Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9795
 - Bu Hafta (24.06-26.06): 0
 - Geçen Hafta(17.06-23.06): 0
 - Bu Ay (Haziran): 17
 - Geçen Ay (Mayıs): 37
Kategori: 153
Haberler: 454
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

12 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7720
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,17
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 2,31
  - Altın (12 ay): % 30,56
  - Kamu Altın (12 ay): % 62,96
Ziyaretçi Sayısı: 5.585.209
KiK Kararları / Yasaklılık
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Yabancı istekliler için de yasaklılık sorgulaması yapılabilir mi? Abonelik gerekli 20
Yapılan yasaklılık teyitleri neticesinde, sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip ortaklarının veya vekil ya da temsilcilerinin yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, sermaye şirketi de ihalelere katılmaktan yasaklanır mı? Abonelik gerekli 12
Yasak fiil davranışta bulunan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 43
Yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar ne kadar süre ile ihalelerden yasaklı hale gelir? Abonelik gerekli 22
Yasak fiil ve davranışlarda bulunanların ihalelere giremeyeceği hakkında verilen karar hangi kurumların ihaleleri için geçerlidir? Abonelik gerekli 9
Yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında ne kadar süre ile yasaklama kararı verilir? Abonelik gerekli 10
Yasak fiil veya davranışın tespitinin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde yasaklama kararı verilebilir? Abonelik gerekli 46
Yasaklama için kırk beş günlük sürenin başlangıcı hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 14
Yasaklama kararları en geç kaç gün içinde verilmelidir? Abonelik gerekli 103
Yasaklama kararları ne zaman yürürlüğe girer? Abonelik gerekli 76
Yasaklama kararları, hangi tarihten itibaren yürürlüğe girer? Abonelik gerekli 85
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? Abonelik gerekli 14
Yasaklama kararlarına karşı hangi kuruma başvuruda bulunabilir? Abonelik gerekli 80
Yasaklama kararlarına karşı hangi kuruma itiraz edilebilir? Abonelik gerekli 62
Yasaklama kararı alınmasına yönelik işlem başlatılmış bir isteklinin, aynı idarenin yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadarki süreçte yaptığı başka bir ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 46
Yasaklama kararı, kimler tarafından verilir? Abonelik gerekli 89
Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışlarda bulunanlar kendileriyle ilgili yasaklama kararı verilip yürürlüğe girinceye kadar, bu fiil veya davranışı tespit eden idarenin ihalesine katılabilir mi? Abonelik gerekli 10
Yasaklanan bir sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakların da yasaklanması gerekir mi? Abonelik gerekli 196
Yasaklı bir gerçek kişi ihalelere vekaleten teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 22
Yasaklı bir vekil aracılığıyla ihalelere teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 61
Yasaklı olan bir kişinin, sermayesinin yarısına ortak olduğu şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 247
Yasaklı olan şirkette ortaklığı bulunan şahıs, başka bir firmanın ortağı olarak şirketi temsilen ihaleye teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 507
Yasaklı olmalarına rağmen ihalelere giren istekliler için herhangi bir müeyyide uygulanır mı? Abonelik gerekli 98
Yasaklıklık teyidi hangi istekliler için ve ne zaman alınmalıdır? Abonelik gerekli 94
Yasaklılık kararının verilme süresi ne zamandan itibaren başlar? Abonelik gerekli 55
Yasaklılık sorgulama yapılmasındaki amaç nedir? Abonelik gerekli 8
Yasaklılık sorgulaması kimler için yapılmalıdır? Abonelik gerekli 119
Yasaklılık sorgulaması kimler için yapılır? Abonelik gerekli 65
Yasaklılık sorgulaması sadece şirketler için mi yapılır yoksa ayrıca ortaklar için de yasaklılık sorgulama yapılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 45
Yasaklılık sorgulamasının, şirketin ortakları veya temsilcileri için yapılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 18
Yasaklılık teyidi hangi tarihte ve hangi istekliler için yapılmalıdır? Abonelik gerekli 76
Yasaklılık teyidi kaç defa ve hangi istekliler için alınmalıdır? Abonelik gerekli 45
Yasaklılık teyidi kimler için yapılır? Abonelik gerekli 22
Yasaklılık teyidi kimler için yapılır? Abonelik gerekli 19
Yasaklılık teyidi yapıldığı aşamada, ilgili kurumlardan isteklilerin ortaklık yapısı ile ilgili bilgi alınabilir mi? Abonelik gerekli 54
Yasaklılık teyidi, şirketin teklifini imzalayan vekil veya temsilciler için de alınır mı? Abonelik gerekli 41
Yasaklılık teyidinin ihale yetkilisinin onayından sonra alınması mevzuata aykırılık oluşturur mu? Abonelik gerekli 81
Yasaklılık teyitleri kimler için alınır? Abonelik gerekli 19
Yasaklılık teyitleri sonucunda, şirketin veya ortaklarının ya da vekilinin yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde ihaleye giren firma hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 36
Yasaklılık teyitleri, ihale kararı ekinde tüm isteklilere de gönderilir mi? Abonelik gerekli 50
Yasaklılık teyitlerinin sadece şirketler için alınması yeterli midir yoksa ortaklar için de alınması gerekir mi? Abonelik gerekli 34
Yüklenici tarafından yapılan iş, kanunda belirtilen yasak fiil ve davranış kapsamına girmese de, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar 10. maddenin f bendindeki yasak fiil kapsamına girer mi? Abonelik gerekli 58
Şirket birleşmelerinde, tasfiyesiz sona eren şirketin ortağı ya da ortaklarının yasaklanmış olması durumunda yeni kurulan şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 63
Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu başkanı için de yasaklılık sorgulaması yapılması gerekir mi? Abonelik gerekli 66
Şirketi temsile yetkili kişinin aynı kişi olduğu şirketlerin aynı ihaleye girmesi durumunda, ilgili şirketler ihale dışı bırakılır mı veya bu nedenle ihalelerden yasaklanır mı? Abonelik gerekli 139
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 151 - 195 Toplam: 195
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

KiK Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAPtan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri