Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.312 Karar
 - Bu Hafta (13.07-14.07): 0
 - Geçen Hafta(06.07-12.07): 8
 - Bu Ay (Temmuz): 13
 - Geçen Ay (Haziran): 21
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7997
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,83
  - Bronz (3 ay): % 1,89
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 32,08
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,26
Ziyaretçi Sayısı: 4.950.736
İdare Mahkemesi Kararları
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Asgari işçilik maliyetindeki unsurlar ihalede sonucu değiştirecek şekilde yanlış değilse, ihale iptali gerektirir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 34
Asgari işçilik maliyetlerindeki değişiklikler, fiyat farkı olarak verilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 16
Asgari mesafe şartını taşımayan istasyon için, lisans başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlem hukuka aykırı mıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 46
Avukat aracılığıyla yapılan başvuru, sadece vekâletteki şekil eksikliği nedeniyle, reddedilebilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 50
Aynı anda birden fazla şantiye şefinin aynı yapım işinde görev yapması halinde iş deneyim belgesi ne şekilde geçerli olur? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 11
Aynı ihalede, teklif veren üç şirkete ortak olan kişinin teklifi alternatif teklif verme kapsamında değerlendirilmeli midir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 33
Aynı isteklinin, aynı ihalede iki kere itirazen şikâyet yapma durumu hangi istisnalarda gerçekleşebilir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 59
Aşırı düşük fiyat sorgusunda isteklinin sunduğu teklif cetveli ekindeki proforma faturaların son 3 aylık geçici vergi dönemine veya önceki vergi dönemine ait olmadığı gerekçesiyle istekli, ihale dışı bırakılır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 56
Aşırı düşük teklif açıklamalarında bazı iş gruplarına dair taşeron firmalarla yapılan sözleşmelerin ibraz edilmesi mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 43
Aşırı düşük teklif açıklamalarında idareye sunulan proforma faturalar, serbest muhasebeci tarafından onaylanırsa, teklif geçerli sayılır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 53
Aşırı düşük teklif açıklamalarında, istekliler resmi kurumlardan alınan fiyatların üzerinde teklif vermeleri halinde, teklifleri reddedilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 49
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde, ilgili iş kalemlerine ilişkin alt kalemlerini açılımının yapılmamış olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 48
Aşırı düşük teklif açıklamasında akaryakıt bedeli, rayiç fiyatların çok altında olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 45
Aşırı düşük teklif açıklamasında, doğalgaz, elektrik, su vb. giderlerin hesaplamasının yapılmaması durumlarda, teklif reddedilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 43
Aşırı düşük teklif açıklamasında; sunulan analizlerin kamu kurumlarının analiz formatında yer verilen girdilerle uyumlu olmaması, Hesap cetvelinde hata yapılması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 41
Aşırı düşük teklif açıklamasındaki fiyatlar -yol, işçilik vb- hangi döneme ait olması gerekir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 47
Aşırı düşük teklif değerlendirmelerinde, yapım işi içerisinde yer alan işçilik kalemi tüm hesaplamalarının, hizmet alımı ihalelerinde de değerlendirilmesi mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 42
Aşırı düşük teklif sorgulamalarına yapılan açıklamalarda sunulan proforma faturalardaki malların üretim aşamasındaki girdileri için ayrı ayrı maliyet bilgisine yer verilmesi gerekli midir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 44
Aşırı düşük teklif sorgulamasında eşit muamele ilkesi nasıl sağlanmalıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
Aşırı düşük teklif sorgulamasında eşit muamele ilkesi nasıl sağlanmalıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 44
Aşırı düşük teklif sorguları için yapılan açıklamalarda, saatlik işçi ücretinin asgari işçilik ücretinden aşağıda olması mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 47
Aşırı düşük teklif sorgusu yapılan isteklinin, imalat kalemine ilişkin teklif bedeline ne şekilde ulaşıldığına dair alt analizlere yer vermemesi halinde, teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 48
Aşırı düşük teklif sorgusu, teklif fiyatının bütünü üzerinden mi, fiyatı oluşturan fiyat bileşenlerinin her biri üzerinden mi yapılmalıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 48
Aşırı düşük teklif sorgusunda alt yükleniciden alımı yapılan işlerle ilgili belge sunulurken nelere dikkat edilmelidir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 45
Aşırı düşük teklif sorgusunda, teklifin çok küçük bir bölümünü kapsayan malzemenin açıklamasındaki eksiklik, ek proforma fatura istenerek karşılanabilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 42
Aşırı düşük teklif sorgusuyla ilgili olarak, başvuru sahibi somut deliller sunmak zorunda mıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 45
Aşırı düşük teklife esas maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekirken taraflarca son sayfasının imzalanması halinde teklif değerlendirme dışı kalır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 42
Aşırı düşük teklifler için yapılan şikâyetlerde, şikâyete konu olmayan hususlara incelenerek karar verilebilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 50
Aşırı düşük teklifler için yapılan şikâyetlerde, şikâyete konu olmayan hususlara incelenerek karar verilebilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 50
Aşırı düşük tekliflere yapılan açıklamalar, hayatın olağan akışına aykırı ise, idare eşit muamele ilkesi gereği ne tür işlem yürütmelidir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 49
Aşırı düşük tekliflerin uygun bulunmaması durumunda, idareye şikâyet süresi ne zaman başlar? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 44
Banka referans mektubunun bankaya teyit ettirilmesinde ortaya çıkan eksiklikler nedeni ile teklifin reddedilmesi mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 11
Banka referans mektubunun kabul edilmesinde kuşkuya düşen idare ne tür işlem yapmalıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 13
Banka tarafından düzenlenen bir belgeden dolayı istekli sorumlu tutulabilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 26
Bayilik lisansı bulunan istasyona, asgari mesafe şartını taşımadığı gerekçesiyle otogaz bayilik lisansı verilmemesi işlemi hukuka aykırı mıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 44
Bayilik lisansı iptal işlemlerinin EPDK kurul kararı olmaksızın yapılması hukuka aykırı mıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 47
Bazı emarelere dayanarak istekliler yasaklanır mı? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 75
Başlangıçta ihale dokümanında düzeltilmeyen husus, daha sonra istekliler arasında eşitsizliğe neden olabileceği gerekçesiyle ihale iptal edilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 47
Başvuru sahibinin haklılığı ortaya konulmadan, diğer isteklilerle ilgili iddia incelenir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 44
Başvuru süresinin bitim tarihi hafta sonuna denk gelmesi halinde, süre nasıl hesaplanmalıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 61
Başvuru süresinin bitim tarihi hafta sonuna denk gelmesi halinde, süre nasıl hesaplanmalıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 46
Başvuru yapan vekilin, başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair vekaleti olmadığı gerekçesiyle, yaptığı başvuru reddedilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 48
Başvurudaki iddiaların somut delillere dayanmadığı gerekçesiyle reddi mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 46
Başvurudaki vekâlet belgelerindeki eksiklikler nedeniyle, başvurunun şekil yönünden reddedilmesi mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 45
Bedel ödenmesinin düzenlenmediği sözleşme ile kat karşılığı inşaat işini yapmış, idarece işi kusursuz olarak kabul edilmiş olan yapım müteahhidinin iş deneyim belgesi ihalelerde sunulabilinir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 12
Belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle ihaleye giren beş istekliden dördünün ihalede değerlendirme dışı bırakılıp, geriye kalan istekli üzerine ihale bırakılması rekabete aykırı mıdır? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 25
Belli istekliler arasında yapılan ihale, ekonomik olarak en avantajlı teklifi veren isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin altında gerçekleşmesi halinde rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihale iptal edilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 59
Benzer iş tanımının “Devlet Yolu veya Otoyollarda Yol Yapımı İşleri Yapılması İşlerinin tamamının tek bir işte yapılması” şeklinde yapılması mümkün müdür? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 18
Benzer yörelerdeki fiyatlar karşılaştırılarak, ihalede yeterli rekabet oluşmadığı nedeniyle ihale iptal edilebilir mi? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 50
Bir idari işlemden dolayı maddi tazminat istenilebilmesi için, hangi oluşumların varlığı gereklidir? - (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 63
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 386
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri