Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-10.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,08
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,65
  - Altın (12 ay): % 28,76
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,62
Ziyaretçi Sayısı: 3.339.988
Vergi Borcu
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Vergi borcu yoktur" yazısı, ihale tarihinden önce alınmış ise geçerli olur mu? Abonelik gerekli 527
Alt yüklenicilerin SGK borcu olması, asıl yüklenicilerinde borcu olduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 126
Alt yüklenicinin prim borcunun olması, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
Daha önce ortak girişim olarak ihale alan şirket, bu ortaklıktan oluşan vergi borcundan dolayı ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 178
Damga vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 224
Harçlar, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 90
idarelerce, teklif aşamasında SSK ve vergi borcu yoktur yazısı istenebilir mi? Abonelik gerekli 819
ihale mevzuatında, isteklilerin piyasaya olan borçları nedeniyle ihalelere katılamayacağına dair bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 130
ihale tarihi itibari ile SGK veya vergi borcu olan isteklilerin teklifleri kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 105
ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 318
ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu veya kesinleşmiş vergi borcu bulunan istekli ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 594
ihale tarihinde vergi borcu olan isteklinin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte vergi borcunu taksitlendirmiş olması vergi borcu olmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 389
ihale tarihinde vergi borcu olup, ihale tarihinden sonraki bir tarihte borcunu ödeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınır mı? Abonelik gerekli 2058
ihale tarihinden sonra verginin tahsil kabiliyetinin ortadan kaldırılması, ihale tarihinde vergi borcu olmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 186
ihale üzerinde kalan isteklinin vergi borcu olmadığına dair belgeyi sözleşme imzalanmadan önce idareye sunmaması halinde geçici teminatı gelir kaydedilir mi, hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 78
ihale üzerinde kalan yüklenicinin şirket sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olan diğer şirket için de kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığına dair belge istenmeli mi? Abonelik gerekli 194
ihale üzerine kalan istekliden, vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge idarece ne zaman istenilmelidir? Abonelik gerekli 26
ihale üzerine kalan isteklinin vergi ve SGK borcu vb. belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idarece belirlenen sürede verilmemesi halinde hangi cezai müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 38
ihale üzerine kalan isteklinin, SGK ve vergi borcu olmadığına ilişkin belge hangi tarihteki durumu göstermelidir? Abonelik gerekli 82
ihalede teklif ile birlikte vergi ve SGK borcuna ilişkin ayrıca bir belge istenilebilir mi? Abonelik gerekli 33
ihaleye giren bir isteklinin Türkiye İş Kurumuna borcunun olması, vergi borcu olduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 82
isteklilerin %51 hissesine sahip ortağının ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ve SGK borcu olmadığına ilişkin bir belge sunmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 66
isteklilerin kesinleşmiş vergi ve SGK borcu olup olmadığına yönelik ihale sürecinde ayrıca bir inceleme yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 40
iş ortaklığı olarak girilen ihalede, vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgelerin bir ortak tarafından verilmesi yeterli midir yoksa ilgili belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 69
iş ortaklığı olarak girilen ihalelerde, ortakların vergi borçları birlikte mi yoksa ayrı mı değerlendirilir? Abonelik gerekli 144
iş ortaklığı olarak ihaleye giren isteklilerin tümünün, vergi borcu, SGK prim borcu olmadığına dair belgeleri sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 86
iş ortaklığı olarak ihaleye giren şirketlerin her birinin vergi borcu ayrı ayrı mı yoksa vergi borçları toplam tutarı dikkate alınarak mı değerlendirme yapılır? Abonelik gerekli 52
iş ortaklığından oluşan vergi borcundan pilot ortak mı yoksa ortakların tümü mü sorumludur? Abonelik gerekli 98
Kaç liraya kadar olan borçlar, vergi borcu olarak kabul edilmez? Abonelik gerekli 343
Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge kim tarafından idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 94
Motorlu taşıtlar borcunun olması, vergi borcu olduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 194
Motorlu taşıtlar vergisi, vergi borcu kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 280
Ortak girişim ortaklarından birinin vergi borcu olması halinde diğer ortakla sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 158
Ortak girişim ortaklarından birinin vergi borcu olması halinde, diğer ortak ile sözleşme imzalanabilir mi? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 224
Özel ortağın vergi borcu olması nedeniyle pilot ortak tarafından verilen geçici teminat gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 178
Özel usulsüzlük cezası, vergi borcu olarak değerlendirilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 77
SGK veya vergi borcu olmadığına dair belge hangi aşamada idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 236
SGK veya vergi borcu olmadığına dair belgeler ne zaman idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 121
Sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 50
Stopaj vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 125
Sunulan sosyal güvenlik primi ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin isteklinin ihale tarihi itibari ile durumunu gösterir nitelikte olmadığı halde sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 238
Vergi borcu ihale tarihi sonrasında yapılandırılırsa, bu durum isteklinin vergi borcu olma durumunu değiştirir mi? Abonelik gerekli 117
Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınan belgede nakil olduğu belirtilmişse, daha önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair yazı alınması gerekir mi? Abonelik gerekli 60
Vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgeler idareye ne zaman sunulmalıdır? Abonelik gerekli 66
Vergi borcu veya SGK borcu olanların geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 278
Vergi borcu veya SGK borcu olanların geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 393
Vergi borcu yatırılmasına rağmen, muhasebe işlem fişinin sonradan düzenlenmiş olması vergi borcu olduğu anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 79
Vergi borcuna yönelik mahkemeye yapılan başvuru sonuçlandırılıncaya kadar veergi borcu olduğu kabul edilir mi? Abonelik gerekli 32
Vergi cezaları, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 203
Yargı harcı ve bu harca ilişkin gecikme zammı vergi borcu kapsamında değerlendirilebilir mi? Abonelik gerekli 33
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 54
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri