Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

13 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.762
Kontrol Aracı
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aracın isteklilerin kendi malı olduğunu tevsik amacıyla sunulan SMMM raporu, üretici veya yetkili satıcılar tarafından hazırlanmış teknik bilgileri gösterir belge yerine geçer mi? Abonelik gerekli 40
Çöp toplama işinde, kontrol aracı istenebilir mi? Abonelik gerekli 147
Hangi işlerde, idarelerce denetim aracı istenemez? Abonelik gerekli 224
Hizmet ihalesi kapsamında araç da varsa bu araçların kira bedellerine yönelik kasko sigorta değerinin %2’sini aşmayacağına dair düzenleme yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 137
Hizmet ihalesi kapsamındaki araç için toplamda 0,01 TL teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 156
Hizmet ihalesinde ihale dokümanında belirtilen binek aracın modelin daha üst modeli teklif edilebilir mi? Abonelik gerekli 33
idarenin hizmetinde kullanılacak olan kontrol aracı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 255
idarenin işin yapımını periyodik olarak kontrolüne yönelik olan işlerde, idarelerce kontrol aracı istenebilir mi? Abonelik gerekli 158
idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar altında belirtilen aracın birim fiyat teklif cetvelinde yazılmaması mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 95
ihale kapsamında denetlemelerde kullanılacak araçların yakıtları ile ilgili belirleme idarece, asgari mi yoksa maksimum ölçüye göre belirlenmelidir? Abonelik gerekli 72
ihale kapsamında idarelerce kullanılacak kontrol aracı için şartnamede hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 153
ihalede kontrol aracı istenilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 258
ihalede kullanılacak kontrol aracının çalışma sürelerinin şartnamede belirtilmesine rağmen, yakıt giderinin belirtilmemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 65
Kent temizliği ihalesinde, idarelerce denetim aracı istenebilir mi? Abonelik gerekli 105
Kontrol araçlarının ne kadar süre ile ve kaç km çalıştırılacağının şartnamede belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 156
Kontrol aracı giderinin; birim fiyat teklif cetvelinde ve teknik şartnamede belirtilmesine rağmen, idari şartnamede yer almaması ihalenin iptaline neden olur mu? Abonelik gerekli 62
Kontrol aracı istenmesinin şartları nelerdir? Abonelik gerekli 219
Kontrol aracı, hangi şartlarda istenebilir? Abonelik gerekli 461
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 18 Toplam: 18
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri