Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

16 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.620.134
Faaliyet Alanı (iştigal)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerinde, isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir belge istenilmekte midir? Abonelik gerekli 66
Bölünme işlemi sonucunda ortaya çıkan firmaların aynı faaliyet konularını devam ettirmesi halinde ihalelere katılabilirler mi? Abonelik gerekli 36
Faaliyet alanı ihale konusu iş ile ilgili olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 34
Faaliyet alanı sadece temizlik işi olan şirket, bilgisayar kullanıcı hizmet ihalesine girebilir mi? Abonelik gerekli 363
Firmanın belirttiği faaliyetin halen yapılmakta olduğunun ispatı istenebilir mi? Abonelik gerekli 178
Her türlü gayrimenkul ve menkulun kiralanması işi ile iştigal eden bir şirket, araç kiralama ihalelerine girebilir mi? Abonelik gerekli 84
ihale konusu alanda faaliyette bulunmayanlar ihaleye girebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 259
ihaleye girebilmek için şirketin faaliyet alanının ihale konusu işi içermesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 123
ihaleye girecek firmaların ihale konusu alanda faaliyet göstermesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 13
ihaleye girecek olan şirketin, ihale konusu alanda faaliyet göstermesi gerekir mi? Abonelik gerekli 49
ihaleye girecek şirketlerin, ihale konusu alanda faaliyet yapma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 89
ihaleye giren firmaların ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri zorunlu mudur? Abonelik gerekli 151
ihaleye giren isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet (iştigal) göstermesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 214
ihaleye giren isteklilerin ihale konusu faaliyet alanı işlerle iştigal etme zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 388
ihaleye giren isteklilerin ticaret sicil gazetelerinde, firmanın amaç ve konuları arasında belirli faaliyet konularının da bulunması gerektiğine dair idarece yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 197
ihaleye giren isteklinin hukuki yapısındaki değişiklik, daha önceki faaliyet alanlarıyla ilgili işlemleri yok sayar mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 51
ihaleye giren şirketin faaliyet alanı hangi belgelerden kontrol edilebilir? Abonelik gerekli 59
ihaleye giren şirketin faaliyet alanı nereden sorgulanabilir? Abonelik gerekli 106
ihaleye giren şirketler, faaliyet (iştigal) alanları dışındaki ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 226
ihaleye giren şirketlerin ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri zorunlu mudur? Abonelik gerekli 162
ihaleye giren şirketlerin ihale konusu alanda faaliyette bulundukları nasıl tespit edilebilir? Abonelik gerekli 7
ihaleye girenlerin ihale konusu alanda faaliyet göstermeleri zorunlu mudur? Abonelik gerekli 90
ihaleye girenlerin sadece ihale dokümanını satın almaları yeterli midir yoksa ihale konusu alanda da faaliyet göstermesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 210
ihaleye girmek isteyenlerin ihale konusu alanda faaliyet göstermesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 114
ihaleye katılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine dair belge sunma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 44
istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 74
isteklilerin faaliyet alanları hangi belge ile tespit edilir? Abonelik gerekli 141
isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine dair hangi belge üzerinden inceleme yapılabilir? Abonelik gerekli 22
isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine dair ihalede belge sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 44
isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 59
isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetelerini sunma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 47
isteklilerin, ihale konusu alanda iştigal ettiklerine dair Ticaret Sicil Gazeteleri ihalede sunmaları gerekir mi? Abonelik gerekli 63
Şirketin faaliyet kapsamında olmayan işlerin ihalelerine girilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 350
Şirketler, faaliyet alanı dışındaki işlerle ilgili ihaleye girebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 113
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 34 Toplam: 34
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri