Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

12 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.216.311
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
% 4 oranındaki sözleşme ve genel giderler hangi kalemler üzerinden hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 325
% 4 oranındaki sözleşme ve genel giderler içine hangi giderlerin eklenebileceğine dair karar Abonelik gerekli 184
Damga vergisi, sözleşme gideri hesabına dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 131
Ferdi kaza sigortası, sözleşme ve genel giderler içinde kabul edilir mi? Abonelik gerekli 23
Giyim öngörülmeyen ihalede, sözleşme ve genel gider yüzde kaç olarak hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 201
Hangi eğitim giderleri, sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirilir? Abonelik gerekli 103
Hangi eğitim giderleri, sözleşme ve genel giderler içinde kabul edilmez? Abonelik gerekli 66
Hangi kalemler, genel giderler ve sözleşme giderleri kapsamındadır? Abonelik gerekli 153
Hizmet alımlarında üst sınır olan %7 oranında kâr öngörülmesine rağmen, ayrıca %4 oranında sözleşme ve genel giderlerin de eklenmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 38
Hizmet ihalelerinde amortisman giderleri hangi kalem içinde değerlendirilir? Abonelik gerekli 174
Hizmet ihalelerinin aşırı düşük teklif sorgulamalarında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin de açıklanması gerekir mi? Abonelik gerekli 90
idari şartname’nin ilgili maddesinde her türlü sigorta giderinin teklif fiyata dâhil edileceğinin belirtilmesi, idarece sigorta yaptırılmasının zorunlu tutulduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 8
istekliler genel giderleri, toplam teklif maliyetine mi yoksa her bir iş kalemine mi eklemelidir? Abonelik gerekli 50
Kamu İhale Kurum payı, hangi durumlarda sözleşme bedelinin yüzde kaçı oranında hesaplanır? Abonelik gerekli 133
KİK payı, sözleşme bedelinin yüzde kaçı kadar ödenir? Abonelik gerekli 93
Personel çalıştırılan fakat personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, personel gideri üzerine % 4 oranında sözleşme ve genel gider dahil edilmeli midir? Abonelik gerekli 152
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme ve genel giderler % 4 oranında mı hesaplanmalıdır? Abonelik gerekli 73
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 69
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, personel gideri için teklif edilecek bedelin işçilik giderine sözleşme ve genel giderler dahil edilmeden hesaplanacağına ilişkin bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 65
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde sözleşme ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 59
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde, damga vergisi, karar pulu ve KİK payının aşırı düşük teklif açıklamasında belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 148
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede, yaklaşık maliyet ve teklifler hesaplanırken % 4 oranında sözleşme ve genel giderleri işçilik giderlerine eklenir mi? Abonelik gerekli 40
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, % 4 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanır mı? Abonelik gerekli 123
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde, işçilik maliyetine % 4 oranında sözleşme ve genel gider eklenir mi? Abonelik gerekli 93
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerin aşırı düşük açıklamalarında, sözleşme giderleri ve genel giderleri %4 oranında hesaplanması gerekir mi? Abonelik gerekli 26
Sözleşme giderleri ve genel giderlerin; teklif cetvelindeki her bir işçilik kalemindeki birim fiyatlar üzerinden mi, yoksa işçilik maliyetini oluşturan bileşenler üzerinden mi hesaplanması gerekir? Abonelik gerekli 195
Sözleşme ve genel giderler idari şartnamede, teklif fiyata dahil giderler bölümünde belirtilebilir mi? Abonelik gerekli 76
Yemek ihalesinde istekliler tarafından tekliflerinde makine ekipman için sözleşme ve genel gider hesaplanması gerekir mi? Abonelik gerekli 86
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 28 Toplam: 28
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri