Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 11.431 Karar
 - Bu Hafta (15.08-20.08): 0
 - Geçen Hafta(08.08-14.08): 15
 - Bu Ay (Ağustos): 28
 - Geçen Ay (Temmuz): 40
Kategori: 155
Haberler: 609

Abone İstatistiği

20 misafir ve 7 abone bağlı
Abone Sayısı: 8509
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 6,03
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 1,01
  - Altın (12 ay): % 24,62
  - Kamu Altın (12 ay): % 68,34
Ziyaretçi Sayısı: 4.308.816
Kesin Teminat
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34. maddesinde bulunan "idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 133
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. maddesinde belirtilen "Yüklenicinin, ihale sürecinde yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir" hükmü anayasaya aykırı mıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 91
Aşırı düşük açıklama istenmeksizin, en düşük teklif üzerinde ihale bırakılacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat ne kadar alınır? Abonelik gerekli 83
Eksik ve hatalı işlerin bedeli ve ceza tutarı ödenmedikçe teminat mektupları iade edilebilir mi? (Yargıtay Kararı) Abonelik gerekli 115
Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % kaçı oranında ek kesin teminat alınmalıdır? (Anayasa Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 46
Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle karşılanabilir mi? Abonelik gerekli 10
Hangi durumlarda ek kesin teminat, sözleşme bedelinin en az % 9’u oranında olması gerekir? Abonelik gerekli 12
Hizmet işlerinde kesin teminatın süresi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 42
idare tarafından kesin teminatın süresiz olacağı şeklinde bir düzenleme yapılabilir mi? Abonelik gerekli 273
idare tarafından sözleşme tasarısında kesin teminatın süresi belirtilmediğinde bu eksiklik ihaleden sonra idarece nasıl giderilir? Abonelik gerekli 22
idarelerce kesin teminat süresi, hangi kritere göre belirlenmelidir? Abonelik gerekli 307
idarelerce, kesin teminat mektubunun süresiz istenilmesi, mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 218
ihale dokümanında; yüklenicinin son hakedişini almadan personelin yasal tazminatlarını ve haklarını vererek idare ile ilişkilerini keseceği ve bunu idareye banka dekontları, banka kayıtları ve gerekli diğer yazılı evraklarla belgeleyeceği yönündeki düzenlemenin kesin kabul işlemlerinin yapılmasına ve teminatın iadesine yönelik engel teşkil eder mi? Abonelik gerekli 72
ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda, sunulacak kesin teminatın minimum tutarı ne kadar olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 35
ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi sınır değerin altında ise bu durumda yüzde kaç oranında kesin teminat alınır? Abonelik gerekli 35
ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi sınır değerin altında ise istekli sözleşme bedelinin % kaçı oranında kesin teminat vermek zorundadır? Abonelik gerekli 17
ihale üzerine kalan isteklinin süresinde kesin teminatı idareye sunmaması halinde istekli hakkında hangi işleme karar verilir? Abonelik gerekli 35
ihalenin teklifi aşırı düşük olan istekli üzerinde kalması halinde kesin teminat hangi tutar üzerinden ve yüzde kaç oranında alınır? Abonelik gerekli 74
isteklilerin kesin teminatlarının iade edilmesi hangi şarta bağlıdır? Abonelik gerekli 287
işin tasfiyesi nedeniyle talep edilen kesin teminatın iadesi mümkün müdür? (Yüksek Fen Kurulu Kararı) Abonelik gerekli 53
Kesin teminat hangi durumlarda gelir kaydedilir? Abonelik gerekli 212
Kesin teminat hangi durumlarda yüklenicilere iade edilmez? Abonelik gerekli 257
Kesin teminat hangi şartların yerine getirilmesi durumunda iade edilebilir? Abonelik gerekli 170
Kesin teminat mektubu ne zaman ve hangi durumlarda idare tarafından iade edilebilir? Abonelik gerekli 160
Kesin teminat mektubunun süresi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 145
Kesin teminat mektubunun süresi nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 17
Kesin teminat mektubunun süresinin işin bitiminden itibaren en az altı ay olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 91
Kesin teminat mektubunun süresinin olması gerekenden daha uzun süre belirlenmiş olmasının bir mahzuru olabilir mi? Abonelik gerekli 124
Kesin teminat mektuplarının süresi ihale kim tarafından ve nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 19
Kesin teminat süresinin sözleşme tasarısında belirtilmemesi teklif verilmesine engel midir? Abonelik gerekli 23
Kesin teminat tutarını eksik yatıran istekli için hangi işlem yapılır? Abonelik gerekli 102
Kesin teminat ve ek kesin teminat dışında ek bir teminat istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 25
Kesin teminat veya varsa ek kesin teminat yükleniciye ne zaman iade edilir? Abonelik gerekli 58
Kesin teminat yüklenicilere hangi durumda iade edilmez? Abonelik gerekli 25
Kesin teminat, hangi durumlarda yükleniciye iade edilmez? Abonelik gerekli 105
Kesin teminat, işçi ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ve diğer işçi alacaklarını teminat altına alır mı? Abonelik gerekli 275
Kesin teminat, sözleşme bedelinin yüzde kaçı oranında alınır? Abonelik gerekli 19
Kesin teminata ilişkin süre nasıl belirlenir? Abonelik gerekli 58
Kesin teminatlar hangi durumlarda iade edilmez? Abonelik gerekli 141
Kesin teminatın gelir kaydedileceği hallerde, fiilen yatırılan teminat tutarı mı yoksa mevzuatta öngörülen orana karşılık gelen tutar mı esas alınarak işlem yapılır? Abonelik gerekli 23
Kesin teminatın süresinin belirlenmemesi tekliflerin oluşturulmasını etkileyecek nitelikte bir husus mudur? Abonelik gerekli 30
Kesin teminatın süresinin işin bitiş tarihini kapsaması gerekir mi? Abonelik gerekli 182
Kesin teminatın süresinin, işin bitim tarihinden birkaç ay sonrası olacak şekilde istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 19
Kesin teminatın süresiz olacağının idarece koşul olarak belirlenmesi mevzuata uygun mudur? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 167
Kıdem tazminatının ödenmemesi nedeniyle kesin teminat gelir kaydedilebilir mi? Abonelik gerekli 195
Kıdem ve ihbar tazminatının yüklenici tarafından işçilere ödenmemesi halinde kesin teminattan kesinti yapılarak bu giderler ödenebilir mi? Abonelik gerekli 24
Sözleşme bedelinde meydana gelen iş artışından ek kesin teminat alınması gerekir mi? (Sayıştay Kararı) Abonelik gerekli 47
Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin tutukluğu, iflası, ağır hastalığı nedeniyle taahhüdünü yerine getirememesi halinde sözleşmenin feshedilmesi halinde kesin teminatın güncellenmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 24
Sözleşme sürecindeki herhangi bir aksaklık için risk teminatı istenilmesi mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 17
Sözleşme tasarısında kesin teminat tarihinin belirtilmemesi mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 32
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 50 Toplam: 61
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Damga Vergisi
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Tespit Belgesi (Ortaklık Durum Belgesi)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Süre Uzatımı
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri