Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.322 Karar
 - Bu Hafta (03.08-03.08): 0
 - Geçen Hafta(27.07-02.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 0
 - Geçen Ay (Temmuz): 23
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

33 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8011
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,45
  - Bronz (3 ay): % 2,30
  - Gümüş (6 ay): % 1,38
  - Altın (12 ay): % 30,41
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,45
Ziyaretçi Sayısı: 5.287.822
Kısmi Teklif
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Bir ihalenin kısmi teklife açık olmasının avantajları nelerdir? Abonelik gerekli 101
Bir ihalenin kısmi teklife açık olup olmadığının idari şartnamede belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 42
Birim fiyat teklif alarak yapılan ihalelerde kısmi teklife açık olan ihalelerde, birden fazla kısma teklif verileceğinde kaç tane teklif mektubu sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 158
Hangi mal alımı ihalelerinin kısmi teklife açılması zorunludur? Abonelik gerekli 122
Hizmet ihalelerinin kısmi teklife açılması zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 119
Hizmet ihalelerinin kısmi teklife açılmasına yönelik mevzuattaki yaklaşım nasıldır? Abonelik gerekli 19
ihale kapsamında hem araç hem de personel maliyetlerinin olması, işin kısmi teklife açık olarak yapılması şeklinde değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 92
ihale konusu işin bünyesinde birden fazla faaliyet olduğu duurmda, ihalenin kısmi teklife açılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 70
ihalelerde kısmi teklif verilip verilemeyeceğine yönelik hususunun idari şartnamede belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 10
ihalelerin kısmi teklife açık olması nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 198
ihalelerin kısmi teklife açık olup olmaması nasıl tespit edilir? Abonelik gerekli 64
ihalenin kısmi teklife açık olarak yapılıp yapılmaması kararı hangi durumlara göre verilir? Abonelik gerekli 70
iş deneyim belgelerinin kısmi teklife açık bir ihalede her bir kısım için ayrı ayrı mı yoksa toplam teklif tutarı üzerinden mi değerlendirilmesi gerekir? Abonelik gerekli 164
Kısmi teklif açık ihalede, isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde teklif verdikleri kısımların ara toplamlarını belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 68
Kısmi teklif imkan tanınan ihalelerde, işin birden fazla kısmi için teklif veren istekli her bir kısımda en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenebilir mi? Abonelik gerekli 80
Kısmi teklif ne demektir? Abonelik gerekli 35
Kısmi teklif ne demektir? Abonelik gerekli 206
Kısmi teklif ne demektir? Abonelik gerekli 36
Kısmi teklif verilebilen ihalede, birden fazla kısma teklif veren istekli teklif mektubuna, her bir kısım için verdiği teklif tutarını mı yoksa kısımların toplam tutarını mı yazmalıdır? Abonelik gerekli 324
Kısmi teklif verilebilen ihalelerde, her bir kısım için bir tane mi yoksa ayrı ayrı mı teklif mektubu sunulmalıdır? Abonelik gerekli 128
Kısmi teklif verilebilen ihalenin teklif mektubunda teklif tutarı nasıl yazılır? Abonelik gerekli 207
Kısmi teklif verilen mal alım ihalelerinde, ortakları ve müdürü aynı kişiler olan iki şirket, aynı ihalede farklı kısımlara teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 157
Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; isteklinin yeterlik değerlendirmesi, teklif verildiği her bir kısım için ayrı ayrı mı yoksa topluca mı yapılmalıdır? Abonelik gerekli 353
Kısmi teklife açık bir ihaleye iş ortaklığı olarak katılınması halinde iş ortaklığı beyannamesinin teklif verilen her bir kısma ilişkin olarak ayrı ayrı verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 101
Kısmi teklife açık hizmet alımı ihalelerinde, birden fazla kısmın aynı istekli uhdesinde kalması halinde bu istekli ile idare arasında kaç tane sözleşme imzalanır? Abonelik gerekli 42
Kısmi teklife açık ihale yapılmadan ihtiyaçların tamamının bir bütün olarak ihale edilmesi, mevzuata aykırılık oluşturur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 71
Kısmi teklife açık ihalede, isteklilerin iş deneyim belgelerinin kısmi teklife açık bir ihalede her bir kısım için ayrı ayrı mı yoksa teklif verilen tüm kısımların toplamı dikkate alınarak mı değerlendirme yapılır? Abonelik gerekli 51
Kısmi teklife açık ihalelerde birden fazla mal kaleminden oluşan kısımlarda yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, teklif edilen mal kalemi bazında mı yoksa kısımdaki tüm kalemler bazında mı uygulanır? Abonelik gerekli 25
Kısmi teklife açık ihalelerde istenecek belgeler o kısmın yaklaşık maliyetine göre mi yoksa işin tamamının yaklaşık maliyeti dikkate alınarak mı belirlenir? Abonelik gerekli 22
Kısmi teklife açık ihalelerde konsorsiyumun teklifinin geçerli olabilmesi için, konsorsiyumu oluşturan ortakların her birinin, ihalede kendi kısımları için istenen yeterlik kriterlerini karşılaması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 17
Kısmi teklife açık ihalelerde, konsorsiyum ortaklarından birisi kısımlardan birinde tek başına diğerinde ortak girişimin üyesi olarak yer alabilir mi? Abonelik gerekli 15
Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların tamamına teklif verilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 18
Kısmi teklife açık ihalelerde, teklif verilen kısımların herbirine ayrı mı yoksa hepsine toptan mı teklif verilmeli? Abonelik gerekli 330
Kısmi teklife açık olam hizmet ihalelerinde, aşırı düşük teklif belirleme sınırı toplam yaklaşık maliyete göre mi yoksa her bir kısma göre mi belirlenir? Abonelik gerekli 76
Kısmi teklife açık olan ihalede birden fazla kısma teklif veren isteklinin teklif verdiği kısmın birinde hata yapması, diğer kısma verdiği teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 218
Kısmi teklife açık olan ihalede her bir kısım için ayrı teklif mektubu sunulması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 204
Kısmi teklife açık olan ihalede isteklilerin yeterlik değerlendirmesi,teklif verdiği her bir kısım için mi yoksa toplam teklif tutarına göre mi yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 29
Kısmi teklife açık olan ihalede, 1,2 ve 3. ürünlere teklif veren istekli aynı ürünlere, ortak girişim yaparak da teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 87
Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren istekliler, her bir kısma ayrı ayrı mı geçici teminat vermeleri gerekir yoksa teklif verdikleri kısımların toplamına bir tane teminat vermeleri yeterli midir? Abonelik gerekli 122
Kısmi teklife açık olan ihalede, birden fazla kısma teklif veren isteklinin kısmi tekliflerin toplamında hata olması ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 255
Kısmi teklife açık olan ihalede, her bir kısım için ayrı ayrı teklif mektubu sunulması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 53
Kısmi teklife açık olan ihalede, her bir kısım için ayrı teklif mektubu sunulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 69
Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece farklı bir kısma ilişkin kullanılan takdir yetkisinin diğer kısımlar için kullanılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 31
Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece farklı bir kısma ilişkin kullanılan takdir yetkisinin diğer kısımlar için kullanılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 43
Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece farklı bir kısma ilişkin kullanılan takdir yetkisinin diğer kısımlar için kullanılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 65
Kısmi teklife açık olan ihalede, idarece kısmi olarak bazı kalemler için iptal kararı verilebilir mi? Abonelik gerekli 190
Kısmi teklife açık olan ihalede, işin sadece belli kalemler için iptal edilmesi durumunda diğer kalemler için ihaleye devam edilebilir mi? Abonelik gerekli 163
Kısmi teklife açık olan ihalede, kısımların teklif tutarlarının toplamının teklif mektubuna rakam ve yazı ile yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 119
Kısmi teklife açık olan ihalede, teklif cetvelinde hangi kısımlara teklif verildiği belli olmasına rağmen, teklif mektubunda hangi kısma teklif verildiğinin belirtilmemesi ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 97
Kısmi teklife açık olan ihalede, tüm kısımlara teklif veren isteklinin teklif mektubunda kısımları belirtmek yerine işin tamamına teklif verildiği belirtmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 76
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 96
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri