Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9868
 - Bu Hafta (16.09-18.09): 0
 - Geçen Hafta(09.09-15.09): 5
 - Bu Ay (Eylül): 11
 - Geçen Ay (Ağustos): 25
Kategori: 153
Haberler: 464
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

17 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 7801
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 7,93
  - Bronz (3 ay): % 2,20
  - Gümüş (6 ay): % 2,64
  - Altın (12 ay): % 27,75
  - Kamu Altın (12 ay): % 59,47
Ziyaretçi Sayısı: 6.704.505
Yasaklılık
İhale Türü İhale Usulü
Başlığı Filtrele     Sırala 
 
Öğe Başlığı Tıklamalar
Sadece bir teklif mektubunda teklif tutarının yazılmasına rağmen ihalede üç tane teklif verilmesi yasaklılık nedeni midir? Abonelik gerekli 109
Sahte belge düzenlemenin ve kullanmanın Kamu İhale Kanunundaki müeyyidesi nedir? Abonelik gerekli 170
Sahte iş deneyim belgesi ile ihaleye giren istekliler hakkında yasaklama kararı verilir mi? Abonelik gerekli 541
Sözleşme düzenlemelerine aykırı hareket etmek veya idareyi zarara uğratmak yasaklanma gerekçesi olur mu? Abonelik gerekli 29
Sözleşme imzalanacağı zaman, ihale üzerine kalan istekli için ayrıca yasaklılık sorgulamasının yapılmasına gerek var mı? Abonelik gerekli 27
Sözleşme imzalandıktan sonra, başka bir ihalede hakkında yasaklama kararı verilen isteklinin ihale dışı bırakılması mümkün müdür? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 76
Sözleşme imzalandıktan sonra, başka bir ihalede hakkında yasaklama kararı verilen isteklinin ihale dışı bırakılması mümkün müdür? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 27
Sözleşme yapılıncaya kadar, ortak girişimi oluşturan ortaklardan birinin yasak fiil ve davranışlarda bulunması halinde, her iki ortak da yasaklanır mı? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 62
Sözleşmenin imzalanacağı tarihte en avantajlı ikinci teklif sahibi için de yasaklılık teyidi yapılmasına gerek var mıdır? Abonelik gerekli 38
Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra, iş ortaklığı olarak ihaleye giren ortaklardan yasak fiil veya davranışlarda bulunan istekliler hakkında nasıl bir işlem yapılmalıdır? Abonelik gerekli 239
Süresi içinde hakkında yasaklama kararı alınmayan istekli, bu süre geçtikten sonra ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 104
Süresi içinde ürünü teslim etmeyip, ihtar verilen sürede de idareye teslim edilen ürünlerin şartnameye uygun olmaması durumunda istekli hakkında yasaklama kararı verilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 139
Tasfiyesiz sona eren şirketin kendisinin yasaklı olması durumunda yeni kurulan veya devralan şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 34
Tasfiyesiz sona eren şirketin kendisinin yasaklı olması durumunda şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 27
Teklif mektubunu imzalayan kişiler hakkında yasaklılık sorgulaması yapılır mı? Abonelik gerekli 70
Teklif mektuplarında bulunan taahhütlerin, taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi durumu, yasaklanma nedeni olur mu? Abonelik gerekli 26
Teklif verildikten sonra ihalelere girmekten yasaklanan isteklinin teklifi geçerli olur mu? Abonelik gerekli 71
Teklif verirken ihalelere katılmaktan yasaklanmış bir istekli ile teklifini verdikten sonra ihalelere katılmaktan yasaklanmış bir isteklinin teklifi aynı şekilde mi değerlendirilir? Abonelik gerekli 65
Temsile yetkili müdür, yasaklı olan bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 50
Temsile yetkili müdürü yasaklı olan bir şirket yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 46
Temsile yetkili müdürü yasaklı olan bir şirket, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 50
Temsile yetkili müdürü yasaklı olan firma, yasaklı bir gerçek kişinin yönetiminde ihalelere teklif verebilir mi? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 83
Temsile yetkili olan kişinin yasaklı olması halinde temsil edilen şirket ihalelere girebilir mi? Abonelik gerekli 85
Temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketinin yasaklanması mümkün müdür? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 87
Türk Ceza Kanununa göre hangi fiiler yasak kapsamındadır? Abonelik gerekli 70
Üniversiteler, doğrudan yasaklama kararı verebilir mi? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 91
Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında kaç yıl yasaklama kararı verilir? Abonelik gerekli 61
Yabancı istekliler için de yasaklılık sorgulaması yapılabilir mi? Abonelik gerekli 20
Yapılan yasaklılık teyitleri neticesinde, sermaye şirketinin yarıdan fazla hissesine sahip ortaklarının veya vekil ya da temsilcilerinin yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, sermaye şirketi de ihalelere katılmaktan yasaklanır mı? Abonelik gerekli 12
Yasak fiil davranışta bulunan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi? Abonelik gerekli 45
Yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar ne kadar süre ile ihalelerden yasaklı hale gelir? Abonelik gerekli 22
Yasak fiil ve davranışlarda bulunanların ihalelere giremeyeceği hakkında verilen karar hangi kurumların ihaleleri için geçerlidir? Abonelik gerekli 9
Yasak fiil ve davranışta bulunanlar hakkında ne kadar süre ile yasaklama kararı verilir? Abonelik gerekli 10
Yasak fiil veya davranışın tespitinin yapıldığı tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde yasaklama kararı verilebilir? Abonelik gerekli 46
Yasaklama için kırk beş günlük sürenin başlangıcı hangi tarihten itibaren başlar? Abonelik gerekli 17
Yasaklama kararları en geç kaç gün içinde verilmelidir? Abonelik gerekli 104
Yasaklama kararları ne zaman yürürlüğe girer? Abonelik gerekli 76
Yasaklama kararları, hangi tarihten itibaren yürürlüğe girer? Abonelik gerekli 86
Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir? Abonelik gerekli 15
Yasaklama kararlarına karşı hangi kuruma başvuruda bulunabilir? Abonelik gerekli 81
Yasaklama kararlarına karşı hangi kuruma itiraz edilebilir? Abonelik gerekli 63
Yasaklama kararı alınmasına yönelik işlem başlatılmış bir isteklinin, aynı idarenin yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadarki süreçte yaptığı başka bir ihaleye girebilir mi? Abonelik gerekli 47
Yasaklama kararı, kimler tarafından verilir? Abonelik gerekli 89
Yasaklama kararının kaç gün içerisinde alınması gerekir? (İdare Mahkemesi Kararı) Abonelik gerekli 105
Yasaklama kararının verilmesi gereken sürenin başlangıcı ne zamandır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 156
Yasaklama tarihinin başlangıcı olarak fiilin işlendiği tarih mi yoksa yasaklanan fiil veya davranışın tespit edildiği tarih mi esas alınmalıdır? (Danıştay Kararı) Abonelik gerekli 161
Yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışlarda bulunanlar kendileriyle ilgili yasaklama kararı verilip yürürlüğe girinceye kadar, bu fiil veya davranışı tespit eden idarenin ihalesine katılabilir mi? Abonelik gerekli 12
Yasaklanan bir sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakların da yasaklanması gerekir mi? Abonelik gerekli 196
Yasaklı bir gerçek kişi ihalelere vekaleten teklif verebilir mi? Abonelik gerekli 22
Yasaklı bir vekil aracılığıyla ihalelere teklif verilebilir mi? Abonelik gerekli 61
 
<< Başa Dön < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Sona Git >>
Sonuçlar 151 - 200 Toplam: 225
[ Geri ] [ Yukarı ]

Kategoriler

Tüm İhale Kararları
Adli Sicil Kaydı
Alt Yüklenici
Alternatif Teklif
Anahtar Personel
Analizler
Araç Kiralama
Aritmetik Hata
Arşiv Kararlar
Asgari İşçilik Maliyeti
Aşırı Düşük
Aşırı Düşük (Hizmet Alımları)
Aşırı Düşük (Mal Alımları)
Aşırı Düşük (Yapım İşleri)
Banka Referans Mektubu
Belediyeler
Belli İstekliler
Benzer İş
Benzer İş (Hizmet Alımları)
Benzer İş (Mal Alımları)
Benzer İş (Yapım İşleri)
Bilanço
Bilgi ve Belge Eksikliği
Birden Fazla Teklif
Çalıştırılması Öngörülen Personel
Çerçeve Sözleşmesi
Cezalar (Müeyyide)
Ciro (İş Hacmi)
Çöp İhaleleri
Danışmanlık İhaleleri
Demonstrasyon
Diploma / Mezuniyet Belgesi
Diğer
Doğrudan Temin
Düzeltici İşlem
Düzeltme İlanı
Düzenleyici Kararlar
E-İhale
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
EKAP’tan Doküman İndirme
Elektronik Eksiltme
En Avantajlı Teklif
Eşit Teklifler
Faaliyet Alanı (iştigal)
Faaliyet Belgesi
Fazla Mesai
Fiyat Dışı Unsurlar
Fiyat Farkı
Fokotopi Belge
Geçici Teminat
Genel Giderler ve Sözleşme Giderleri
Giyim Bedelleri
Hakediş
Hizmet Alımları
Hizmet Yeterlilik Belgesi
idari Şartname
ihale Dokümanları
ihale Dokümanı Hakkında Açıklama
ihale iptal Nedenleri
ihale Komisyonu
ihale Türleri
ihale Yetkilisi
ihalelerden Elenme Nedenleri
ihaleye Katılamayacak Olanlar
ihaleye Katılımı Sınırlananlar
ilaçlama
ilanlar
imalatçı ve Yetkili Satıcı Belgeleri
imza Sirküleri
istisnalar
itirazlar / Şikayetler
itirazlar / Şikayetler (Kamu İhale Kurumuna)
itirazlar / Şikayetler (İdareye)
iş Artışı ve iş Eksilişi
iş Denetleme
iş Deneyim (Alt Yüklenici)
iş Deneyim Belgeleri
iş Deneyim Belgeleri (Hizmet Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Mal Alımları)
iş Deneyim Belgeleri (Yapım İşleri)
iş Durum
iş Ortaklığı (Ortak Girişim)
iş ve Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar
iş Yönetme
işçilik Hesaplama
Kalite Belgeleri
Kamu Davası
Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan İdareler
Kamu Zararı
Kapasite Raporu
Kâr Öngörülmesi
Katalog
Kesin Teminat
Kesinleşen İhale Kararı
Komisyon Kararı
Konsorsiyum
Kontrol Aracı
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Kısmi Kabul
Kısmi Teklif
Mahkeme Kararları
Makina - Ekipman (Araçlar)
Mal Alımları
Mali Sorumluluk Sigortası
Noter Onaylı / Aslının Aynıdır Şerhli Belgeler
Numuneler
Ön Mali Kontrol
Ortaklık Durum Belgesi
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-b Maddesine Göre)
Pazarlık Usulü İle Yapılan İhaleler (21-f Maddesine Göre)
Personel Taşıma
Rekabet
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi
Sağlık İhaleleri
Sigorta Giderleri
Sigorta Prim Oranları
Sosyal Güvenlik Prim Borcu (SGK Borcu)
Sözleşme
Sözleşme Devri
Sözleşme Feshi
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
Sınır Değer
Tanımlar
Tebligat
Tebliğ ve Şikayet Süreleri
Teklif Cetveli
Teklif Edilen Fiyatlar
Teklif Fiyata Dahil Masraflar
Teklif Geçerlilik Süresi
Teklif Mektubu
Teklif Zarfı
Tekliflerin Değerlendirilmesi
Teknik Şartname
Temel İlkeler
Ticaret Sicil Gazetesi
Türkak
Unvan Değişikliği
Vekaletname
Vergi Borcu
Vergi Matrahı
Yabancı Belgeler
Yabancı İstekli
Yaklaşık Maliyet
Yapım İşleri
Yasaklılık
İdare Mahkemesi Kararları
Yemek ve Yol Ücretleri
Yemek İhaleleri
Yerli istekli
Yeterlilik Kriterleri
Yetkili Satıcı Belgesi
Zeyilname
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri