Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

13 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.169
Sınır Değer
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Aşırı düşük açıklaması reddedilen istekli olduğunda sınır değer hesaplaması yeniden hesaplanır mı? Abonelik gerekli 43
Birim fiyat teklif cetveli mevzuata uygun olmayan isteklinin teklifi, sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 32
Birim fiyat teklif cetveli mevzuata uygun sunulmayan isteklinin teklif tutarı sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 189
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin teklif tutarı sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 138
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklinin teklif tutarı, sınır değerin hesaplanmasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 147
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamada dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 222
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 69
Birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olan veya ihalede sunulan ikinci oturuma ait belgeleri geçersiz olan isteklilerin teklifleri sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 43
Birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir kaleme (0)-sıfır-TL teklif veren isteklinin teklif tutarı sınır değer hesaplanırken dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 131
Geçici teminatlarını almış ve idare talep ettiği halde iade etmemiş isteklilerin teklif tutarları, sınır değer hesaplanırken dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 110
Geçici teminatı mevzuata uygun olmayan isteklinin teklif tutarı sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 46
Hizmet ihalesinde sınır değer hesaplaması için hangi teklifler dikkate alınır? Abonelik gerekli 30
idarece ya da KİK tarafından ya da mahkeme tarafından verilen kararlar sonucu, geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması durumunda aşırı düşük sınır değerinin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden hesaplanması gerekir mi? Abonelik gerekli 149
ihale dokümanı satın almayan veya EKAP üzerinden e imza veya m imza ile indirmeyen isteklinin teklif tutarı sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 104
ihale dokümanı satın almayanların teklif tutarları sınır değerin hesaplanmasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 94
ihale dokümanını satın almayan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 28
ihale süreci devam ederken teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idarenin talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer hesaplaması yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 29
ihale süreci devam ederken teklif geçerlik süresinin bitmesi ve bu sürenin uzatılması yönündeki talebi kabul etmeyen isteklilerin bulunması halinde, yeniden bir sınır değer tespit edilir mi? Abonelik gerekli 40
ihale tarihi itibari ile yasaklı olan bir isteklinin teklif fiyatı sınır değer hesabında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 23
ihale tarihinden sonra ihalelere katılmaktan yasaklanan bir şirket olması durumunda, yasaklanan istekli sınır değer hesaplamasından çıkarılır mı? Abonelik gerekli 73
ihalelerde sınır değer hesaplanmasındaki amaç nedir? Abonelik gerekli 29
ihalenin ilk oturumunda geçerli olduğu belirtilmesine rağmen, ikinci oturumda teklifinin uygun olmadığının tespiti halinde bu isteklinin teklif tutarı sınır değerin hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 157
ilk oturumda teklif mektubunu uygun olarak sunmayan istekliler, ikinci oturumda belirlenip değerlendirme dışı bırakılsa dahi teklifleri geçerli teklif değerlendirilip sınır değer hesaplamada dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 121
iş deneyim belgesi sunmayan isteklinin teklif tutarı, sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 55
iş makinesi kiralama işinde sınır değer belirlemek için hangi R katsayısı dikkate alınır? Abonelik gerekli 19
iş ortaklığı mevzuata uygun sunulmayan isteklinin teklifi sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 26
KİK veya mahkemeler tarafından alınan kararlar neticesinde, ihale tarihi itibarı ile geçerli olan teklif sayısında değişiklik olması halinde sınır değerin tekrar hesaplanması gerekir mi? Abonelik gerekli 55
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde sınır değer nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 44
Sınır değer hesaplaması yapılırken hangi teklifler dikkate alınır? Abonelik gerekli 66
Sınır değer hesaplaması yapılırken hangi teklifler dikkate alınır? Abonelik gerekli 34
Sınır değer hesaplaması, yaklaşık maliyette KDV dahil olan mı yoksa hariç olan tutar üzerinden mi hesaplanır? Abonelik gerekli 84
Sınır değer hesaplamasında hangi teklifler dikkate alınır? Abonelik gerekli 71
Sınır değerin üzerinde teklif veren isteklilerin teklifleri için ihale konusu işin yapılabilirliğinin gerçekçi olup-olmadığına yönelik irdelenmesi mümkün müdür? Abonelik gerekli 36
Tek sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinde kaşe ve imza bulunmaması durumunda, teklif sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 49
Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik idarenin talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda sınır değer yeniden hesaplanır mı yoksa ilk hesaplanan sınır değer mi dikkate alınır? Abonelik gerekli 100
Teklif mektubu ve geçici teminatı sunulmasına rağmen, diğer belgelerden herhangi bir belgenin eksik olması durumunda teklif, sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 26
Teklif mektubu ve geçici teminatı uygun olup da başka bir belgeden dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin teklif tutarı sınır değer hesaplamasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 174
Teklif mektubundaki teklif tutarının rakam ve yazı ile uyumlu olmaması durumunda ilgili teklif mektubu sınır değerin hesaplanmasında dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 86
Yapım ihalelerinde aşırı düşük sınır değerinin belirlenmesinde önemli olan iki kriter nelerdir? Abonelik gerekli 141
Yapım ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için hangi işlerde hangi sınır değer oranı dikkate alınır? Abonelik gerekli 109
Yapım ihalelerinde hangi teklifler sınır değer hesaplamasında dikkate alınır? Abonelik gerekli 33
Yapım ihalelerinde teklif geçerlik sürelerinin uzatılması yönündeki idare talebini kabul etmeyen isteklilerin bulunması durumunda yeniden bir sınır değer tespit edilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 88
Yapım ihalelerinde, aşırı düşük sorgulamasında açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan istekli olduğu durumda, sınır değer yeniden belirlenir mi? Abonelik gerekli 90
Yapım ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer tespitinin amacı nedir? Abonelik gerekli 170
Yapım ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin belirlenebilmesi için sınır değer belirleme formulünün kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 73
 
<< Başa Dön < Önceki 1 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 1 - 45 Toplam: 45
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri