Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 8993
 - Bu Hafta (20.11-24.11): 0
 - Geçen Hafta(13.11-19.11): 12
 - Bu Ay (Kasım): 46
 - Geçen Ay (Ekim): 87
Kategori: 155
Haberler: 358
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

46 misafir ve 19 abone bağlı
Abone Sayısı: 7289
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,48
  - Bronz (3 ay): % 1,65
  - Gümüş (6 ay): % 4,96
  - Altın (12 ay): % 39,67
  - Kamu Altın (12 ay): % 51,24
Ziyaretçi Sayısı: 5.336.966
Teklif Cetveli
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Birim fiyatta virgülden sonraki 5 rakamı aşağıya mı yoksa yukarıya mı yuvarlanır? Abonelik gerekli 98
Birkaç sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının istekli tarafından imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 151
Boru montaj bedeli, birim fiyat teklif cetvelinde nasıl belirtilmelidir? Abonelik gerekli 41
Cetvelde iş kalemi niteliğinde olmayan işler için maliyet kalemine yer verilebilir mi? Abonelik gerekli 106
Damga vergisi, KİK payı ve karar pulu gibi kalemler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yazılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 67
Demirbaşların yenilenmesinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesine gerek var mı? Abonelik gerekli 15
EKAP'ta word belgesi olarak hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin isteklilerce excel olarak sunulması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 71
EKAP'taki birim fiyat teklif cetveli ile idarenin isteklilere verdiği cetvel arasında fark olması halinde istekliler hangi cetveli dikkate almalıdır? Abonelik gerekli 163
Fazla çalışma yapılacak durumlarda birim fiyat teklif cetveline ilişkin standart formda fazla çalışma ile ilgili satırda birim sütununun birim nasıl yazılmalıdır? Abonelik gerekli 55
Fazla çalışma yapılacak işlerde, fazla çalışma, birim fiyat teklif cetvelindeki birim sütununda nasıl belirtilmelidir? Abonelik gerekli 28
Fazla çalışmalar birim fiyat teklif cetvelinde hangi birim üzerinden belirlenmelidir? Abonelik gerekli 22
Fazla çalışmalarda, birim fiyat teklif cetvelinde çalışma süresi "saat" olarak mı "gün" olarak mı yazılmalıdır? Abonelik gerekli 26
Fiyatların, virgülden sonra üçüncü hanedeki rakamlara göre nasıl yuvarlanması gerektiği ile ilgili karar Abonelik gerekli 113
Gerçek kişi sıfatıyla ihaleye katılanların, ihaleye teklif verirken sunduğu belgeleri bu ad ve soyadı ile imzalaması yeterli midir? Abonelik gerekli 58
Giyim gideri, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak mı gösterilmelidir yoksa işçilik kalemine mi eklenmelidir? Abonelik gerekli 28
Giyim için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekir mi? Abonelik gerekli 26
Giyim için birim fiyat teklif cetvelinde, virgülden sonra iki haneden fazla teklif yazılabilir mi? Abonelik gerekli 113
Giyim öngörülen ihalede giyim, birim fiyat teklif cetvelinde diğer malzeme ve ekipmanla aynı kalemde öngörülebilir mi? Abonelik gerekli 30
Hangi eğitim giderleri, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmelidir? Abonelik gerekli 15
Hangi ihalelerde, birim fiyat teklif cetvelinden virgülden sonra iki haneden fazla tutar yazılamaz? Abonelik gerekli 53
Hizmet ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları hesaplanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 68
Hizmet ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinin son sayfası kaşeli ve imzalı olmasına rağmen ilk sayfasında kaşe ve imza bulunmaması elenme nedeni midir? Abonelik gerekli 62
Hizmet ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının imzalı ve kaşeli olmasına rağmen diğer sayfalarda kaşe ve imza olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 47
Hizmet ihalelerinde hangi işlerde, birim fiyat teklif cetvelinin teklif edilen birim fiyat sütununda teklif tutarı virgülden sonra iki haneden fazla yazılamaz? Abonelik gerekli 113
Hizmet ihalelerinde teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen her bir malzeme için teklif cetvelinde ayrı satır açılması ya da malzemelerin tamamının tek satır açılması halinde düzenleme nasıl yapılmalıdır? Abonelik gerekli 58
Hizmet ihalelerinde, birim fiyat teklif cetvelinin birden fazla sayfa olması durumunda, cetvelin ilk sayfasının imzasız olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 104
Hizmet ihalelerinde, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 66
Hizmet ihalelerinde, teklif mektubundaki toplam tutar ile birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutar aynı olsa da, birden fazla sayfadan oluşan teklif cetvellerini her sayfasının imzalanması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 63
Hizmet ihalesinde istenilen araçlar, teklif cetvelinde belirtilmeli mi, belirtilirse hangi kalemde belirtilmelidir? Abonelik gerekli 134
Hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, "birim" ve "miktar" sütunundan ayrı olarak başka bir sütun açılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 107
Hizmet ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, birim ve miktar sütununa sadece ihale süresinin yazılması ile ilgili açıklayıcı karar Abonelik gerekli 92
idare tarafından belirlenen montaj bedel oranlarını değiştiren isteklilerin teklifleri kabul edilir mi? Abonelik gerekli 35
idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelindeki iş kalemlerinin miktarlarında istekliler tarafından değişiklik yapılabilir mi? Abonelik gerekli 82
idare tarafından verilen birim fiyat teklif cetvelindeki miktarda değişiklik yapılarak verilen teklif kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 71
idare tarafından verilen birim fiyat teklif cetvelinin kullanılması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 142
idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelindeki miktarda, virgülden sonra 2 hanenin 3 haneli olarak değiştirilip teklif verilmesi ihaleden elenmeye neden olur mu? Abonelik gerekli 69
idareler tarafından isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelindeki miktarı değiştiren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 65
idareler, isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde kâr için ayrı bir birim oluşturabilir mi? Abonelik gerekli 94
idarelerce hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde hangi bilgilerin olması gerekmektedir? Abonelik gerekli 129
idarenin isteklilere verdiği birim fiyat teklif cetvelinde miktar virgülden sonra üç haneli olmasına rağmen, istekli tarafından iş kaleminin cetvele iki haneli yazılması fakat çarpımın üç haneli rakama göre yapılması durumunda teklif kabul edilir mi? Abonelik gerekli 107
idarenin verdiği teklif cetvelindeki "birim" ve "miktar" sütunu dolu verilmek mecburiyetinde mi? Abonelik gerekli 162
ihale dökümanında belirtilen araçlar, teklif cetvelinde yer almalı mı? Abonelik gerekli 89
ihale kapsamında araç istenildiğinde, ilgili araç teklif cetvelinde hangi kalem içinde gösterilmelidir? Abonelik gerekli 62
ihale kapsamında istenilen amortismana tabi telefonlar için birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir bedel öngörülmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 12
ihale kapsamında personel olmasına rağmen, işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, işçi sayısı yerine, yaptırılacak iş kalemleri üzerinden teklif alınabilir mi? Abonelik gerekli 21
ihale sürecinde ihale komisyonu tarafından alınan ikinci karardan sonra isteklilere tekrar şikayet hakkı doğar mı? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 45
ihalede çalıştırılacak personel için isteklilerden günlük fiyat teklif vermelerinin istenilmesi durumunda, birim fiyat telif cetvelinde hesaplama yapılırken hangi hususa dikkat edilmelidir? Abonelik gerekli 29
ihalede teklifler ile birlikte ihale dokümanı alındığına dair herhangi bir belge istenebilir mi? Abonelik gerekli 42
iki haneden fazla olan tutarlarda, üçüncü hanedeki rakamın nasıl yuvarlama yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalı karar Abonelik gerekli 51
iki sayfalık birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının imzalı olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 104
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 101 - 150 Toplam: 245
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri