Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.766 Karar
 - Bu Hafta (13.05-19.05): 0
 - Geçen Hafta(06.05-12.05): 10
 - Bu Ay (Mayıs): 17
 - Geçen Ay (Nisan): 30
Kategori: 162
Haberler: 723

Abone İstatistiği

17 misafir ve 8 abone bağlı
Abone Sayısı: 8839
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,43
  - Bronz (3 ay): % 0,63
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 26,58
  - Kamu Altın (12 ay): % 68,35
Ziyaretçi Sayısı: 3.374.671
KiK Standart Formlar (Hizmet Alımı) Yazdır E-posta

Hizmet Alımı ihalelerinde kullanılan Uygulama Yönetmeliği Standart Formları:
(Tamamını tek dosya olarak bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın.. )

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Standart Formları
(KİK001.0/H) - İhale Onay Belgesi
(KİK002.1/H) - Açık İhale Usulü İlan Formu
(KİK002.2/H) - Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Ön Yeterlik İlan Formu
(KİK002.3/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) (e) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu
(KİK002.4/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) (c) (f) bentlerine göre Pazarlık Usulüyle Yapılan İhale İlanı Formu
(KİK002.5/H) - Ön İlan Formu
(KİK002.6/H) - Düzeltme İlanı Formu
(KİK002.7/H) - İhale İptal İlanı Formu
(KİK003.0/H) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre Yapılacak İhaleye Davet Formu
(KİK004.1/H) - EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik/İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form
(KİK005.0/H) - Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarfı Alındı Belgesi
(KİK006.0/H) - Alınan Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak
(KİK007.0/H) - Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun - Yeterlik Başvurusunun - İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak
(KİK008.0/H) - Uygun Olmadığı İçin Değerlendirmeye Alınmayan Ön Yeterlik Başvurusu - Yeterlik Başvurusu - Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı
(KİK009.0/H) - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
(KİK010.0/H) - Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak
(KİK011.0/H) - Ön Yeterlik - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı
(KİK012.0/H) - Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK012.1/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) - (d) - (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK013.0/H) - Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu
(KİK014.1/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) bentlerine göre yapılan İhalelerde Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan İsteklilere Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu
(KİK014.2/H) - 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a) (d) ve (e) Bentlerine Göre Yapılan İhalelerde Teknik Görüşme Sonucunda Şartları Sağlamayanlara Bildirim Formu
(KİK014.3/H) - 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a) (d) ve (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form
(KİK014.4/H) - Pazarlık Usulü ile Yapılan İhalelerde İsteklilerin Son Yazılı Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine İlişkin Form
(KİK015.1/H) - Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik - Pazarlık Usulünde Yeterlik Başvuru Mektubu Formu
(KİK015.2/H) - Götürü Bedel Teklif Mektubu
(KİK015.3/H) - Birim Fiyat Teklif Cetveli
(KİK015.3/H) - Birim Fiyat Teklif Mektubu
(KİK016.0/H) - Açık İhale - Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak
(KİK017.0/H) - Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı ve - veya Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanağın Hazır Bulunanlar Önünde Yapılan İlk Oturumda Talep Edenlere Verildiğine İlişkin Tutanak
(KİK018.0/H) - İhale Komisyonu Kararı
(KİK019.1/H) - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesine İlişkin Form
(KİK019.2/H) - İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK019.3/H) - Bütün Başvuruların Veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formu
(KİK020.0/H) - İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form ve Eki (Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tablo)
(KİK021.0/H) - 4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a) (b) (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Hizmetlere İlişkin Form
(KİK022.0/H) - İş Ortaklığı Beyannamesi
(KİK023.0/H) - Konsorsiyum Beyannamesi
(KİK024.1/H) - Geçici Teminat Mektubu
(KİK024.2/H) - Kesin Teminat Mektubu
(KİK024.3/H) - Avans Teminat Mektubu
(KİK024.4/H) - Geçici Kefalet Senedi
(KİK024.5/H) - Kesin Kefalet Senedi
(KİK024.6/H) - Avans Kefalet Senedi
(KİK025.1/H) - Bilanço Bilgileri Tablosu
(KİK025.2/H) - Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu
(KİK025.3/H) - Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosu (Ortak Girişim Olarak Yapılan İşler)
(KİK026.1/H) - Yüklenici İş Bitirme Belgesi
(KİK026.2/H) - Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
(KİK027.0/H) - İş Deneyimini Gösteren Belgesi Kullanılacak Ortağa İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK027.1/H) - Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi
(KİK029.0/H) - Sunulmayacak Belgeler Tablosu

(29 Aralık 2022 Tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazeteye göre güncellenmiştir)
 
[ Geri ] [ Yukarı ]
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri
Bu Sayfayı Paylaş X

"Bilginin Kısa Yolu.."