Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.112 Karar
 - Bu Hafta (30.03-05.04): 5
 - Geçen Hafta(23.03-29.03): 8
 - Bu Ay (Nisan): 2
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

32 misafir ve 17 abone bağlı
Abone Sayısı: 7943
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,67
  - Bronz (3 ay): % 0,89
  - Gümüş (6 ay): % 2,67
  - Altın (12 ay): % 28,44
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,33
Ziyaretçi Sayısı: 3.271.244
Rekabet
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
10 isteklinin girdiği ihalede, 1 isteklinin teklifinin geçerli olduğu ve tek geçerli teklifin teklif bedelinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu ihalede rekabetin sağlanmış olduğundan bahsedilebilir mi? Abonelik gerekli 357
12 firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 2 şirketin ihaleye teklif verdiği ve verilen tekliflerden sadece birinin geçerli olduğu durumda rekabet ortamının sağlandığı düşünülebilir mi? Abonelik gerekli 206
17 ihale dokümanı alınan ve 5 teklif verilen ihalede bu durum rekabetin oluştuğu anlamına gelir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 204
22 şirketin ihale dokümanı satın aldığı, 4 isteklinin ihaleye girdiği ve teklif verenlerin tümünün tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında kaldığı ihalelerde rekabet oluşmadığı gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 62
23 şirketin ihale dokümanı satın almasına rağmen ihalede 3 tane geçerli teklifin kalması ve bu tekliflerin de yaklaşık maliyete yakın olması gereçesiyle ihale iptal edilebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 154
4 tane ihale dokümanının alındığı, 2 isteklinin ihaleye katıldığı ve verilen tekliflerin de yaklaşık maliyetin altında olduğu ihalede rekabet oluşmaması gerekçesiyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 69
4 tane tekliften 3 tanesinin yaklaşık maliyetin altında olduğu ihalede, tek geçerli teklif kalmasının rekabet koşullarının oluşmadığı anlamına gelir mi veya bu nedenle ihale iptal edilir mi? Abonelik gerekli 56
4734 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeler gereğince açık ihale usulü ile gerçekleştirilen bir ihalede belirli sayıda geçerli teklifin verilmiş olması zorunluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 36
5 adet ihale dokümanı satın alındığı 4 isteklinin teklif verdiği ve 1 adet teklifin geçerli olduğu ihalede, ihalenin üzerinde bırakılan teklifinin yaklaşık maliyete çok yakın olması ihale iptal nedeni olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 45
5 adet ihale dokümanının alındığı bir ihalede tek isteklinin teklif vermesi, rekabet oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 267
5 isteklinin ihaleye katıldığı, 4 isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bir isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında olduğu durumda durumda rekabet oluşmadığından bahsedilebilir mi? Abonelik gerekli 124
6 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli olan tek isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin altında kaldığı durumda ihalenin ilgili istekli üzerine bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 220
6 tane ihale dokümanı satın alındığı, 2 isteklinin teklif verdiği ihalede, tek geçerli teklifin yaklaşık maliyete yakın teklif sunması sonucu ihalenin rekabet ilkesi gereği iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 39
Açık ihale usulünde teklif veren istekli sayısına ilişkin bir sınırlama var mıdır? Abonelik gerekli 22
Açık ihale usulüyle yapılan ihalede dört tane ihale doküman satın alınmasına rağmen sadece bir isteklinin teklif vermesi durumunda rekabet sağlanmış olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 67
Beş tane ihale dokümanı alınan ihalede, sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olması durumunda ihalenin bu şekilde sonuçlandırılması kanunun temel ilkelerine uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 255
Bir ihalede rekabet oluştuğundan bahsedilebilmesi için asgari katılımın ne kadar olması gerektiğine dair mevzuatta herhangi bir hüküm var mıdır? Abonelik gerekli 235
Geçerli teklif sayısına bakılarak ihalede rekabetin sağlanmadığı ifade edilebilir mi? Abonelik gerekli 56
ihale dokümanındaki düzenlemelerin rekabeti etkilemesine yönelik değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 76
ihale sürecinde rekabetin sağlanmaması ve kamu kaynakların verimli kullanılmaması gerekçesiyle ihalenin iptali ile bu işleme karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik işlem hukuka uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 46
ihale, geçerli olabilecek tek teklif ile sonuçlandırılabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 61
ihalede 21 tane ihale dokümanı indirilmesine rağmen sadece 1 istekli tarafından teklif verilmesi ve verilen teklifin yaklaşık maliyete yakın olması gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 48
ihalede geçerli tek teklif olması, rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 36
ihalede rekabet koşullarının sağlanıp sağlanmadığına dair açıklayıcı karar Abonelik gerekli 407
ihalede rekabetin oluşmasından nasıl bir fayda sağlanır? Abonelik gerekli 107
ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı hangi kriterlere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 238
ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı hangi kıstaslara göre belirlenir? Abonelik gerekli 98
ihalede rekabetin oluşup oluşmadığı nasıl anlaşılır? Abonelik gerekli 182
ihalede rekabetin sağlanıp sağlanmadığı hangi bilgilere göre değerlendirilir? Abonelik gerekli 246
ihalede sunulan iki tekliften bir tanesinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede tek geçerli teklif kalmasının rekabet ortamının sağlanmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 55
ihalede sunulan teklif sayısı, rekabetin oluşup oluşmadığının belirlenmesi için tek başına yeterli bir kriter midir? Abonelik gerekli 169
ihalede tek geçerli kalması halinde, rekabet oluşmaması nedeniyle iptal edilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 57
ihalede tek geçerli teklif bulunması ve geçerli teklif sunan isteklinin uhdesinde ihale bırakılması rekabet şartları ve kamu yararına uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 52
ihalede tek geçerli teklif kalması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 16
ihalede tek geçerli teklif kalması ve geçerli teklifin diğer isteklilerin tekliflerine göre yüksek olması nedeniyle rekabet ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gereği ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 44
ihalede tek geçerli teklif kalması, ihalede rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 41
ihalede tek geçerli teklifin kaldığı durumda, ihale bu isteklinin üzerine bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 217
ihalede tek geçerli teklifin kalması ihalede rekabetin oluşmadığını gösterir mi? Abonelik gerekli 146
ihalede tek geçerli teklifin kalması nedeniyle rekabetin sağlanamadığı sonucuna varılır mı? Abonelik gerekli 34
ihalede tek geçerli teklifin kalmış olması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 110
ihalede tek geçerli teklifin olması durumunda değerlendirme hangi kriterlere göre yapılır? Abonelik gerekli 38
ihalede tek geçerli teklifin yaklaşık maliyetin % 20'si oranında olması halinde bu durum, rekabetin olmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 138
ihalede teklif veren isteklilerden sadece bir isteklinin teklifinin geçerli olması halinde, teklif yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen bu durum ihalede rekabetin oluştuğu anlamına gelir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 340
ihaledeki en düşük teklifin yaklaşık maliyetin altında olması ve beş tane teklifin geçerli teklif olmasına rağmen, yaklaşık maliyete çok yakın olması nedeniyle ihale iptal edilebilir mi? Abonelik gerekli 46
ihalelerde fırsat eşitliğinden ne anlaşılmalıdır? Abonelik gerekli 139
ihalelerde rekabet ortamının sağlanması için idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 196
ihalelerde rekabetin oluşturulması ve fırsat eşitliğinin sağlanması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 215
ihaleye beş istekli katılmasına rağmen, tek isteklinin geçerli teklife sahibi olması rekabetin oluşmadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 23
ihaleye birden fazla teklif verilmesine rağmen geçerli tek teklif tutarının, tekliflerin en yükseği olması durumunda ihale tek geçerli teklif üzerine sonuçlandırılabilir mi? Abonelik gerekli 122
ihaleye birden fazla teklif verilmesine rağmen, sadece bir isteklinin yeterli olması durumunda rekabet gerekçesiyle ihalenin iptali mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 165
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 69
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri