Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

11 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.620.978
Hizmet Alımları
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti", personel çalıştırılmasına dayalı bir iş midir? Abonelik gerekli 212
2016 yılında 29 gün çeken şubat ayı gün olarak mı yoksa ay olarak mı dikkate alınarak hesap yapılır? Abonelik gerekli 67
2016 yılında 29 gün çeken şubat ayı gün olarak mı yoksa ay olarak mı dikkate alınarak hesap yapılır? Abonelik gerekli 25
2016 yılında 29 gün çeken şubat ayı gün olarak mı yoksa ay olarak mı dikkate alınarak hesap yapılır? Abonelik gerekli 43
50 kişiden fazla işçi çalıştırılması öngörülen ihalede, hangi şartla engelli personel için düzenleme yapılması zorunlu değildir? Abonelik gerekli 172
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesinde bakım onarım işleri gibi bazı hizmet alımlarının süresi, ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara yaptırılabilir mi? Abonelik gerekli 17
Alımı yapılan bir ihalenin hizmet alımı mı yoksa mal alımı mı olarak değerlendirilmesi gerektiği hakkında karar Abonelik gerekli 228
Araç kiralama işinde çalışacak şoför için yaş şartı getirilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 38
Artık gün sayısı otuz gün olursa, bu otuz gün bir ay olarak mı yoksa artık gün olarak mı kabul edilip hesaplama yapılır? Abonelik gerekli 53
Aylık ücretler, "gün" üzerinden mi yoksa "ay" üzerinden mi ödenir? Abonelik gerekli 73
Aynı il sınırları içerisinde bir başka işyerinde farklı bir ihale sonucunda imzalanan sözleşmeye bağlı olarak personel çalıştırılıyor olması engelli personel hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 37
Belediyeler, hizmet ihalelerinde işin bitiş süresini en fazla ne zamana kadar yapabilir? Abonelik gerekli 31
Belediyeler, süresi üç yılı aşacak şekilde hizmet ihalesi yapabilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 25
Benzer hizmetler farklı işlerle ihaleye çıkılabilir mi? Abonelik gerekli 32
Bir hizmet ihalesinde bir yıl üzerinden teklif verilmek suretiyle sözleşme yapılıp sonraki yıllarda işin süresinin uzatılarak işin yıllara yaygın hale getirilmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 150
Bir hizmet işinin yapımla ilgili hizmet tanımı kapsamında olup olmadığı ile ilgili karar Abonelik gerekli 190
Bir hizmet personel çalıştırılmasına dayalı olmasa dahi hangi durumda teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir? Abonelik gerekli 77
Bir hizmetin garanti süresi bittikten sonra, bakım anlaşması ile o hizmetin bakımının devam edileceği şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 75
Bir sonraki döneme ait asgari ücretin dikkate alınarak teklif verilmesi gerektiğine dair yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 47
Birden çok işin bir arada ihale edilmesi düşünülüyorsa idarelerce hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 154
Birden fazla hizmet işi bir arada ihale edilebilir mi? Abonelik gerekli 83
Biz hizmet işinin personele dayalı alım olarak kabul edilebilmesi için hangi şartların oluşması gerekmektedir? Abonelik gerekli 33
Çağrı merkezi hizmetleri işi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı mıdır? Abonelik gerekli 9
D2 ve B2 yetki belgesi istenilen ihalelerde, B2 yetki belgesi sunulması yeterli olur mu? Abonelik gerekli 39
Elektrik süpürgesi ve çift kovalı temizlik arabaları amortismana tabi midir, bu ekipmanlar için bedel öngörülmeli midir? Abonelik gerekli 66
Emekli olanların ihalede çalıştırılmayacağına dair ihale dokümanında yapılan düzenleme mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 33
Engelli işçi sayısı dikkate alınmadan ihalenin sonuçlandırılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 129
Engelli işçiler işin yapılacak hazine yardımı dikkate alınarak hesaplanan asgari işçilik maliyeti üzerinden teklif verilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 219
Engelli personel çalıştırılmasına yönelik hesaplama nasıl yapılır? Abonelik gerekli 35
Fazla çalışma veya resmi, milli ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmaların sürelerinin dokümanda belirtilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 46
Fiyat farkı hesaplanması öngörülen hizmet ihalesinin sözleşmesinin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin prim teşvikinden yararlanması halinde, idarece nasıl bir işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 148
Fiyat farkı verileceği belirtilen ihalelerde, işin ifası süresince asgari ücrete gelecek artış dikkate alınarak bunun teklif fiyatına yansıtılma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 35
Fiyat farkı verilmeyen hizmet ihalelerinde, 2019 yılında gerçekleşip 2020 yılının haziran ayında bitecek olan işte, teklif hazırlanırken 2020 yılı için asgari ücret artışının da dikkate alınması gerekir mi? Abonelik gerekli 22
Genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalışılması durumunda, ücretin ödenmesi yerine serbest zaman kulandırılabilir mi? Abonelik gerekli 78
Götürü bedel hizmet ihalelerinde işin, yüzde 80'inden daha düşükle biteceğininin anlaşılması durumunda hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 70
Gıda sicil belgesinin sadece il Sağlık Müdürlüğünden alınma şartı aranması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 72
Hangi bakım onarım işleri hizmet ihalesi olarak yapılabilir? Abonelik gerekli 72
Hangi durumda danışmanlık işleri, hizmet alımı olarak yapılabilir? Abonelik gerekli 24
Hangi hizmet ihalelerinde, teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekir? Abonelik gerekli 42
Hangi hizmet işleri ihale yöntemi ile yüklenicilere yaptırılabilir? Abonelik gerekli 41
Hangi işler personel çalıştırılmasına dayalı ihale olarak kabul edilir? Abonelik gerekli 48
Hangi işler, hizmet ihaleleri kapsamındadır? Abonelik gerekli 325
Hangi işler, yapımla ilgili hizmet işleri kapsamındadır? Abonelik gerekli 150
Hizmet alımı ihalelerinde, şirket bölünmelerinde eşit tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır? Abonelik gerekli 17
Hizmet alımı ihalesinin şartnamesinde, 10 adet makinenin bedelsiz olarak idareye hibe edilmesi gerektiğine dair düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 8
Hizmet alımı olarak ihale edilen bir işte yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanabilir mi? Abonelik gerekli 14
Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelerde, işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin idarede olduğuna dair düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 44
Hizmet ihaleleri, üç yıldan fazla süreli yapılabilir mi? Abonelik gerekli 147
Hizmet ihalelerinde çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresi ile bunları tevsik edecek belgelere ilişkin düzenleme hangi şartnamede yapılır? Abonelik gerekli 13
Hizmet ihalelerinde eşit teklif veren istekli, idareye karşı ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içinde iş yapmamış isteklilere puan verilir mi? Abonelik gerekli 177
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 212
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri