Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.162 Karar
 - Bu Hafta (24.01-27.01): 0
 - Geçen Hafta(17.01-23.01): 15
 - Bu Ay (Ocak): 31
 - Geçen Ay (Aralık): 41
Kategori: 155
Haberler: 557

Abone İstatistiği

14 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8415
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,94
  - Bronz (3 ay): % 0,98
  - Gümüş (6 ay): % 0,49
  - Altın (12 ay): % 31,37
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,22
Ziyaretçi Sayısı: 7.620.926
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
"Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı"na karşı KİK'in, itirazen şikayet başvurularını sonuçlandırma görevi var mıdır? Abonelik gerekli 147
4734 sayılı Kamu ihale Kanunu' na tabi olmayan ihaleler ile ilgili olarak Kamu ihale Kurumu' nun inceleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 119
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53. maddesinde bulunan "Kurum gerekli gördüğü taktirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır" hükmünün kaldırılması anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 60
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53. Maddesine göre, Kamu İhale Kurumu'na yapılacak itirazen şikayet başvurularında alınacak başvuru bedellerinin ihale yaklaşık maliyetlerine göre belirlenmesi gerektiği hükmü, anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 74
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 56. maddesinde bulunan "ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 78
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 56. maddesinde bulunan "İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 55
Aynı konuda daha önce KİK'e yapılan itiraz konusu, KİK kararından sonra tekrar KİK'e itiraz konusu yapılabilir mi? Abonelik gerekli 233
Aşırı düşük açıklaması kabul edilen isteklinin açıklamasının Kamu İhale Kurulu tarafından da incelenmesine yönelik talep içeren şikayet başvurusu KİK tarafından dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 121
Bir işin yapım ihalesi yerine hizmet ihalesi olarak yapılması gerektiğine dair KİK e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 52
Devlet ihale kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile ilgili Kamu İhale Kurumuna itiraz edilebilir mi? Abonelik gerekli 53
Hangi durumlarda itiraza şikayet için Kamu İhale Kurumu’na başvuruda bulunulabilir? Abonelik gerekli 46
Hangi tür şikayetler Kamu İhale Kurulu tarafından reddedilir? Abonelik gerekli 34
Herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu olmaksızın, idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı KİK'e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 305
idare mahkemesi tarafından dosyası KİK e gönderilen istekliler, doküman bedelini başvuru tarihinden sonra yatırabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 62
idare tarafından alınan ihalenin iptal kararına karşı, KİK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? (Açıklayıcı karar) Abonelik gerekli 579
idare tarafından verilen hangi iptal kararları için direk KİK' e başvuru yapılması gerekir? Abonelik gerekli 194
idare tarafından verilen ihalenin iptal kararına karşı, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunmanın ön koşulu nedir? Abonelik gerekli 236
idare tarafından verilen yasaklama kararının mevzuata uygunluğuna yönelik yapılan şikayet KİK'in inceleme alanında mıdır? Abonelik gerekli 52
idarece verilen yasaklama kararının süresine yönelik yapılan şikayeti, KİK'in inceleme yetkisi var mıdır? Abonelik gerekli 31
idareler tarafından iptal edilen hangi ihaleler için direkt Kamu İhale Kurumuna kaç gün içinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 56
idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir husus KİK'e itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilir mi? Abonelik gerekli 13
idarenin değerlendirmesine sunulmayan, cevap veya açıklaması alınmayan bir husus, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılabilir mi? Abonelik gerekli 15
idarenin re'sen iptal ettiği ihalelere yönelik KİK'e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 144
idarenin verdiği karar için kaç gün içinde KiK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 772
idarenin şikayete cevap vermemesi halinde, istekli tarafından hangi günden itibaren ve kaç gün içinde KİK'e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Örnek tarihli. Abonelik gerekli 32
idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kamu İhale Kurumuna başvurulması halinde idareye şikayet konusu yapılmayan hususlar KİK tarafından dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 54
idareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek KİK'e başvurulması halinde, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 81
idareye yapılan şikayet başvurunda belirtilmeyen konular hakkında, KİK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 168
idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece cevap verilmemesi durumunda kaç gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 37
idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar, kuruma itirazen şikayet başvurusuna konu edilebilir mi? Abonelik gerekli 118
idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların, KİK’e yapılacak itirazen şikayet başvurusunda belirtilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 20
idareye yapılan şikayet dilekçesinde belirtilmeyen hususlar, Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazen şikayet dilekçesinde belirtilirse KİK tarafından dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 21
idareye yapılan şikayet konularının yanı sıra yeni hususlar da eklenerek KiK' e başvurulması halinde idareye şikayet konusu edilmeyen hususlar dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 75
idareye yapılan şikayete cevap verilmediği durumda en geç hangi tarihe kadar Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 17
idareye yapılan şikayete verilen cevap uygun görülmez veya herhangi bir cevap verilmez ise Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 28
idareye yapılan şikayette belirtilmeyen hususlara, Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazda yer verilmesi halinde KİK bu konuları dikkate alır mı? Abonelik gerekli 50
idareye şikayet başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek KİKe başvurulması halinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 41
idareye şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar, KİK'e itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilir mi? Abonelik gerekli 32
idareye şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar, KİK'e itirazen şikayet başvurusunda incelenir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 77
idareye şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların, KİK’e itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 19
idareye şikayet başvurusunda bulunulmayan konularla ilgili KİK e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 168
idareye şikayet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikayet üzerine aldığı kararda yer almayan iddialarla ilgili KİK' e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir mi? Abonelik gerekli 63
idareye şikayet konularının yanısıra yeni konular eklenerek KİK' e başvurulması halinde, idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar KİK tarafından dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 55
idareye şikayette bulunmayan istekliler, şikayet üzerine idarece alınan kararın uygun bulunmaması halinde Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunabilir mi? Abonelik gerekli 65
ihale komisyonu tarafından verilen kararın uygun olup olmadığına yönelik Kamu İhale Kurumuna itirazda bulunulduğunda KİK tarafından nasıl bir karar verilir? Abonelik gerekli 56
ihale üzerinde kalan istekli, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 68
ihale üzerinde kalan isteklinin KİK'e şikayet hakkı var mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 130
ihalenin iptal edilmesi ile ilgili hangi kapsamdaki şikayet, KİK' in görev ve yetkisinde değildir? Abonelik gerekli 173
ihalenin iptaline ilişkin şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınan kararlara karşı, kaç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 197
ihaleyi yapan idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, idarece herhangi bir karar alınmaması halinde kaçıncı gün KİK'e itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir? Abonelik gerekli 105
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 138
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri