Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.130 Karar
 - Bu Hafta (06.04-10.04): 3
 - Geçen Hafta(30.03-05.04): 20
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 52
Kategori: 153
Haberler: 481
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

6 misafir ve 2 abone bağlı
Abone Sayısı: 7946
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,08
  - Bronz (3 ay): % 0,88
  - Gümüş (6 ay): % 2,65
  - Altın (12 ay): % 28,76
  - Kamu Altın (12 ay): % 60,62
Ziyaretçi Sayısı: 3.339.578
Katalog
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Alımı yapılan ürünün teknik şartnameye uygun olduğuna dair taahhütname veya belge yerine katalog verilmesi yeterli midir? Abonelik gerekli 138
Broşür ve kataloglarda, şartnamede belirtilen bilginin olmaması, teklif edilen ürünün teknik şartnamedeki nitelikleri taşımadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 86
Hizmet ihalelerinde, isteklilerden ihalede istenen cihazlara ilişkin teknik şartnameye uygunluk belgesi ve katalog istenebilir mi? Abonelik gerekli 109
ihale dokümanı kapsamında istenilen orijinal katalogun yerine, fotokopi katalogun sunulması nedeni ile istekli değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Abonelik gerekli 214
ihale konusu iş kapsamında isteklinin bünyesinde bulundurulması istenilen makine ekipman için teklif aşamasında broşür, katalog vb. belgeler istenebilir mi? Abonelik gerekli 148
ihale konusu ürünün özelliklerinin ihalede sunulan katalogda yer almaması gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 47
ihalede istenilen katalogların yabancı dilde sunulması, ihaleden elenme nedeni olur mu? Abonelik gerekli 115
ihalede sunulan kataloglardaki bilgilerin yeterli olmaması halinde, tekliflerin yazılı olarak açıklamasının istenmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 27
ihalede sunulan kataloglardaki bilginin yeterli olmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı yoksa bilgiler konusunda yazılı açıklama istenilebilir mi? Abonelik gerekli 91
ihalede sunulan katalogların orijinal olmaması gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 45
ihalede sunulan kataloğun orijinal olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 70
ingilizce olarak sunulan katalogların Türkçe tercümesinin de sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 52
istekliler tarafından hazırlanan katalogların, idarelerce hazırlanan teknik şartnamelerin bütün maddelerini karşılaması gerekir mi? Abonelik gerekli 187
istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ait katalog vb. belgelerin yabancı dilde sunulması yeterli midir veya bu belgelerin tercümelerinin de sunulması gerekir mi? Abonelik gerekli 61
iş ortaklığı olarak girilen hizmet ihalelerinde kapsaite raporunu, her bir ortağın sunması gerekir mi? Abonelik gerekli 12
Kapasite raporu istenilen ihalede, ilgili belge sunulmadığında teklif değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 25
Katalog istenilmeyen bir ihalede, istekli tarafından sunulan katalogdaki bilgilerle numunedeki bilgilerin birbiri ile örtüşmemesi gerekçesiyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 38
Katalog olarak sunulan belgeler, belgelerin sunuluş şekline uygun olmasa da kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 79
Katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanmadığının açıkça tespit edilemediği durumlarda, kriterlerin teyidi nasıl yapılabilir? Abonelik gerekli 58
Kataloglarda teknik şartnamede belirtilen özelliklerin tümünün bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 55
Kataloglarda, ihalede istenilen ürünün tüm özellikleri görülebilir mi? Abonelik gerekli 32
Kataloglardaki bilgilerin doğru olup olmadığına yönelik teyit yapılabilir mi? Abonelik gerekli 24
Kataloglardaki bilgilerin doğruluğuna dair tereddüt oluşması halinde, bu bilgiler teyit edilmek istenilebilir mi? Abonelik gerekli 17
Kataloglardaki bilgilerin doğruluğuna dair teyit yapılabilir mi? Abonelik gerekli 35
Katalogların içeriğinde yer alması zorunlu olan bilgilere ilişkin bir mevzuat var mıdır? Abonelik gerekli 31
Mal alım ihalelerinde hangi durumda ürünler için katalog istenilmesi mevzuata uygun değildir? Abonelik gerekli 62
Renkli fotokopi olarak sunulan katalog kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 56
Teklif edilen ürünlere ilişkin katalog vb. belgelerin CD ortamında ihalede sunulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 117
Teklif edilen ürünün teknik şartnamedeki özellikleri karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi fotoğraf, katalog veya kullanım kılavuzu üzerinden yapılabilr mi? Abonelik gerekli 42
Teklif edilen ürünün tüm özelliklerinin ihalede istenilen katalogda bulunması gerekir mi? Abonelik gerekli 74
Tekliflerin teknik değerlendirmesinde katalog bilgilerinin esas alınması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 235
Teknik şartnamelerin bütün maddelerinin, teklif edilen ürüne ait katalog üzerindeki bilgilere dayanarak teknik şartnameyi sağlayıp sağlamadığı yönünde değerlendirme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 108
Teknik şartnameye cevap ve kataloğun istenildiği mal alım ihalesinde, bu iki belgeden birini sunmak yeterli midir yoksa iki belgeyi birlikte mi sunmak gerekir? Abonelik gerekli 141
Teknik şartnameye uygunluk belgelerinde yer alan özellikler, katalog üzerinde madde numarasının belirtilerek ayrıca işaretlenmemesi, cihazın istenen kriterleri sağlamadığı anlamına gelir mi? Abonelik gerekli 69
Yabancı dilde düzenlenen katalogların tercümesinin de sunulmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 25
Yabancı dilde düzenlenen katalogların Türkçe tercümesinin de ihalede sunulması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 23
Yabancı dilde sunulan katalogların Türkçe tercümelerinin hangi durumda sunulması gerekir? Abonelik gerekli 33
Şartnamede demonstrasyon yapılacağı belirtilmesine rağmen, teklif edilen ürün için idarece istenilen özelliklerin kataloglarda yer almaması nedeniyle isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 29
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 38 Toplam: 38
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri