaparak işçilerin ücretlerini ödeme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 140
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 100
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri