Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9845
 - Bu Hafta (19.08-21.08): 0
 - Geçen Hafta(12.08-18.08): 6
 - Bu Ay (Ağustos): 13
 - Geçen Ay (Temmuz): 28
Kategori: 153
Haberler: 457
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

33 misafir ve 11 abone bağlı
Abone Sayısı: 7770
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,05
  - Bronz (3 ay): % 2,33
  - Gümüş (6 ay): % 2,33
  - Altın (12 ay): % 26,05
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,26
Ziyaretçi Sayısı: 6.271.674
Benzer İş
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Parkların düzenlenmesi" işi hangi benzer iş grubu kapsamına girer? Abonelik gerekli 104
Alt yapı ve üstyapı imalatları yer alan iş deneyim belgesi, A-V grubu işler kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 85
Asfalt kaplama işi, A-V grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 65
B-III grubu, B-II grubu kapsamında yapılan işleri de kapsar mı? Abonelik gerekli 80
Başlanmış olan binaların ikmali ve çevre düzenlemesi işleri, B-III grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 96
Benzer iş belirlenirken hangi hususlara riayet edilmelidir? Abonelik gerekli 102
Benzer iş değerlendirilirken birden fazla sözleşmeye dayalı iş deneyimi dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 24
Benzer iş kapsamına girmeyen iş deneyim belgelerinde, ihale konusu iş ile ilgili yapılan kısımlar hangi şartla dikkate alınır? Abonelik gerekli 83
Benzer iş kapsamında bulunmayan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olan kısmı değerlendirmeye alınabilir mi? Abonelik gerekli 35
Benzer iş olarak kamu kurumlarında yapılan işlerin kabul edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 180
Benzer iş tanımlaması nasıl yapılmalıdır ve isteklilerin sundukları hangi iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmelidir? Abonelik gerekli 690
Benzer iş tanımları, hangi kritere göre belirlenmelidir? Abonelik gerekli 1552
Benzer iş tanımı belirlenirken özellikle hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 176
Benzer iş tanımı hangi kriterlere göre yapılmalıdır? Abonelik gerekli 344
Benzer iş tanımı nasıl belirlenmelidir? Abonelik gerekli 84
Benzer iş tanımı yapılırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 91
Benzer iş tanımı, ihale konusu işin adı ile aynı olabilir mi? Abonelik gerekli 823
Benzer iş tanımına uymayan iş deneyim belgelerinin, ihale konusu iş kapsamına girip girmediğinin ayrıca incelenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 74
Benzer iş tanımında bitirilmiş işlerin kabul edileceği şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 255
Benzer iş tanımında, sadece kamu ve özel hastanelerde yapılan otomasyon işinin kabul edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 132
Benzer iş tanımının, altyapı ve üst yapı işlerinin tamamının tek bir sözleşme kapsamında birlikte yapılması şeklinde belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 130
Benzer işe ilişkin olmasa dahi ihale konusu işe ilişkin olan iş deneyim belgesi kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 32
Benzer işe uygun olmasına rağmen, iş deneyim belgesinin benzer işe ait olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 209
Benzer işte, ihale konusu alanda daha önce belirli büyüklükte ve belli sürede iş yapma şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 225
Bina ikmal inşaatı işine ait iş deneyim belgesi, benzer iş olarak B-III grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 280
Bina onarımı işinden elde edilen iş deneyim belgesi ile yeni bir bina inşaatı işine girilebilir mi? Abonelik gerekli 84
Bina temizliği işi, sokakların ve caddelerin temizliği ihalesinde benzer iş olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 146
Bina yıkımı işi, B-III grubu kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 72
Bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye, B-III grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi istekliler de girebilir mi? Abonelik gerekli 66
Bir tünel yapım işi ihalesine, A-VIII grubu iş deneyim belgesine sahip olan istekliler de katılabilir mi? Abonelik gerekli 82
Birden fazla gruptan elde edilen iş deneyim belgeleri hangi durumda bir arada benzer iş olarak düzenlenebilir? Abonelik gerekli 19
Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmemesi halinde iş deneyim belgeleri nasıl değerlendirilir? Abonelik gerekli 13
Birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesine rağmen bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmemesi halinde değerlendirme nasıl yapılır? Abonelik gerekli 90
Birden fazla işin benzer iş olarak tanımlanması halinde bu işlerin ayrı ayrı mı ya da birlikte mi benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 86
Fakülte inşaatı işi, hangi benzer iş grubu kapsamına girer? Abonelik gerekli 64
Hangi durumlarda iş deneyim belgelerine konu olan işlerin değerlendirmesinde, Bayındırlık Bakanlığının belirlediği yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ dikkate alınır? Abonelik gerekli 64
Harita mühendislik hizmetleri işinde, sadece yol projelerine yönelik şeritvari haritaların üretimi işlerinin benzer iş olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 27
Hizmet işleri için belirlenen benzer iş tanımlarına, yapılacak işlerin yapım işleri de eklenebilir mi? Abonelik gerekli 50
içme suyu şebekesi yapımı işine ait iş deneyim belgesi, B-II üst yapı bina işleri grubu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 18
idarenin isteklinin iş deneyim belgesinde benzer iş kapsamında olmayan kısımları incelemeden bütün olarak uygun kabul etmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 116
ihalalerde birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi durumunda, değerlendirme nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 105
ihale konusu iş taşıma işi olduğu halde, ihale konusu işte yapılan benzer iş tanımının öğrenci taşıma işi olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 169
ihale konusu işin tanımı ile benzer iş tanımının birbiri ile aynı olması mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 297
ihale yapılmadan önce benzer iş tanımına şikayette bulunmayanlar, ihale yapıldıktan sonra benzer iş tanımının dar olduğuna yönelik şikayet hakkına sahip olabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 74
ihalede birden fazla benzer iş tanımı yapılıp bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmemesi halinde benzer iş değerlendirilmesi nasıl yapılır? Abonelik gerekli 55
ihalede sunulan iş deneyim belgesi benzer iş tanımına tam uymasa dahi, hangi şartları taşıması halinde iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında kabul edilebilir? Abonelik gerekli 83
ihalede sunulan iş deneyim belgesinde, benzer iş kapsamında yer almayan işler varsa bu işlerin tutarları da değerlendirmede dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 104
ihalelerde benzer iş tanımı belirlenirken idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 317
ihalelerde benzer iş tanımının geniş yorumlanması gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 165
ihalelerde benzer işin belirlenmesinin amacı nedir? Abonelik gerekli 169
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 112
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri