Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-10.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,08
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,65
  - Altın (12 ay): % 28,76
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,62
Ziyaretçi Sayısı: 3.340.324
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aralarında hısımlık bağı bulunan kişilerin sahip oldukları şirketler aynı ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 197
Belediye başkanının amcasının oğlu, başkanın görevli olduğu belediyenin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 111
Belediyelerin kurduğu şirketler, ilgili belediyenin ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 141
Belediyenin üye olduğu bir birliğin, bir firmaya ortak olması halinde bu firma, belediyenin açtığı ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 52
Bir belediyenin % 99 hissesine sahip olduğu bir şirket, o belediyenin ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 185
Bir kamu kurumda müfettiş olarak çalışan kişi, emekli olduktan sonra ayrıldığı kurumun herhangi bir bölge müdürlüğünün ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 71
Bir kamu kurumdan emekli olanlar, aynı kurumun ihalelerine kaç yıl süre ile giremez? Abonelik gerekli 136
Bir kamu kurumunda çalışıp da ayrılanların, aynı kurumun ihalelerine girebilmesi için kaç yıl beklemesi gerekir? Abonelik gerekli 103
Bir kişi emekli olduktan sonra başmüfettişliğini yaptığı kurumun herhangi bir idaresinin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 27
Bir kurumun bölge müdürlüğünde çalışan kişi, emekli olduktan sonra başka bir bölge müdürlüğünün ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 52
Bir şirketin % 10'undan daha azına sahip olan bir kişinin ortak olduğu şirket, emekli olduktan sonra emekli olduğu idarenin ihalesine girebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 28
Bölge müdürlüğü yapmış olan bir kişi emekli olduktan sonra görev yaptığı kurumun herhangi bir idaresinin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 58
Çalıştığı kamu kurumundan ayrılan kişinin ortak olduğu şirket, ilgili kişinin daha önce çalıştığı kurumun ihalelerine girebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 103
Daha önce bünyesinde çalışılan kurumun ihalesine, hangi durumda olanlar kurumdan ayrıldıktan sonra ve ne kadar süre ile giremez? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 130
Daha önce görev yaptığı idareden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki kaç yıl içinde görev yaptıkları idarelerin ihalelerine giremez? Abonelik gerekli 67
Herhangi bir isteklinin, konkordato ilan eden kapsamında değerlendirilmesinde hangi tarihin dikkate alınması gerekmektedir? Abonelik gerekli 11
idarelerin ortak oldukları şirketler, o idarelerin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 85
ihale işlemlerini hazırlamakla görevli olan kişilerin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketler aynı kişinin görevli olduğu ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 49
ihale komisyonunda görevli olan bir kişinin eşi, aynı komisyonun sorumlu olduğu ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 57
ihale sürecinde görevli olan kişinin amca oğlunun ihalelere katılması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 81
ihalesi yapılan idareye bağlı döner sermaye firmaları, aynı idarenin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 28
ihaleye giren şirketin ortağı ve müdürü olan bir kişinin eşinin ihale işleri müdürlüğünde çalışması, o şirketin o idarenin ihalelerine girmesine engel midir? Abonelik gerekli 70
Kamu görevinden ayrılan kişi, hangi durumlarda ayrıldığı kurumun ihalelerine giremez? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 40
Kamu görevinden ayrıldıktan sonra, görev yapılan kurumun ihalesine kaç yıl süreyle girilemez? Abonelik gerekli 45
Kamu görevlerinden ayrılanlar, kaç yıl süre ile ayrıldıkları kurumun ihalelerine giremez? Abonelik gerekli 70
Kamu kurumunda devlet memurluğundan ayrılan kişiler, belirli süreli ayrıldıkları kurumun hangi işlerine giremezler? Abonelik gerekli 18
Kamu kurumundan ayrılan devlet memurları, belirli süre ile kaç yıl çalıştıkları idarenin ihalelerine giremez? Abonelik gerekli 58
Kamuda genel müdürlük bünyesinde çalışan kişi, emekli olduktan sonra çalıştığı kurumun bölge müdürlüklerinin ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 49
Karayollarının herhangi bir bölge müdürlüğünde çalışan kişi, emekli olduktan hemen sonra diğer bölge müdürlüklerinin açtığı ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 70
Memurlar, ayrıldıkları kurumun ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 62
Ortakları akraba olan şirketler, aynı ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 136
Ortakları akraba olan şirketler, aynı ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 127
Ortakları kardeş olan iki ayrı şirket aynı ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 301
Teknik şartnameyi hazırlayan kişi, ortak olduğu şirketteki hissesini ihaleden kısa bir süre önce devrettiği takdirde ilgili şirket o ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 39
Yaklaşık maliyeti hazırlayan kişinin kardeşinin eşi, aynı ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 65
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 35 Toplam: 35
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri