Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.053
E-İhale
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aynı ihaleye teklif veren iki şirketin, ihale dokümanını indirme ve e-teklif verme işlemini aynı IP adresi üzerinden gerçekleştirmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 99
Beyan edilen yeterlik bilgileri tablosunun vekâletnameye ilişkin satırda bilgi bulunmaması, e-teklifin e-imza ile gönderimine engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 212
E ihalede, geçici teminatı elektronik ortamda almayan ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci veya ikinci teklif olmayan istekliden geçici teminatı idareye sunması istenilir mi? Abonelik gerekli 78
E ihalede, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilmesi halinde isteklinin beyan ettikleri bilgilere bilgilere göre mi yoksa idarece ulaşılan bilgilere göre mi değerlendirme yapılır? Abonelik gerekli 152
E ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda hangi durumda vekaletname satırına herhangi bir bilgi doldurulmasına gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 41
E- ihalede, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri, kurucuları ile yönetimindeki görevlilerine ilişkin bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde yeterlik bilgileri tablosunda hangi bölümün doldurulması gerekir? Abonelik gerekli 393
E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerce sunulan belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri için nasıl karar verilir? Abonelik gerekli 243
E-ihale olarak gerçekleştirilen ihalelerde, isteklilerden istenilen belgelerin idarece belirtilen süre içinde idareye sunulmaması halinde istekliler için nasıl karar verilir? Abonelik gerekli 241
E-ihale olarak yapılmayan ihalede, vekil aracılığıyla ihaleye giren ve teklif mektubu vb. belgeleri vekaleten imzalayan kişinin EKAP’a kayıtlı olması zorunlu mu? Abonelik gerekli 105
E-ihale yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı mı bırakılır yoksa geçici teminat mı gelir kaydedilir? Abonelik gerekli 51
E-ihalede fiziki olarak sunulması gereken belgenin idarece verilen süre içerisinde sunulmaması durumunda istekli hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 39
E-ihalede teklif ile birlikte sunulması istenen her belge ve yeterlik kriteri için ayrı satır açılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 141
E-ihalede yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen fakat istekli tarafından daha sonra idareye sunulan belgelere göre istekli yeterli olursa söz konusu belgeler dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 62
E-ihalede yeterlik bilgileri tablosunda, şirket yöneticilerine ait bilgiler yer almasına rağmen şirket ortaklarına ait bilgilerin olmaması elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 99
E-ihalede Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda sadece toplam ciro bilgisine yer verilip yeterlik için istenilen yıllara ilişkin beyanda bulunulmaması durumunda nasıl bir değerlendirme yapılır? Abonelik gerekli 31
E-ihalede, EKAP üzerinden teklif hazırlanırken hangi uygulama getirilmiştir? Abonelik gerekli 79
E-ihalede, geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin güncelleme yazısı sunulması halinde geçerli olur mu? Abonelik gerekli 115
E-ihalede, internetten sorgulanamayan belgeleri, belgelerin sunuluş şekline göre sunmayan istekliler için hangi karar verilir? Abonelik gerekli 94
E-ihalede, istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece elektronik veya fiziki ortamda ulaşılması halinde, idare ulaştığı bilgilere göre değerlendirme yapabilir mi? Abonelik gerekli 174
E-ihalede, ticaret sicil bilgilerinden hangileri belirtilmelidir? Abonelik gerekli 335
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere idarece ulaşılabilirse, idare ulaştığı bilgilere göre mi yoksa isteklinin beyan ettiği bilgilere göre mi değerlendirme yapar? Abonelik gerekli 211
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ve idareye sunulmayan imza sirküleri ekinde yer alan bir belgede uyuşmazlığa konu bilginin mevcut olduğuna dayanılarak işlem tesis edilebilir mi? Abonelik gerekli 185
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmeyen bilgiler bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 194
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosunda isteklice girilmeyen bilgiye idare tarafından elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde bu bilgiler üzerinden değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 218
E-ihalede, yeterlik bilgileri tablosundaki bilgilere göre geçici teminatı yeterli kabul edilen fakat ayrıntılı incelemede teminatı olmadığı anlaşılan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 168
E-ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri teyit eden belgeleri sunmayan istekliler hakkında hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 100
E-ihalelerde, birim fiyat teklif cetvelinin yetkili olmayan kişiler tarafından hazırlanma ihtimali var mı? Abonelik gerekli 35
E-ihalelerde, elektronik ortamda alınan geçici teminat bilgilerinin yeterlik bilgileri tablosunda yazılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 155
E-ihalelerde, elektronik ortamda alınmayan geçici teminatlar geçerli olur mu? Abonelik gerekli 117
E-ihalelerde, geçici teminatın bankadan elektronik ortamda hazırlanması halinde, istekliler tarafından teminat mektubunun idareye sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 181
E-ihalelerde, idarece teyit edilemeyen bilgilere yönelik isteklilerden istenilen belgelerin süresinde idareye teslim edilmemesi halinde hangi müeyyide uygulanır? Abonelik gerekli 182
E-ihalelerde, istekliler hangi belgeleri sunar? Abonelik gerekli 80
E-ihalelerde, istekliler idareye gelmeden diğer firmaların verdikleri teklifleri EKAP'tan hangi ekrandan izleyebilir? Abonelik gerekli 94
E-ihalelerde, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan arasında farklılık bulunması durumunda nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 311
E-ihalelerde, iş ortaklıklarında e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 75
E-ihalelerde, numune ve-veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan istekliler için hangi karar alınır? Abonelik gerekli 37
E-ihalelerde, numune ve-veya demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen istekliler hakkında hangi karar alınır? Abonelik gerekli 30
E-ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda bilgilerin yanlış satıra yazılması elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 225
E-ihalelerde, Yeterlik Bilgileri Tablosunda hangi bilgilerin yer alması gerekir? Abonelik gerekli 91
E-ihalelerde, yeterlik bilgileri tablosunda istekli tarafından bilgilerin doldurulmaması halinde, bu durum bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 318
E-ihalelerde, Yeterlik Bilgileri Tablosunun hangi sütunun istekliler tarafından EKAP üzerinden doldurulması gerekmektedir? Abonelik gerekli 182
E-ihalelerde, yeterlik kriteri olarak istekliler tarafından herhangi bir belgenin sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 37
E-ihalelerde, yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin zarf içinde ayrıca idareye sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 100
E-ihalelerin ilk oturumunda, istekliler tarafından beyan edilen bilgilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığının tespitinin yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 63
E-ihaleye giren farklı şirketlerin, aynı IP adresi üzerinden ihaleye teklif vermesi kabul edilebilir bir durum mudur? Abonelik gerekli 89
E-teklif aşamasında istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda doldurulacak sütunlara herhangi bir belgenin yüklenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 128
E-teklif olarak gerçekleşen ihalelerde istekliler tarafından teklif dosyasında yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin (imza sirküleri-beyannamesi, ticaret sicili gazetesi vb.) sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 210
E-teklifin, ortak girişimlerde ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunlu mu? Abonelik gerekli 69
Elektronik geçici teminat mektubuna idarece EKAP'tan ulaşıldığı için, mektuba banka tarafından verilen numaranın yeterlik bilgileri tablosuna isteklice yazılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 113
Elektronik ihale süreci ile ilgili detaylı karar Abonelik gerekli 99
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 82
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri