Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.502.698
Teklif Geçerlilik Süresi
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Dava nedeniyle geçici teminatın ve teklifin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu belgelerin geçerlilik süresinin uzatılması gerektiğine dair idarenin talep zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 333
Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibinin teklif geçerlilik süre uzatımını kabul ettiklerine dair idareye bir bildirimde bulunmamaları nasıl değerlendirilir? Abonelik gerekli 32
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli tarafından teklif geçerlik süresinin uzatılmaması üzerine ikinci en avantajlı istekliye teklif geçerlilik süresini uzatıp uzatmadığı sorulmadan ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 37
Hangi durumlarda teklif geçerlilik süresi uzatılabilir? Abonelik gerekli 193
idare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılma talebine sadece geçici teminatın süresi uzatılarak cevap veren istekli teklif geçerlilik süresinin uzatmış kabul edilir mi? Abonelik gerekli 50
idare tarafından teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının istenmesi durumunda isteklinin sözleşmeyi imzalamış olması, teklif geçerlilik süresinin uzatıldığının kabulü anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 227
idareler, hangi durumlarda teklif geçerlilik süresinin uzatılmasını talep edebilirler? Abonelik gerekli 138
idarenin isteklilere teklif geçerlilik sürelerini uzatıp uzatmayacaklarını sorma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 215
idari şartnamede tekliflerin geçerlilik süresinin süresiz olacağına dair düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 31
ihale dokümanında belirtilmesine rağmen, mali mesuliyet sigorta maliyetini teklif fiyata dahil etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 47
ihale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerine kalan isteklinin süre uzatımını kabul etmemesi durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmemiş olan diğer istekliler ile sözleşme imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 146
iş ortaklıklarında teklifin geçerlilik süresinin uzatılmasına pilot ortak tek başına onay verebilir mi? Abonelik gerekli 97
Teklif geçerlik süresi uzatımının ne zaman yapılacağına ilişkin mevzuatta bir hüküm var mı? Abonelik gerekli 262
Teklif geçerlik süresinin, sözleşmenin imzalanması gereken tarihe kadar geçerli olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 24
Teklif geçerlik süresiyle ilgili, süre uzatımının ne zaman yapılacağına dair mevzuatta herhangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 111
Teklif geçerlilik süresi bittikten birkaç gün sonra isteklilerin tekliflerinin geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik idare tarafından talepte bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 238
Teklif geçerlilik süresi dolan ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 113
Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması talebinde bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 211
Teklif geçerlilik süresi dolduktan sonra, bu sürenin uzatılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 231
Teklif geçerlilik süresi dolduğunda, tekliflerin geçerliliğinin devam edip etmediğine dair tüm isteklilere sorulması gerekir mi? Abonelik gerekli 35
Teklif geçerlilik süresi dolması nedeniyle isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda isteklinin geçici temınatı gelir kaydedilir mi veya istekli yasaklı duruma düşer mi? Abonelik gerekli 107
Teklif geçerlilik süresi dolmuş olan isteklinin sözleşme imzalama zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 98
Teklif geçerlilik süresi geçtiğinde, ihale üzerine kalan istekliye teklif geçerlilik süresini uzatıp uzatmadığını sormadan istekliyi sözleşmeye davet etmek mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 102
Teklif geçerlilik süresi idarelerce, hangi kriterlere göre belirlenir? Abonelik gerekli 13
Teklif geçerlilik süresi sona erdikten sonra dahi sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 70
Teklif geçerlilik süresi sona erse dahi hangi durumda sözleşme imzalanabilir? Abonelik gerekli 32
Teklif geçerlilik süresi uzatılırken geçici teminat mektubunun süresinin de uzatılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 82
Teklif geçerlilik süresi, hangi tarihten itibaren uzatılır? Abonelik gerekli 80
Teklif geçerlilik süresi, iki kez uzatılabilir mi? Abonelik gerekli 145
Teklif geçerlilik süresini uzatmayan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi veya ilgili istekli yasaklı hale gelir mi? Abonelik gerekli 117
Teklif geçerlilik süresini uzatmayan isteklinin geçici teminatı geri verilir mi? Abonelik gerekli 124
Teklif geçerlilik süresini uzatmayan isteklinin teklifi geçersiz bir teklif olur mu? Abonelik gerekli 82
Teklif geçerlilik süresinin bitmesi nedeniyle teklif geçersiz hale gelir mi? Abonelik gerekli 220
Teklif geçerlilik süresinin dolması halinde, ihale sürecine devam edilip edilmemesi konusunda idarenin takdir hakkı var mıdır? Abonelik gerekli 132
Teklif geçerlilik süresinin dolmasından sonra sözleşme imzalama zorunluluğu kalkar mı? Abonelik gerekli 56
Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolmasından sonra dahi sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 215
Teklif geçerlilik süresinin ilanda ve idari şartnamede farklı belirtilmesi, mevzuata aykırı mıdır? Abonelik gerekli 113
Teklif geçerlilik süresinin isteklilerce uzatılmaması, herhangi bir yaptırıma neden olur mu? Abonelik gerekli 138
Teklif geçerlilik süresinin uzaltılması durumunda geçici teminat mektubunun süresi ne zaman uzatılmalıdır? Abonelik gerekli 83
Teklif geçerlilik süresinin uzatılabilmesinin şartları nelerdir? Abonelik gerekli 233
Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin idarenin yazısına makul bir sürede cevap vermeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 131
Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik bankadan alınan geçici teminat süresinin uzatıldığına dair belgede işin adının olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 30
Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik idarece öngörülen tarihten sonra cevap veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 76
Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik idarenin talebine isteklilerin kaç gün içinde cevap vermesi gerekir? Abonelik gerekli 116
Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının talep edilmesi ihtimalinde bile sürenin dolmuş olacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 47
Teklif geçerlilik süresinin uzatımını kabul etmeyen isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 77
Teklif geçerlilik süresinin şartnamede belirtilen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu durumda dahi sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 126
Teklif geçerlilik süresinin, en düşük teklifi veren ilk sıralardaki isteklilerin uzatmayıp en yüksek teklifleri veren isteklilerin uzatması durumunda tekliflerin ekonomik görülmemesi nedeniyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 15
Tekliflerin geçerlilik süresinin dolması durumunda bu süre hangi şartla uzatılabilir? Abonelik gerekli 110
Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatımı ne zaman yapılır? Abonelik gerekli 140
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 53
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri