Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 8993
 - Bu Hafta (20.11-24.11): 0
 - Geçen Hafta(13.11-19.11): 12
 - Bu Ay (Kasım): 46
 - Geçen Ay (Ekim): 87
Kategori: 155
Haberler: 358
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

47 misafir ve 19 abone bağlı
Abone Sayısı: 7289
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,48
  - Bronz (3 ay): % 1,65
  - Gümüş (6 ay): % 4,96
  - Altın (12 ay): % 39,67
  - Kamu Altın (12 ay): % 51,24
Ziyaretçi Sayısı: 5.336.986
KiK Kararları / Sözleşme
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
iş deneyim için sunulan sözleşmenin ekinde, damga vergisinin yatırıldığına dair makbuzun da teklif ile birlikte verilmesi gerekir mi? Abonelik gerekli 44
iş deneyim olarak ihalede sunulan sözleşme ile beraber, damga vergisi yatırıldığına dair makbuzun da sunulma zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 114
iş deneyim olarak sunulan sözleşmede, sözleşme tutarının olmaması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu? Abonelik gerekli 34
iş deneyim olarak sunulan sözleşmenin üzerinde damga vergisi pulu bulunmaması nedeni ile isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur? Abonelik gerekli 84
iş deneyimini tevsik için sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulmuş olmasına rağmen, sözleşmede sözleşme tutarı bulunmadığından, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? Abonelik gerekli 97
iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan sözleşme üzerinde alımın hangi tarihler arasında gerçekleştiğine dair tarih bilgilerinin bulunmaması bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? Abonelik gerekli 16
işe geç başlanması, sözleşme bedelini etkiler mi? Abonelik gerekli 343
işin sözleşme bedelinden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde bu durum hangi kapsamda değerlendirilmelidir? Abonelik gerekli 134
Kamu ihale kanununda belirtilen süreler beklenilmeden yapılan sözleşme geçerli midir? Abonelik gerekli 211
Kamu ihale mevzuatına göre, iş deneyim için sunulan sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir bilgi bulunmaması durumunda, hangi tarih kabul tarihi olarak değerlendirilir? Abonelik gerekli 11
Kamu ihale mevzuatında sözleşme süresinin uzatılmasına olanak sağlayacak her hangi bir düzenleme var mı? Abonelik gerekli 188
Kamu kaynağı kullanılmayarak yapılan bir işin sözleşmesi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu kapsamında olur mu? Abonelik gerekli 63
Kamu İhale Kurumu tarafından karar verilmeden önce sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 58
Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusu olduğuna, KİK tarafından karar verilmeden sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 140
Kanunda belirtilen süreye riayet edilmeden yapılan sözleşme geçerli midir? Abonelik gerekli 178
Kesinleşen ihale kararı üzerine idareden açıklama istenilmesi durumunda, idare tarafından açıklamaya cevap verilmeden sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 121
KİK payını yatırmayan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 86
KİK'e yapılan itirazen şikayet başvurusu sonuçlanmadan sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 115
KİK'e yapılan itirazen şikayet başvurusu sonuçlanmadan, ihale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 129
Mal alım ihalelerinde iş deneyim olarak sunulan sözleşmede işin miktarı ve işin süresi yazılı olmasına rağmen, sözleşme bedelinin yazılı olmaması, belgenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 11
Mal alım ihalelerinde iş deneyim olarak sunulan sözleşmede toplam sözleşme tutarı yazılmamasına rağmen, ürünün birim fiyatının yazılı olması durumunda toplam sözleşme bedeli hangi kritere göre ve nasıl hesaplanır? Abonelik gerekli 12
Ortak girişimde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya iş ortaklığının dağılması halleri sözleşmenin devamına engel midir? Abonelik gerekli 34
Özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde toplam sözleşme bedelinin bulunması gerekli midir yoksa birim fiyatların yazılması yeterli midir? Abonelik gerekli 58
Özel sektöre yapılan işin sözleşmesinde, sözleşmenin geçerli olması için hangi durumda sözleşme tarihi belirtilmelidir? Abonelik gerekli 65
Özel sektöre yapılan işler için imzalanan sözleşmenin iş deneyim olarak kabul edilebilmesi için noter onaylı olması zorunlu mudur? Abonelik gerekli 73
Özel sektöre yapılan işlerde, iş deneyim olarak sözleşme ve fatura ile birlikte hangi durumda SGK belgelerinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır? Abonelik gerekli 16
Özel sektöre yapılan işlerin sözleşmelerinde süre ve toplam tutar bulunmuyorsa ilgili sözleşme iş deneyim olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 49
Özel sektöre yapılan ve iş deneyim olarak sunulan sözleşmede kabul tarihine yönelik herhangi bir düzenleme yoksa hangi bilgi kabul tarihi olarak dikkate alınır? Abonelik gerekli 22
Sipariş mektubu, sözleşme yerine geçer mi? Abonelik gerekli 171
Sözleşme bedeli bulunmayan sözleşmelerde, sözleşme ekinde yer alan fatura tutarlarının toplamı sözleşme tutarı olarak kabul edilebilir mi? Abonelik gerekli 21
Sözleşme bedeli yazmayan veya bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler idareler tarafından kabul edilmeli mi? Abonelik gerekli 64
Sözleşme bedelinin belli bir endeks (üfe) çerçevesinde artırılarak buna göre ödeme yapılması mümkün müdür? Abonelik gerekli 53
Sözleşme damga vergisi yüzde kaç oranında hesaplanır? Abonelik gerekli 43
Sözleşme imzalanabilmesi için, ihale sonucuna yapılan şikayete verilen cevabın isteklilere ulaştığı tarihten itibaren kaç gün geçmesi gerekir? Abonelik gerekli 65
Sözleşme süresi uzatılarak yapılan iş nedeniyle yeni bir sözleşme mi yoksa eski yapılan iş ile toplanarak tek sözleşme mi düzenlenir? Abonelik gerekli 38
Sözleşme yapılan işlerde, ek protokolle yapılan kısmın tutarı da iş deneyim için dikkate alınır mı? Abonelik gerekli 64
Sözleşme yapılırken kaç nüsha düzenlenmelidir? Abonelik gerekli 81
Sözleşmede süre uzatımı, sözleşmenin devamı mıdır yoksa yeni bir sözleşme midir? Abonelik gerekli 337
Sözleşmenin imzalanması için öngörülen on günlük kanuni sürenin son gününün ulusal bayram, resmi ve dini tatile rastlaması halinde, sözleşme ne zaman imzalanabilir? Abonelik gerekli 171
Sözleşmenin imzalanması ile ilgili, idarenin üzerine düşen görevi yapmadığı durumda istekliler ne yapabilir? Abonelik gerekli 98
Sözleşmenin imzalanmasının son gününün tatile rastlaması halinde nasıl bir işlem yapılabileceği hakkında karar Abonelik gerekli 49
Sözleşmeye aykırı işlemlere karşı sözleşme hükümlerinin uygulanmasından kim sorumludur? Abonelik gerekli 77
Sözleşmeye davet edilen istekli, sözleşmeyi imzalayabilmek için gerekli belgeleri kaç gün içinde idareye vermelidir? Abonelik gerekli 113
Sözleşmeye davet edilen isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde olmadıklarına dair idareye herhangi bir belge sunmamaları halinde nasıl bir işlem yapılır? Abonelik gerekli 87
Süre uzatımı için idarelerin gerekçe belirtme zorunluluğu var mıdır? Abonelik gerekli 39
Süresi içinde sözleşme imzalanmaması ile ilgili herhangi bir düzenleme mevcut mudur? Abonelik gerekli 210
Süresi sona eren bir sözleşmenin, yine aynı sözleşmede yer alan süre uzatımına ilişkin hükümden yararlanılarak uzatılmasından dolayı yeni sözleşme yapmak gerekir mi? Abonelik gerekli 99
Süresine riayet edilemeden sözleşmenin imzalanmamış olması, ilgili sözleşmenin kabul edilmesine engel midir? Abonelik gerekli 86
Teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu durumda, ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabilir mi? Abonelik gerekli 89
Teklif ve geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin dolması, sözleşmenin imzalanmasına engel midir? Abonelik gerekli 45
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 51 - 100 Toplam: 110
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari Maliyet
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Güvenlik İhaleleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale Dokümanı Satın Alma
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel / İşçi Uygulamaları (İzin / Ücret / Mesai / Tatil)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Temizlik İhaleleri
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri