Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.502.630
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
21- b maddesine göre yapılan pazarlık ihalelerinde, rekabetin oluşması için ihaleye kaç isteklinin katılması gerektiğine dair bir düzenleme var mıdır? Abonelik gerekli 542
21-b bendine göre yapılan ihalelerde en az kaç istekli teklif vermeye davet edilmelidir? Abonelik gerekli 347
21-b bendine göre yapılan ihalelerde, teklif veren istekli sayısı üçten az olabilir mi? Abonelik gerekli 538
21-b pazarlık ihale usulü ile ihaleye çıkılabilmesi için hangi şartların bir arada olması zorunludur? Abonelik gerekli 570
21-b pazarlık usulü ile gerçekleştirilen pazarlık ihalelerinde ilan yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 187
21-b pazarlık usulü ile ihale yapılabilmesindeki amaç nedir? Abonelik gerekli 313
21-b pazarlık usulü ile yapılan ihalede, davet edilen adaylardan sadece bir tanesinin teklif vermesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 405
21-b pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, en az kaç istekli davet edilmelidir? Abonelik gerekli 119
21-b pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, ilan yapılma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 121
21-b pazarlık usulü ile yapılan ihalelere en az kaç istekli davet edilmelidir? Abonelik gerekli 153
21-b pazarlık usulüne davet edilen 3 istekliden birinin ihalede teşekkür verdiği, diğer isteklinin elendiği ve geçerli tek teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu durumda ihalenin sonuçlandırılması uygun mudur? Abonelik gerekli 136
21-b usulü ile yapılan pazarlık ihalesinin yapılış amacı nedir? Abonelik gerekli 434
21-b usulüne göre pazarlık ihalesi yapılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir? Abonelik gerekli 363
330 günlük bir hizmet işinin, 21-b pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 270
4734 sayılı Kanunun 21-b maddesine göre pazarlık usulü ile yapım ihalesi yapılması ile ilgili karar Abonelik gerekli 430
Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin iptali, 21-b pazarlık usulü yapmanın gerekçesi olabilir mi? Abonelik gerekli 171
Açık ihalede verilen tekliflerin şartnameye uygun olmaması gerekçesi, 21-b pazarlık ihalesi yapılmasına yasal dayanak olur mu? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 214
Alt yapının ve aydınlatmaların yetersiz olması, yaya kaldırımlarının inşa edilmemesi nedeniyle trafiğin aksaması gerekçeleriyle, kanunun 21-b bendine göre ihale yapılabilir mi? Abonelik gerekli 124
Hangi hallerde, yapım ihaleleri 21-b pazarlık usulü ile yapılabilir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 131
ihalenin iptal edilmesi sonucunda, Kanunun 21-b maddesine göre ihalenin kaç günlük yapılması KiK tarafından makul karşılanmıştır? Abonelik gerekli 473
iptal edilen açık ihalede en avantajlı teklifi veren isteklinin aynı işin pazarlık ihalesine davet edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 146
Öğrenci taşıma işleri, 21-b pazarlık usulüne göre yapılabilir mi? Abonelik gerekli 132
Pazarlık ihalesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan son fiyatlar ilk fiyatlardan yüksek olabilir mi? Abonelik gerekli 203
Pazarlık ihalesine çıkılabilmesi için işin aciliyeti gerekçe gösterilebilir mi? Abonelik gerekli 246
Sel felaketi olma ihtimali gerekçe gösterilerek yapım işinin 21-b pazarlık usulü ile yapılması mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 148
Su taşkınlıkları riski gerekçe gösterilerek, 21-b pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabilir mi? Abonelik gerekli 161
Süreklilik araz eden işlerde, hangi gerekçe ile 21-b pazarlık usulüne göre ihaleye çıkılabilir? Abonelik gerekli 356
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 27 Toplam: 27
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri