Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-30.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

5 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7972
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,09
  - Bronz (3 ay): % 0,45
  - Gümüş (6 ay): % 2,27
  - Altın (12 ay): % 30,00
  - Kamu Altın (12 ay): % 63,18
Ziyaretçi Sayısı: 4.266.745
Teklif Mektubu
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalede, istekli tarafından teklif mektubu eki hesap cetvelinde, her iş kalemine ait tutarların yazıldığı ve genel giderler de belirtilmek suretiyle hesap cetvelindeki toplamın teklif mektubuna aktarılarak teklif fiyatın oluşturulduğu gerekçesi ile isteklinin elenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 135
Aşı gideri, döküman ve cetvelde belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 69
Bedel içermeyen teklif mektupları, değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 377
Bir gerçek kişinin aynı ihaleye giren iki ayrı tüzel kişinin teklif mektubunu imzalaması yasak fiil ve davranış olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 178
Bir kısım iş kalemlerinin birim fiyat teklif cetvelinde ücretsiz yerine getirileceğinin istekli tarafından belirtilmesi, kabul edilebilir bir açıklama mıdır? Abonelik gerekli 157
Bir teklif mektubunun taşıması gereken kriterler nelerdir? Abonelik gerekli 960
Birim fiyat teklif cetvelinde hangi kısımlar için teklif verildiği belirtilmesine rağmen, teklif mektubunda teklif verilen kısımların belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 205
Birim fiyat teklif cetvelinde teklif tutarının toplamı rakamla yazılmış olmasına rağmen, teklif mektubunda teklif tutarının rakamla yazılmaması elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 632
Birim fiyat teklif cetvelinde toplam teklif tutarı yazılmasına rağmen birim fiyat teklif mektubunda teklif edilen tutarın yazılmaması halinde ilgili teklif geçerli olur mu? Abonelik gerekli 226
Birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar doğru yazılmasına rağmen, teklif mektubunda tutarın yanlış yazılması elenme nedeni olu mu? Abonelik gerekli 192
Birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar ile birim fiyat teklif mektubundaki tutarın uyumlu olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 214
Birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetvelinde kaşe olmaması nedeniyle teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 381
Faks veya elektronik posta ile tebligat yapılıp yapılamayacağına dair teklif mektubunda ilgili kısmı işaretlemeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 268
Gerçek kişi olarak ihaleye girildiğinde, teklif mektubuna gerçek kişinin tüm ünvanı yazılmalı mıdır? Abonelik gerekli 150
Gerçek kişilerce sunulan teklif mektubunda TC kimlik numarasının bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 283
Götürü bedel olarak çıkılan mal alım ihalesinde, teklif mektubunu birim fiyat olarak veren isteklinin teklifi kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 195
Götürü bedel teklif verilmesi gereken ihalede, teklif mektubunun sadece başlığının birim fiyat yazıldığı ve diğer kısımların götürü bedel teklif mektubu ile aynı olduğu durumda istekli elenir mi? Abonelik gerekli 180
Hizmet ihalesinde götürü bedel teklif mektubu yerine birim fiyat teklif mektubunun sunulması durumunda istekli elenir mi? Abonelik gerekli 280
Hizmet ihalesinde, idarece isteklilere yapım ihalelerine yönelik teklif mektubu standart formunun verilmesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 164
Hizmet ihalesinde, isteklilere standart formlardan hizmet ihalelerine ait teklif mektubu yerine, mal alım ihalelerine ait teklif mektubu verilmesi mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 195
Hizmet ihalesinde, yapım ihalesine ait teklif mektubunun kullanılması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 145
idare tarafından verilen teklif mektubunda, "mesleki faaliyetimizi mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğümüzü" metninin olmaması durumunda teklif mektubu geçerli olur mu? Abonelik gerekli 218
idarece belirlenen birim fiyat teklif mektubunda yer alan maddelere ek olarak, idari şartnamede belirtilen teklif geçerlilik süresini içeren bir maddenin eklenmesi, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 196
idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce değişiklik yapılabilir mi? Abonelik gerekli 36
idarece hazırlanarak ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen teklif mektubu standart formunda isteklilerce değişiklik yapılması mümkün mü? Abonelik gerekli 67
ihale zarfında, bir tane dolu, diğerlerinde teklif tutarı olmamak üzere üç tane teklif mektubu olan istekli ihaleden elenir mi veya istekliye herhangi cezai müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 389
ihalede birden çok teklif mektubu verilmesinin müeyyidesi var mıdır? Abonelik gerekli 483
ihalede hem birim fiyat teklif mektubu hem de götürü bedel teklif mektubu sunan istekli ihaleden elenir mi? Abonelik gerekli 132
ihalede isteklilerce sunulan teklif mektubunda, mail adresine ve faks numarasına tebligat yapılmasını kabul edeceğine dair ibarenin bulunması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 86
ihalede, teklif tutarı yazılmış ve teklif tutar kısmı boş bırakılmış iki tane teklif mektubu sunulması ihaleden yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 259
ihalelere girmekten yasaklanmış olan kişiler, teklif mektubunu imzalayabilir mi? Abonelik gerekli 98
ihaleye gerçek kişi olarak giren isteklinin teklif mektubunda, isteklinin kimlik numarası yerine vergi numarasının yazılı olması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 178
ihaleye giren diğer isteklilerin teklif mektupları, talep eden isteklilere gösterilebilir mi? Abonelik gerekli 409
ihaleye giren şirketin, aynı ihaleye giren diğer şirketlerin teklif mektupları veya birim fiyat teklif cetvellerini temin etmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 95
istekli tarafından sunulan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunda "anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz" ibaresinin bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 28
istekli tarafından sunulan teklif mektubunda yerli veya yabancı ifadelerinden herhangi bulunmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 34
istekli tarafından sunulan teklif mektubunda, "anahtar teslimi götürü bedel" başlığının olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 145
isteklilerce ihalede sunulan teklif mektuplarında dipnotların olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 156
isteklilerin ihalede sundukları birim fiyat teklif mektub ve teklif cetvelinde dipnotların bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 109
isteklilerin sunduğu teklif mektuplarının, idarece düzenlenen teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir mi? Abonelik gerekli 310
isteklilerin teklif mektubunda, hangi tebligat yöntemini kabul ettiğini belirtmemesi durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 130
isteklinin sunduğu birim fiyat teklif mektubunda salt yerli veya yabancı istekli ibaresinin bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 16
iş ortaklıklarında teklif mektubunu hem özel hem de pilot ortak adına vekalet verilen aynı kişi imzalayabilir mi? Abonelik gerekli 79
iş ortaklığı olarak girilen ihalede, iş ortaklarının TC kimlik veya vergi numaralarının imza beyannamesinde veya teklif mektubundaki kaşede yazılı olmasına rağmen, bu numaraların teklif mektubunda ilgili yerde yazılmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 280
iş ortaklığı olarak girilen ihalede, teklif mektubunda ortaklardan birinin vergi numarasının belirtilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 120
iş ortaklığı olarak girilen ihalede, teklif mektubunda sadece pilot ortağın kimlik-vergi numarasının yer alaması, diğer ortağın kimlik-vergi numarasının bulunmaması mevzuata aykırılık oluşturu mu? Abonelik gerekli 88
iş ortaklığı olarak girilen ihalede, teklif mektubunun tüm ortaklar tarafından imzalanmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 97
iş ortaklığı olarak ihaleye giren ortaklardan birinin vergi numarasının teklif mektubunda yazılı olmaması, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 185
iş ortaklığı olarak ihaleye giren şirketlerin teklif mektubunda, her bir ortağa ait TC veya vergi numarasının yazılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 162
Kısmi teklife açık olan bir ihalede, birim fiyat teklif cetvelindeki tutar teklif mektubundaki teklif tutarı ile aynı olmasına rağmen, teklif tutarının yazı ile yazılan kısmında"yüz" kelimesinin eksik yazılması halinde teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 212
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 220
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri