Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.304 Karar
 - Bu Hafta (06.07-10.07): 0
 - Geçen Hafta(29.06-05.07): 5
 - Bu Ay (Temmuz): 5
 - Geçen Ay (Haziran): 21
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

31 misafir ve 14 abone bağlı
Abone Sayısı: 7994
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,80
  - Bronz (3 ay): % 2,34
  - Gümüş (6 ay): % 0,93
  - Altın (12 ay): % 32,24
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,68
Ziyaretçi Sayısı: 4.886.707
E-İhale
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunun vekâletnameye ilişkin satırda bilgi bulunmaması, e-teklifin e-imza ile gönderimine engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 113
E- ihalede, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde yeterlik bilgileri tablosunda hangi bölümün doldurulması gerekir? Abonelik gerekli 129
E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerce sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri için nasıl karar verilir? Abonelik gerekli 147
E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerden istenilen belgelerin idarece belirtilen süre içinde idareye sunulmaması halinde istekliler için nasıl karar verilir? Abonelik gerekli 108
E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 83
E-ihalede, EKAP üzerinden teklif hazırlanırken hangi uygulama getirilmiştir? Abonelik gerekli 46
E-ihalede, ticaret sicil bilgilerinden hangileri belirtilmelidir? Abonelik gerekli 161
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve idareye sunulmayan imza sirküleri ekinde yer alan bir belgede uyuşmazlığa konu bilginin mevcut olduğuna dayanılarak işlem tesis edilebilir mi? Abonelik gerekli 106
E-ihalelerde, elektronik ortamda alınmayan geçici teminat mektubunu idare tarafından istenildiğinde sunmayan istekliler hakkında herhangi bir müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 67
E-ihalelerde, elektronik ortamda değil de klasik usulle, kağıt ortamında alınan geçici teminatı idarenin isteği üzerine sunmayan istekli hakkında hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 72
E-ihalelerde, geçici teminatın bankadan elektronik ortamda hazırlanması halinde, istekliler tarafından teminat mektubunun idareye sunulmasıı gerekir mi? Abonelik gerekli 104
E-ihalelerde, idarece teyit edilemeyen bilgilere yönelik isteklilerden istenilen belgelerin süresinde idareye teslim edilmemesi halinde hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 94
E-ihalelerde, istekliler idareye gelmeden diğer firmaların verdikleri teklifleri EKAP'tan hangi ekrandan izleyebilir? Abonelik gerekli 30
E-ihalelerde, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan arasında farklılık bulunması durumunda nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 164
E-ihalelerde, iş ortaklıklarında e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 44
E-ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından bilgilerin doldurulmaması halinde, bu durum bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 171
E-ihalelerde, Yeterlik Bilgileri Tablosunun hangi sütunun istekliler tarafından EKAP üzerinden doldurulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 111
E-ihalelerde, yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin zarf içinde ayrıca idareye sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 79
E-teklif aşamasında istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda doldurulacak sütunlara herhangi bir belgenin yüklenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 90
E-teklif olarak gerçekleşen ihalelerde istekliler tarafından teklif dosyasında yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin (imza sirküleri-beyannamesi, ticaret sicili gazetesi vb.) sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 131
E-teklifin, ortak girişimlerde ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu mu? Abonelik gerekli 52
Elektronik ihale sürecinde yapılması gereken işlemleri anlatan Karar Abonelik gerekli 182
Elektronik ihalede istekliler EKAP üzerinden hangi bilgileri doldurmaları gerekir? Abonelik gerekli 98
Elektronik ihalede isteklilerce yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen ve Kamu Kurumlarının internet sayfalarından teyidi yapılamayan belgelerin idareye teslimi için kaç gün süre verilir? Abonelik gerekli 91
Elektronik ihalede, idari şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinden herhangi birinin yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 140
Elektronik ihalede, ilk oturumda belgeleri uygun olan hangi isteklilerden ikinci oturumda Kamu kurumlarının internet sayfaları ve EKAP üzerinden teyidi yapılamayan belgeler istenilir? Abonelik gerekli 90
Elektronik ihalede, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler arasında farklılık olması halinde, nasıl bir değerlendirme yapılır? Abonelik gerekli 107
Elektronik ihalede, isteklilerce beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler veya sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda nasıl bir karar alınır? Abonelik gerekli 137
Elektronik ihalede, isteklilerce idareye sunulması istenilen belgelerin süresi içinde sunulmaması halinde hangi karar alınır? Abonelik gerekli 70
Elektronik ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce hangi bilgilerin doldurulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 145
Elektronik ihalelerde, EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 25
Elektronik ihalelerde, her oturum kapatılmadan önce ihale komisyonu tarafından EKAP'ta hangi işlemin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 26
Elektronik ihalelerde, idarelerce tekliflerin açılması işlemi ve daha sonraki adımlarda hangi süreç takip edilir? Abonelik gerekli 16
Elektronik ihalelerde, teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir mi? Abonelik gerekli 21
Elektronik ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda isteklilerce ticaret sicil gazetesindeki bilgiler doldurulurken hangi bilgilerin yazılması gerektiğine dair açıklayıcı karar Abonelik gerekli 65
Kişiye özgü e-imzalar farklı kişilerce kullanılabilir mi? Abonelik gerekli 85
Pazarlık usulü ihaleler, e-ihale olarak yapılabilir mi? Abonelik gerekli 79
Tekliflerin elektronik ortamda alınacak olan ihalelerde, isteklilerin değerlendirmeleri hangi belge üzerinden gerçekleşir? Abonelik gerekli 68
Tekliflerin elektronik ortamda alınacağı ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından ihalede herhangi bir belge sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 54
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 39 Toplam: 39
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri