Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-09.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

46 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,11
  - Bronz (3 ay): % 0,89
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,44
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,89
Ziyaretçi Sayısı: 3.329.107
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Bitmeyen işlere ait iş deneyim belgeleri mal alımı ihalelerinde kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 42
Hangi mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilemez? Abonelik gerekli 176
Hangi mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilemez? Abonelik gerekli 16
Hangi mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi istenilmesi idarelerin takdirine bağlıdır? Abonelik gerekli 42
Mal alım ihalelerinde alt yüklenici olan istekliler, ihalelerde iş deneyim için hangi belgeleri sunmalıdır? Abonelik gerekli 56
Mal alım ihalelerinde alt yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 36
Mal alım ihalelerinde geçici kabule dayanılarak iş bitirme belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 71
Mal alım ihalelerinde hangi durumda iş bitirme belgesi düzenlenebilir? Abonelik gerekli 111
Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgelerinin son beş yıllık süresinin hesaplanmasında, ihale tarihi mi, ilan tarihi mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 172
Mal alım ihalelerinde iş deneyim belgesi hangi durumlarda istenemez, hangi durumlarda istenebilir? Abonelik gerekli 109
Mal alım ihalelerinde iş ortaklığında, pilot ortak hariç diğer ortakların hangi durumda iş deneyimini gösteren belge sunma zorunluluğu bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 12
Mal alım ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerde iş deneyim olarak hangi belgelerin ihalede sunulması gerekir? Abonelik gerekli 284
Mal alım ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerde, iş deneyim için ayrıca damga vergisinin yatırıldığına dair herhangi bir belge sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 85
Mal alım ihalelerinde özel sektöre yapılan işlerde, iş deneyim için hangi belgelerin sunulması gerekir? Abonelik gerekli 129
Mal alım ihalelerinde pilot ortak tarafından teknolojik ürün deneyim belgesi sunulması halinde diğer ortakların iş deneyim için belge sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 24
Mal alım ihalelerinde, alt yüklenici tarafından yapılan işte, iş deneyimi olarak sunulan sözleşmenin noter onaylı olması zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 72
Mal alım ihalelerinde, iş deneyim belgesininin pilot ortak tarafından karşılanması yeterli midir, diğer ortağın da iş deneyim belgesini vermesi gerekir mi? Abonelik gerekli 95
Mal alım ihalelerinde, özel sektöre yapılan işin iş deneyim belgesi olarak kullanılabilmesi için hangi belgelerin iş deneyim belgesi olarak ihalede sunulması gerekir? Abonelik gerekli 172
Mal alım ihalelerinde, özel sektöre yapılan işlerde iş deneyim için hangi belgeler ihalede sunulmalıdır? Abonelik gerekli 145
Mal alım ihalesi için sunulan iş deneyim belgesinde, kesin kabul tarihinin belirtilmemesi dolayısıyla belge iptal edilip yeniden düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 76
Mal alımı ihalelerinde bir iş deneyim belgesinin son beş yıl içinde olduğu hangi tarihten itibaren hesaplanır? Abonelik gerekli 29
Mal alımı ihalelerinde geçici kabule bağlı olarak iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi? Abonelik gerekli 34
Mal alımı ihalelerinde hangi durumda geçici kabul yapılabilir? Abonelik gerekli 26
Mal alımı ihalelerinde hangi durumlarda iş deneyim belgesi istenilebilir? Abonelik gerekli 34
Mal alımı ihalelerinde iş deneyim oranı hangi oranlar arasında istenebilir? Abonelik gerekli 21
Mal alımı ihalelerinde iş deneyimi hangi oranlar arasında istenilebilir? Abonelik gerekli 11
Mal alımı ihalelerinde iş ortaklıklarında bir ortağın iş deneyim belgesini ihalede sunması yeterli olur mu? Abonelik gerekli 19
Mal alımı ihalelerinde kesin kabulü yapılmayan işlere ait belgeler, iş deneyim olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 45
Mal alımı ihalelerinde özel sektöre gerçekleştirilen işlerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için hangi belgelerin sunulması yeterlidir? Abonelik gerekli 35
Mal alımı ihalelerinde yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgeleri kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 91
Mal alımı ihalelerinde, iş ortaklıklarında iş deneyim nasıl karşılanır? Abonelik gerekli 22
Mal alımı ihalelerinde, kabul işlemi gerçekleştirilmeyen işe ait belge iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 61
Mal alımı ihalelerinde, özel sektöre yapılan işler için sunulan sözleşmede toplam tutar bulunmaması halinde sözleşme tutarı nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 70
Mal alımı ihalesinden elde edilen iş deneyim belgesi, diğer ihale türlerinde benzer iş kapsamında kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 30
Mal alımı işlerinde özel sektöre yapılan işlerin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için sadece faturanın sunulması yeterli midir, fatura ile birlikte sözleşmenin de sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 142
Özel sektöre yapılan mal alımlarının iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için ihalede hangi belgelerin sunulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 117
Yapım ihalelerinden elde edilen iş deneyim belgesi, mal alım ihalelerinde kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 149
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 37 Toplam: 37
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri