Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-10.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

4 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,08
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,65
  - Altın (12 ay): % 28,76
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,62
Ziyaretçi Sayısı: 3.339.943
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Aslı idarece görülmüştür" şerhi idareye ihalenin olduğu günde yaptırılabilir mi? Abonelik gerekli 387
"ibraz edilenin aynıdır" şeklinde noter şerhi taşıyan belgeler kabul edilir mi? Abonelik gerekli 135
"ibraz edilenin aynıdır" şeklinde şerh düşülen belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 320
"iş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilerek sahibine geri verilen aslının aynı olduğunu ve bir örneğinin dairede saklandığını tasdik ederim" şeklinde noterce şerh düşülen belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 187
Aslına uygunluğu noter onaylı belgeler görülüp, aslı idarece görülmüştür şerhi konulan suretler kabul edilir mi? Abonelik gerekli 646
Asıl belgeden çıkarılan noter onaylı örnekler üzerinden başka noter tarafından onaylanan belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 108
Asıl belgenin sureti üzerine belgenin aslının görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh ihale günü, ihale saatinden önce düşülmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 76
Aşırı düşük açıklama kapsamındaki belgelerin fotokopilerinin noter tarafından onaylanmış suretleri idareye sunulabilir mi? Abonelik gerekli 85
Aşırı düşük fiyat açıklama kapsamında sunulan belgelere de idare tarafından "aslı gibidir" şerhi düşülebilir mi? Abonelik gerekli 65
Belgelere, idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülmesi talebinin idarelerce karşılanma zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 171
Belgelerin noter onaylı örneklerinin idarece görülmesi ve belgelere ibraz edilen "aslı idarece görülmüştür" şeklinde idarece şerh düşülmesi durumunda ilgili belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 219
Bir belgede noter tarafından "aslının aynı" olduğu şerhi bulunmasına rağmen noterin imzasının olmaması durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 70
Bir belgenin geçerlilik süresi bitmesine rağmen aynı belgenin noter onaylı suretininin geçerliliği devam eder mi? Abonelik gerekli 87
Bir belgenin, o belgeyi düzenleyen de olsa, ihaleyi yapan idare dışında başka bir idare tarafından onaylanmış sureti ihalelerde kabul edilir mi? Abonelik gerekli 186
Daha önce noter tarafından onaylanan belge görülerek noter tarafından ibraz edilenin aynıdır şeklinde şerh düşülen belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 80
Daha önce noter tarafından onaylanmış bir belgenin fotokopisi, bir başka noter tarafından ilgili belgenin sureti olduğunun belirtilmesi durumunda belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 216
idare tarafından isteklinin belgesinin kaşelenip imzalanmasına rağmen, belgeye aslı idarece görülmüştür şerhi düşülmediği taktirde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 141
idarelerce belgelere aslı idarece görülmüştür şerhi yapılabilmesi için hangi işlemin yapılması gerekmektedir? Abonelik gerekli 76
idarelerce yapılan 'aslı idare tarafından görülmüştür' şerhli belgelerin ihale tarihinin olduğu günde yapılmasının bir mahzuru var mı? Abonelik gerekli 196
idarelere sunulan belgelerin noter onaylı olması ve idarelerce "aslına uygundur" kaşesinin vurulması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 374
idarenin, kendisinin aslı idarece görülmüştür şerhi düştüğü belgeyi ihalede kabul etmemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 94
idareye aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan belgelerde de aslı, "aslı gibidir" veya noter onayı şartı aranır mı? Abonelik gerekli 90
idareye sunulan belgelerin, "aslının aynıdır", "ibraz edilenin aynıdır", "suretinin aynıdır" veya bu anlama gelecek şerh taşıması ve bu şerhlerin kabul edilmesi ile ilgili karar Abonelik gerekli 321
idareye sunulan belgenin "ibraz edilenin aslının aynıdır" şerhini taşıdığı durumda, ilgili belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 238
ihale saatinden önce "aslı idarece görülmüştür" şerhi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 195
ihalede noter onaylı sunulan belgede, aslının aynı olup olmadığının yazılmaması bilgi eksikliği olarak sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 93
ihalede sunulan belgelerde hangi şerhlerin olması durumunda geçerli olmaz? Abonelik gerekli 73
ihalede sunulan belgelerin tüm sayfalarının noter tarafından onaylanmasına rağmen her sayfada belgenin aslına ugun olduğuna dair şerh olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 131
ihalede sunulan belgelerin, ihale tarihinde "aslı idarece görülmüştür" şerhi yapıldığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 81
ihalede sunulan ticaret sicil gazetesinin aslına uygun olduğuna dair şerh taşımamasına rağmen, gazetede müstenidattır şerhi olması, belgenin kabul edilmesi için yeterli midir? Abonelik gerekli 115
ihalelerde sunulan belgelerin geçerli olabilmesi için hangi şartları sağlaması zorunludur? Abonelik gerekli 116
ihalenin olduğu gün, belgelere idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şerhi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 123
ihalesine girilecek kurumun başka bir şubesi tarfından "aslı idarece görülmüştür" şerhi yapılması durumunda, ilgili belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 99
ihaleye girecek şirketlerin belgelerinin aslı idarece görülmüştür şerhini, idarelerde kimler yapmalıdır? Abonelik gerekli 117
istekliler belgelerine aslı idarece görülmüştür şerhini, ihale tarihinden önce mi yaptırmalıdır yoksa ihale günü ihale saatinden önce de yaptırabilir mi? Abonelik gerekli 74
isteklilerce belgelere aslı idarece görülmüştür şerhi düşülmesi talebini, idarelerin karşılama zorunluluğu var mı? Abonelik gerekli 74
isteklilerin talebi halinde belgelere idare tarafından "aslı idarece görülmüş"tür şerhi yapılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 55
isteklinin ihale belgelerinin asıllarının, ihaleye girilecek idare sorumlusu tarafından önceden görülerek, fotokopilerinin kaşelenip imzalanmasına rağmen "aslı idarece görülmüştür" şerhi taşımayan belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 142
iş deneyim için sunulan sözleşmenin aslına uygun olduğuna dair onayın yeminli mali müşavir tarafından yapılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 81
Noter onaylı belgeden, aslı gibidir sureti verilebilir mi? Abonelik gerekli 303
Noter onaylı belgenin sureti görülüp onaylanan belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 232
Noter onaylı bir belgenin noter onaylı sureti görülüp, bu suretin bir nüshasına "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşüldüğünde bu belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 199
Noter onaylı suretlerin görülmesi neticesinde, fotokopilere "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülen belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 1051
Noter onayına bağlı olarak başka bir noter tarafından düzenlenen belgenin görülmesi neticesinde ilgili belgeye onay yapılabilir mi? Abonelik gerekli 111
Noter tarafından "aslının aynıdır" yapılan belgelerden, daha sonra "aslı idarece görülmüştür" şerhi yapılabilir mi? Abonelik gerekli 202
Noter tarafından "ibraz edilenin aynısıdır" şerhi taşıyan belge geçerli olur mu veya bu nedenle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 165
Noter tarafından "işbu suretin ibraz edilip iade olunan aslına uygunluğunu onaylarım" şeklinde şerh düşülen belge geçerli olur mu? Abonelik gerekli 113
Noter tarafından 'aslına uygun' olduğuna dair şerh düşülen belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 100
Noter tarafından aslına uygun olduğuna dair şerh düşülen belgeler hangi şartla geçerlidir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 306
Noter tarafından düzenlenen belgede, "ibraz edilen aslının aynı olduğunu onaylarım" şeklinde şerhin olması durumunda belge kabul edilir mi? Abonelik gerekli 104
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 62
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri