Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

5 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.502.834
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alt yüklenicilerin ne kadarlık SGK borcu, borç kapsamında değerlendirilmez? Abonelik gerekli 420
Daha önceki bir işte isteklinin alt yüklenicisinin SGK borcu olması, isteklinin de SGK borcu olduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 163
idareye, sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belge sunulmasına rağmen borcun olduğu tespit edildiğinde istekli hakkında hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 203
ihale saatinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu borcu doğan kişilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 188
ihale tarihi itibarıyla kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olan yabancı istekliler ihale dışı kalır mı? Abonelik gerekli 10
ihale tarihinden sonra vergi, SGK borcu olan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 280
ihale üzerine kalan istekli, SGK prim borcu olmadığına dair belgeyi ne zaman idareye sunmalıdır? Abonelik gerekli 112
ihale üzerine kalan isteklinin sosyal güvenlik prim borcu bulunması halinde, isteklinin teminatı gelir kaydedilir m, istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 38
ihaleye giren firmanın ortaklarından birinin hissesinin bulunduğu başka bir firmanın prim borcu olması nedeniyle ihaleye giren firma ihaleden elenir mi? Abonelik gerekli 344
internet üzerinden borcu yoktur yazısı nasıl alınır? Abonelik gerekli 132
istekli tarafından sosyal güvenlik prim borcu veya vergi borcu olmadığına dair idareye sunulan yazıda borç olduğu görüldüğünde hangi işlem yapılır, yasaklılık kararı verilir mi? Abonelik gerekli 216
isteklilerden, teklif ile birlikte SGK veya vergi borcu olmadığına dair belge istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 143
iş ortaklıklarında sosyal güvenlik prim borcu her bir ortak için ayrı ayrı mı kontrol edilir yoksa pilot ortağın borcunun olmaması yeterli midir? Abonelik gerekli 37
iş ortaklığı olarak ihaleye girip de ihale üzerine kalındığında, vergi ve SGK borcu olmadığına dair belgenin sadece pilot ortak tarafından verilmesi yeterli midir yoksa her bir ortak bu belgeleri sunmalı mıdır? Abonelik gerekli 26
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belgenin ne zaman ve kim tarafından idareye sunulması gerekir? Abonelik gerekli 223
Ortak girişimi oluşturan şirketlerden birinin sosyal güvenlik prim borcunun olması, ihalenin iş ortaklığı üzerinde bırakılmasına engel midir? Abonelik gerekli 309
Ortak olunan limited şirketlerin sosyal güvenlik prim borcunun ortaklık oranına isabet eden tutarının ihaleye teklif vermeye engel olup olmadığının tespitinin yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 93
SGK prim borcunu kabul etmeyen isteklinin borcu olup olmadığına yönelik nasıl karar verilir? Abonelik gerekli 184
SGK tarafından isteklinin prim borcu olduğuna dair yazı verilen fakat prim borcu olmadığı sonradan anlaşılan istekli için ne yapılmalıdır? Abonelik gerekli 189
SGK veya vergi borcu olmadığına dair belge, kimler tarafından idareye sunulmalıdır? Abonelik gerekli 136
Sosyal Güvenlik Borcu limiti nasıl hesaplanır? (Açıklayıcı örnek karar) Abonelik gerekli 578
Sosyal güvenlik prim borcu olan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 280
Sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına ilişkin belge hangi aşamada sunulması gerekir? Abonelik gerekli 111
Teklif aşamasında ihaleye giren isteklilerden sosyal güvenlik prim borcu olanların teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 176
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihaleye teklif veren isteklilerin sosyal güvenlik prim borçlarının olup olmadığının idarelerce incelenmesi ve SGK borcu tespit edilenlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 184
Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağlanarak tecil edilmiş prim borçları olması durumu, ihaleye teklif verilmesine engel midir? Abonelik gerekli 99
Şirketin ortağı veya yöneticisinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olması, şirketin de borcu olduğu anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 227
Şirketlerin ünvanlarını değiştirmiş olmaları, şirketin veya ortaklarının yasaklılık durumu ve sosyal güvenlik prim borcunu ortadan kaldırır mı? Abonelik gerekli 132
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 28 Toplam: 28
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri