Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

11 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.512
Yabancı Belgeler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Apostil tasdik şerhi ile sunulması gereken belgelerde hangi işlemlerin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 50
Apostil tasdik şerhinin sadece noterin imzasına yönelik düşülmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 91
Başka bir dildeki belgenin çevirme işleminin sonucunda ilgili Noterlik tarafından hazırlanan belgenin müstenidi olarak sunulan ek belgelerin aslına uygunluğu noterlik tarafından ayrıca onaylanmış kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 128
Bir belgenin, bir dilden başka bir dile çevrilmesi durumunda, ilgili belgeye noter tarafından hangi bilgilerin yazılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 49
idareler tarafından isteklilerce sadece belirli belgelerin yabancı dilde sunulması yönünde düzenleme yapabilme imkânı var mı? Abonelik gerekli 27
iş deneyim belgesinin aslının aynı olduğu noter tarafından tasdik edilen ve apostil tasdik şerhi düşülen belge geçerli olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 73
Teklif edilen ürünlere ilişkin dokümanlar yabancı dilde sunulduğu halde, dokümanların Türkçe tercümesi sunulmazsa elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 185
Tercüme belgede hangi durumda noter tarafından aslına uygun olduğuna dair şerh bulunmasına gerek yoktur? Abonelik gerekli 65
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan ortak girişimler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri nerede yapılmalıdır? Abonelik gerekli 23
Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu bulunmayan ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması halinde tasdik işlemi nasıl yapılır? Abonelik gerekli 51
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ya da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muafiyet sağlayan istisnalar nelerdir? Abonelik gerekli 48
Türkiye'deki kanunlara göre kurulmuş şirketin ortağı olan konsorsiyumların sunduğu yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 28
Yabancı belgeler hangi şartla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaf olur? Abonelik gerekli 80
Yabancı belgelerde tasdik işleminin belgeyi düzenleyen kişi, görevi ve imzasına değil de notere yönelik olması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 85
Yabancı belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde bu tercümelerde başka bir tasdik şerhi bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 45
Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinde hangi durumda başka bir tasdik şerhi aranmaz? Abonelik gerekli 99
Yabancı dilde düzenlenen belgenin noter tarafından tercüme edilen belgede, tercüme yapıldığına ilişkin şerhin dışında başka bir şerh bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 34
Yabancı dilde düzenlenen belgenin tercümesinin geçerli olması için ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 145
Yabancı dilde düzenlenen bir belgenin ihalede sunulması durumunda hangi belgelerin de ayrıca sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 92
Yabancı dilde düzenlenen resmi belgenin noter onaylı sureti ile yine noter onaylı tercümesi hangi durumda ihalede sunulabilir? Abonelik gerekli 50
Yabancı dilde düzenlenmiş orijinal katalogların Türkçe tercümelerinin yeminli tercüman tarafından onaylanarak sunulmasına rağmen bu belgelerin noter tarafından onaylanmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 61
Yabancı dilde sunulan belgelerin tercümelerinde hangi şartlara bağlı olarak tasdik şerhi aranmaz? Abonelik gerekli 96
Yabancı dilde sunulan belgenin Türkçe tercümesinde noter onayının olmaması, sonradan tamamlatılabilir eksiklik midir? Abonelik gerekli 121
Yabancı dilde sunulan katalogların türkçe tercümesinin sunulmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 53
Yabancı ülkede düzenlenen bir belgenin tasdik işleminin yapılmamış olması, bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 48
Yabancı ülkede düzenlenen iş deneyim belgesinin üzerindeki imzanın tasdik edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 110
Yabancı ülkeler tarafından düzenlenen ve apostil şerhi taşımayan belgelerin onayı nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 113
Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerde hangi hususların yer alması gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 47
Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi olması gerekir mi? Abonelik gerekli 47
Yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, tasdiksiz şekilde aslının veya Türkiye’de ya da düzenlendiği yabancı ülkede aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulması mümkün müdür? Abonelik gerekli 41
Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı bir dilden Türkçeye çevrilen bir belgenin tercümesinin onayı nasıl olmalıdır? Abonelik gerekli 77
Yerli istekliler tarafından sunulan yabancı belgelerin tercüme işlemi nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 63
Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerini kim yapmalıdır? Abonelik gerekli 43
Yerli istekliler, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerini yurt dışındaki tercümanlara tercüme ettirse olur mu? Abonelik gerekli 44
Yurtdışından alınan belgeyi düzenleyen makamın ya da belgeyi onaylayan yurtdışındaki noterin tasdik edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 90
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 35 Toplam: 35
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri