Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 10.913 Karar
 - Bu Hafta (25.10-26.10): 0
 - Geçen Hafta(18.10-24.10): 6
 - Bu Ay (Ekim): 33
 - Geçen Ay (Eylül): 32
Kategori: 155
Haberler: 531

Abone İstatistiği

6 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8374
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,03
  - Bronz (3 ay): % 1,73
  - Gümüş (6 ay): % 0,87
  - Altın (12 ay): % 32,90
  - Kamu Altın (12 ay): % 61,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.503.155
Kesinleşen İhale Kararı
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun bulunması halinde ihale komisyon kararında açıklamanın uygun bulunma gerekçelerine yer verilme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 43
Aşırı düşük teklif sorgulamasında açıklaması yeterli görülmeyen isteklinin açıklamasının hangi gerekçe ile değerlendirmeye alınmadığı kararda belirtilmeli midir? Abonelik gerekli 86
ihale komisyon kararlarında hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 124
ihale komisyon kararı, ihale yetkilisi tarafından kaç gün içinde imzalanması gerekir? Abonelik gerekli 54
ihale komisyon kararında gerekçenin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 81
ihale komisyon kararında hangi bilgilerin olması gerekir? Abonelik gerekli 109
ihale komisyon kararında tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 36
ihale komisyon kararında, elenen isteklilerin enleme gerekçelerinin belirtilmesi zorunlu mu? Abonelik gerekli 17
ihale komisyon kararının ihaleye giren tüm firmalara gönderilmesi zorunlu mudur? Abonelik gerekli 62
ihale komisyonu kararı, ne zaman geçerlilik kazanır? Abonelik gerekli 10
ihale yetkilisi, ihale komisyon kararının imzalandığı tarihten itibaren en geç kaç gün içinde kararı onaylamalı veya ihaleyi iptal etmelidir? Abonelik gerekli 38
ihale yetkilisinin, ihale komisyonunun karar tarihini izleyen en geç kaç gün içinde ihale kararını onaylar? Abonelik gerekli 7
ihalenin iptal edilme gerekçesi isteklilere bildirilmeli midir? Abonelik gerekli 124
ihalenin iptal edilme gerekçesinin isteklilere bildirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 25
ihaleye teklif vermeyenlere, kesinleşen ihale kararı bildirilmeli midir? Abonelik gerekli 118
ilk ihale komisyon kararında en avantajlı teklif olarak tespit edilen istekli, KİK'in düzeltici işlem kararından sonra ikinci komisyon kararında tek geçerli teklif kalması nedeniyle en avantajlı teklif olarak belirlenmemesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 70
isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararında, ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 79
isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacak herhangi bir gerekçe sunulmadan teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 56
Kesineleşen ihale kararından hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 25
Kesinleşen ihale kararlarında, isteklilerin elenme gerekçelerinin belirtilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 84
Kesinleşen ihale kararı isteklilere hangi bilgilerle iletilmelidir? Abonelik gerekli 88
Kesinleşen ihale kararı kimlere bildirilmelidir? Abonelik gerekli 92
Kesinleşen ihale kararı, hangi tarihten itibaren ve en geç kaç gün içinde tebliğ edilmelidir? Abonelik gerekli 55
Kesinleşen ihale kararında hangi bilgilerin bulunması gerekir? Abonelik gerekli 102
Kesinleşen ihale kararında ikinci en avantajlı isteklinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 60
Kesinleşen ihale kararında, hangi bilgilerin olması gerekir? Abonelik gerekli 51
Kesinleşen ihale kararında, iş ortaklığı olarak sadece pilot ortağın yazılmış olması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 39
Kesinleşen ihale kararında, sayı ve tarih bilgilerinin bulunmaması esasa etkili olarak değerlendirilir mi? Abonelik gerekli 50
Kesinleşen ihale kararında, tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçelerinin belirtilmesine rağmen gerekçelerin ayrıntılı yazılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 146
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesinde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçeleri de belirtilmeli mi? Abonelik gerekli 78
Kesinleşen ihale kararının bildirilmesine ilişkin yazıda idareler, ihale üzerine kalan istekli ile birlikte en avantajlı ikinci teklif sahibini de belirtmeleri gerekir mi? Abonelik gerekli 79
Kesinleşen ihale komisyon kararının isteklilere bildiriminin süresinde yapılmaması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 34
Kısmi teklife açık olan ihalede, tüm kısımların bilgilerinin bir tek kesinleşen ihale kararında belirtilmesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 47
Teklfiler verildikten sonra ihalenin iptal edilme gerekçeleri isteklilere bildirilir mi? Abonelik gerekli 64
Teklifi değerlendirmeye alınmış olan isteklilere gönderilen kesinleşen ihale kararında, teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olan diğer isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine yer verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 90
Teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini soran isteklinin dışında, diğer isteklilere de değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin bildirilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 85
Zarf açma ve belge kontrol tutanağında var olduğu idarece beyan edilen belgenin, kesinleşen ihale kararında yok olduğunun bildirilmesi sonucu nasıl bir işlem yapılması gerekir? Abonelik gerekli 163
Şikayet sonucu ihale sonucunu etkilemeyecek düzeltici işlem neticesinde, yeni ihale komisyon kararında hangi hususlar belirtilir? Abonelik gerekli 65
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 38 Toplam: 38
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri