Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.272 Karar
 - Bu Hafta (25.05-26.05): 0
 - Geçen Hafta(18.05-24.05): 11
 - Bu Ay (Mayıs): 31
 - Geçen Ay (Nisan): 51
Kategori: 155
Haberler: 485
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

10 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7971
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,70
  - Bronz (3 ay): % 0,46
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 4.215.364
Sağlık İhaleleri
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Belediyeler, "sağlık hizmeti satın alma" adı altında, sağlık personeli istihdamına yönelik ihale yapabilir mi? Abonelik gerekli 47
Belediyeler, sağlık ile ilgili destek hizmetlerini üçüncü kişilere gördürebilir mi? Abonelik gerekli 15
Belediyeler, sağlık tesisi açıp işletebilir mi? Abonelik gerekli 17
Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi cihazları için TİTUBB kaydı ve Sağlık Bakanlığı onayı aranacak mıdır? Abonelik gerekli 57
Hizmet satın alımı yoluyla temin edilen tıbbi cihaz ile beraber, konu ile ilgili uzman hizmeti de alınabilir mi? Abonelik gerekli 48
isteklilerin teklif ettikleri sistemi oluşturan modüllerin, TİTUBB'a kayıtlı olmaları yeterli midir? Abonelik gerekli 78
Kit alımı olarak gerçekleştirilen cihaz temini işinin alımı, hangi ihale türü ile yapılmalıdır? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 65
KiT karşılığı cihaz alımında, götürü bedelle mi, birim fiyatla mı ihaleye çıkılmalı? Abonelik gerekli 89
Kit karşılığı cihaz ihalesi mal alımı mı yoksa hizmet alımı olarak mı yapılır? Abonelik gerekli 15
Laboratuvar alımları, mal alımı mı yoksa hizmet alımı olarak mı gerçekleştirilmelidir? Abonelik gerekli 24
Laboratuvar Tahlilleri ihalesi, hizmet alımı olarak mı, mal alımı olarak mı yapılmalı? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 57
MR Hizmeti Satın Alınması işi mal alımı olarak mı, hizmet alımı olarak mı yapılacağına dair açıklayıcı karar Abonelik gerekli 55
Radyolojik görüntüleme hizmet ihalesi kapsamında radyolog da istihdam edilebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 36
Röntgen cihazı alımı ihalesinin şartnamesinde, sözleşme sürecinde cihazların arızalanması durumunda, arıza giderilinceye kadar başka bir cihazın idareye tahsis edileceğinin belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 11
Sağlık bakanlığı tarafından kâr oranı için açıklama bulunan genelge, Sağlık bakanlığına bağlı kurumlarca yapılan malzemeli yemek ihalelerindeki kâr oranını bağlar mı? Abonelik gerekli 17
Sağlık hizmetlerine ilişkin mal alım ihalelerinde, şartnamede, "Ürün tıbbi literatüre girmiş klinik çalışmalarla desteklenmelidir" veya "Teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olmalıdır" gibi düzenlemeler yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 14
Sağlık ihalelerinde EC sertifikası ve CE uygunluk beyanının CE belgesi ile ilgisi hakkında karar Abonelik gerekli 66
Sağlık ihalelerinde hangi alımlar ve hangi istekliler için TİTUB kaydının olması zorunludur? Abonelik gerekli 57
Sağlık ihalelerinde, KiK tarafından hangi ihtiyaçların hangi yöntemle yapılması önerilir? Abonelik gerekli 67
Sağlık ile ilgili mal alımı ihalelerinde, teklif edilen ürünle ilgili olarak uluslararası hakemli dergilerde makale yayımlanmış olması gerektiğine dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 9
Sağlık kurum ve kuruluşların yapacakları alımın, mal alımı mı yoksa hizmet alımı mı olacağı hangi kritere göre belirlenir? Abonelik gerekli 27
Serum alım ihalelerinde, serum ve setlerin aynı marka olması şartı aranabilir mi? Abonelik gerekli 34
Tekliflerin sunulması aşamasında, isteklilerden Tıbbi Atık Lisansı istenebilir mi? Abonelik gerekli 32
Tetkik ve tedavi maksadıyla kullanılan tıbbi cihazlar için en az ve en fazla kaç yaşında olma şartı aranabilir? Abonelik gerekli 46
Tıbbi cihaz alımlarında, hangi kalite belgeleri istenebilir? Abonelik gerekli 134
Tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımlarında, Sağlık Bakanlığı tarafından genelgeyle öngörülen fiyatların üzerinde teklif veren isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 21
Şirketlerin Ulusal Bilgi Bankası bilgilerinde yer alan tedarikçi firma sıfatını sahip olmaları için yetkili satıcı olmalarına gerek var mı? Abonelik gerekli 29
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 27 Toplam: 27
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri