Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
Haberler

Sitemizle ilgili haberler-duyurular, Kamu İhale Kurumu'nun yayınladığı genelge, tebliğ, yönetmelikler ve ilgili diğer haberleri aşağıda bulabilirsiniz...

Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Tarih Öğe Başlığı Tıklamalar
18 Mayıs 2024, Cumartesi Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 300
18 Mayıs 2024, Cumartesi Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği 122
18 Mayıs 2024, Cumartesi İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde ve Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı 77
18 Mayıs 2024, Cumartesi İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 144
18 Mayıs 2024, Cumartesi İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 140
18 Mayıs 2024, Cumartesi Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı 103
18 Mayıs 2024, Cumartesi Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 135
18 Mayıs 2024, Cumartesi Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 117
18 Mayıs 2024, Cumartesi Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 101
18 Mayıs 2024, Cumartesi Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 129
18 Mayıs 2024, Cumartesi Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alımı ve Yapım İşleri İhaleleri ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı 99
18 Mayıs 2024, Cumartesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 150
18 Mayıs 2024, Cumartesi Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 120
18 Mayıs 2024, Cumartesi Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 108
18 Mayıs 2024, Cumartesi Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 101
18 Mayıs 2024, Cumartesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 136
15 Mayıs 2024, Çarşamba Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 156
15 Mayıs 2024, Çarşamba İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 81
14 Mayıs 2024, Salı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 68
11 Mayıs 2024, Cumartesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 72
27 Nisan 2024, Cumartesi Milli Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 17 Eylül 2019 Tarihli ve 1548 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 248
16 Mart 2024, Cumartesi Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ 241
15 Mart 2024, Cuma Elektronik Kesin Teminat Mektubu Kullanım Zorunluluğuna İlişkin Duyuru 237
14 Şubat 2024, Çarşamba 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı - 2 315
12 Şubat 2024, Pazartesi 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı - 1 175
01 Şubat 2024, Perşembe Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda E-Fiyat Teklifi Alınabileceğine Dair Duyuru 195
27 Ocak 2024, Cumartesi Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 426
24 Ocak 2024, Çarşamba Eşik Değerler ve Parasal Limitler Güncellendi 788
24 Ocak 2024, Çarşamba Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2024 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Duyuru 1941
16 Ocak 2024, Salı 4735 Sayılı Kanunun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Duyuru 412
16 Ocak 2024, Salı 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 329
28 Aralık 2023, Perşembe Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 281
27 Ekim 2023, Cuma Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 383
27 Ekim 2023, Cuma Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 481
27 Ekim 2023, Cuma Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 381
20 Ekim 2023, Cuma Avukatların EKAP Üzerinden Şikayet-İtirazen Şikayet Başvurusu Yapabilmesine İlişkin Duyuru 173
20 Ekim 2023, Cuma Nakit Olarak Sunulan Teminatlar Hakkında Duyuru 195
20 Ekim 2023, Cuma İdarelerin EKAP’a DETSİS Numaralarını Kaydetmelerine İlişkin Duyuru 167
23 Ağustos 2023, Çarşamba Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) Bendinin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan "Dava Konusu İşlemin İptali" Kararının İcaplarına Göre İşlem Tesis Edilmesi Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı 230
23 Ağustos 2023, Çarşamba Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci Maddesinin (a) Bendindeki Hükmün İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay13. Dairesi Tarafından Alınan "Dava Konusu İşlemin İptali" Kararının İcaplarına Göre İşlem Tesis Edilmesi Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı 277
22 Ağustos 2023, Salı Kamu İhale Kanunu’na Tabi Olan Belediye Şirketleri Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler Bakımından İhale Sürecinde veya Sözleşme Sürecinin Yürütümü Sırasında Yasaklamayı Gerektiren Durumların Ortaya Çıkması Halinde Yasaklılık Kararı Verme Yetkisinin Belirlemesi Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı 714
11 Temmuz 2023, Salı Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 565
11 Temmuz 2023, Salı Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ 805
16 Haziran 2023, Cuma E-Şikayet ve E-İtirazen Şikayet Yöntemi Kullanılarak Yapılması Zorunlu Olmasına Rağmen Fiziki Ortamda Yapılan Başvurular Hakkında Düzenleyici Kurul Kararı 403
10 Mayıs 2023, Çarşamba Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 140
10 Nisan 2023, Pazartesi Kamu İhale Kanununa Atıf Yapılan Kanun 477
01 Nisan 2023, Cumartesi İhalelere Yönelik Başvuruların Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğu Hakkında Duyuru 274
01 Nisan 2023, Cumartesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü Maddesi Kapsamındaki İlanların Yayımlanacağı Mecralara İlişkin Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Duyuru 205
01 Nisan 2023, Cumartesi İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 322
01 Nisan 2023, Cumartesi Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 290
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 658
[ Geri ] [ Yukarı ]

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.797 Karar
 - Bu Hafta (10.06-16.06): 0
 - Geçen Hafta(03.06-09.06): 7
 - Bu Ay (Haziran): 16
 - Geçen Ay (Mayıs): 32
Kategori: 162
Haberler: 727

Abone İstatistiği

29 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8858
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 1,89
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 28,93
  - Kamu Altın (12 ay): % 69,18
Ziyaretçi Sayısı: 3.673.428
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri